Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    bootparam - Wprowadzenie do parametrów bootujących jądra Linuksa.

OPIS

    Jądro (kernel) Linuksa przyjmuje pewne `opcje z linii komend', lub
    `parametry bootujące' podczas uruchamiania. Ogólnie jest to używane do
    przekazywania  jądru  informacji  o  parametrach sprzętu, których
    samodzielnie nie potrafi ono określić lub by zapobiec wartościom, które
    jądro by normalnie wykryło.

    Kiedy jądro jest bootowane bezpośrednio przez BIOS (powiedzmy, że z
    dyskietki, na którą je skopiowano używając `cp zImage /dev/fd0'), nie
    ma możliwości przekazywania żadnych parametrów. Tak więc, aby móc mieć
    tę możliwość, trzeba używać oprogramowania zdolnego do przekazywania
    parametrów, takiego jak LILO czy loadlin. Dla kilku parametrów można
    także zmodyfikować sam obraz jądra, przy użyciu rdev, zobacz rdev(8).

    Najpopularniejszym loaderem jest LILO (LInux LOader), napisany przez
    Wernera Almesberegera. Potrafi on bootować różne jądra i zachowuje
    informację o konfiguracji w pliku tekstowym. (Zobacz lilo(8)  i
    lilo.conf(5).)  LILO może bootować DOS, OS/2 Linux, FreeBSD, itd., i
    jest dość elastyczne.

    Innym popularnym loaderem Linuksa jest `LoadLin', który jest programem
    dosowym, który potrafi odpalać jądro Linuksa z dosa (z argumentami
    bootującymi), zakładając że pewne zasoby są osiągalne. Jest to dobre
    dla osób chcących odpalać Linuksa z dosa.

    Jest też bardzo przydatnym, jeśli masz określony sprzęt, który bazuje
    na określonym dosowym sterowniku, włączającym go w określony stan.
    Popularnym  przykładem  są karty `SoundBlaster Compatible', które
    wymagają dosowych sterowników do zamieszanie kilkoma  mistycznymi
    rejestrami aby włączyć kartę w tryb kompatybilności z SB. Bootowanie
    dosa z załączonym sterownikiem i późniejsze ładowanie Linuksa z promptu
    dosowego zapobiega resetowaniu karty, co ma miejsce podczas rebootu
    komputera.

LISTA ARGUMENTÓW

    Większość argumentów bootujących przyjmuje postać:

       name[=value_1][,value_2]...[,value_11]

    gdzie `name' jest unikalnym słowem kluczowym, które jest używane do
    określania, która część jądra ma otrzymać związane z nim wartości.
    Poszczególne argumenty bootujące są zwyczajnie oddzielone spacjami, w
    formacie wyżej podanym. Zauważ, że limit 11 wartości jest rzeczywisty,
    jako że obecnie kod obsługuje jedynie 11 oddzielonych przecinkami
    parametrów dla słowa kluczowego. (Jednak możesz użyć tego samego słowa
    kluczowego drugi raz, aby pomieścić dodatkowe parametry.)

    Większość pracy idzie do linux/init/main.c. Najpierw jądro sprawdza czy
    argument jest jednym ze specjalnych argumentów `root=', `ro', `rw', lub
    `debug'. Znaczenie tych specjalnych argumentów jest opisane dalej w tym
    dokumencie.

    Potem przechodzi przez listę funkcji konfigurujących, aby zobaczyć czy
    podany tekst argumentu (taki jak `foo') nie jest związany z funkcją
    konfigurującą (`foo_setup()') dla konkretnego urządzenia, lub części
    jądra. Jeśli przekazałeś jądru linię foo=3,4,5,6 to przeszuka ono
    tablice bootsetupowe aby sprawdzić, czy `foo' było zarejestrowane.
    Jeśli było, wywołuje  funkcję  konfigurującą  związaną  z  `foo'
    (foo_setup()) i przekazuje jej argumenty 3, 4, 5 i 6 podane w linii
    poleceń jądra.

    Wszystko, co jest w postaci `foo=bar', co nie jest akceptowane jako
    funkcja konfigurująca, jak opisano powyżej, zostaje zinterpretowane
    jako zmienna środowiskowa, która ma być ustawiona. (Bezużytecznym?)
    przykładem może być użycie `TERM=vt100' jako argumentu bootującego.

    Wszelkie pozostałe argumenty, które nie były wybrane przez jądro i nie
    były zinterpretowane jako  zmienne  środowiskowe,  zostają  potem
    przekazane  procesowi  jeden,  którym  zwykle jest program init.
    Najpopularniejszym argumentem, który jest przekazywany procesowi init
    jest słowo `single', które mówi initowi, by bootował komputer w trybie
    pojedynczego użytkownika, żeby nie odpalał wszystkich  normalnych
    demonów. Sprawdź na stronie podręcznika dla init, jakie argumenty
    przyjmuje.

OGÓLNE NIEURZĄDZENIOWE ARGUMENTY BOOTUJĄCE

  `no387'
    Niektóre koprocesory i386 mają błędy, które pojawiają się gdy używa się
    ich w 32 bitowym trybie chronionym. Np. niektóre wczesne chipy ULSI-387
    miały wadliwe operacje zmiennoprzecinkowe. Używanie `no387' powoduje,
    że linux ignoruje koprocesor. Oczywiście w tym wypadku musisz mieć
    jądro skompilowane ze wsparciem dla emulacji koprocesora.

  `no-hlt'
    Niektóre z pierwszych chipów i486DX-100 miały problem z instrukcją
    `hlt', przez co nie mogły normalnie powracać do trybu operacyjnego po
    jej użyciu. Używanie `no-hlt' mówi Linuksowi, by zwyczajnie wykonywał
    nieskończoną pętlę gdy nie ma nic do roboty, a nie mówił stop
    procesorowi. Pozwala to osobom z tym wadliwym chipem korzystać z
    Linuksa.

  `root=...'
    Ten argument mówi jądru, którego urządzenia użyć do jako głównego
    systemu plików podczas bootowania. Domyślna wartość tego ustawienia
    jest  skonfigurowana  podczas kompilacji i zwykle jest wartością
    urządzenia głównego systemu, na którym zbudowano jądro. Aby nadpisać tę
    wartość i wybrać na urządzenie główne np. drugi napęd dyskietek, użyj
    `root=/dev/fd1'. (urządzenie główne może także być ustawione przy
    pomocy rdev(8).)

    Urządzenie główne może zostać określone symbolicznie, lub numerycznie.
    Specyfikacja symboliczna ma format /dev/XXYN, gdzie XX określa typ
    urządzenia (`hd' dla dysków twardych kompatybilnych z ST-506, z Y w
    zakresie `a'-`h'; `sd' dla dysków SCSI, z Y w zakresie `a'-`e'; `xd'
    dla dysków kompatybilnych z XT, z Y `a' lub `b'; `fd' dla stacji
    dysków, z Y określającym numer stacji - fd0 będzie dosowym dyskiem
    `A:', a fd1 `B:'), Y literę napędu lub jego numer, a N numer partycji
    na tym urządzeniu (nieobecne w przypadku dyskietek).

    Zauważ, że nie ma to nic do czynienia z przeznaczeniem tych urządzeń na
    twoim systemie. Część `/dev/' jest tylko konwencją.

    Powyższe  urządzenia  można  przekazywać  także  w  reprezentacji
    numerycznej, która jest kombinacją numerów major/minor urządzeń. (np.
    /dev/sda ma numer major 8 i minor 3, więc można użyć `root=0x803' jako
    alternatywy.)

  `ro' i `rw'
    Opcja `ro' mówi jądru, by zamontowało główny system plików jako
    przeznaczony tylko dla odczytu, aby fsck mógł pracować na nieruchomym
    systemie plików. Żaden proces nie może zapisywać plików na systemie
    plików, dopóki nie zostanie remontowany jako przeznaczony do odczytu i
    zapisu, np. poprzez `mount -w -n -o remount /'.  (Zobacz także
    mount(8).)

    Opcja `rw' mówi jądru, by zamontować główny system plików jako
    przeznaczony do odczytu/zapisu. Tak jest domyślnie.

    Wybór między r/o i r/w może być również dokonany przy użyciu rdev(8).

  `debug'
    Komunikaty jądra są przekazywane do klogd, demona logowania jądra, tak
    że mogą zostać zapisane na dysku. Wiadomości o priorytetach powyżej
    console_loglevel  są  także  drukowane  na  konsoli.  (Zobacz
    <linux/kernel.h> aby zobaczyć te poziomy priorytetów.) Domyślnie ta
    zmienna jest ustawiona na logowanie wszystkiego co ważniejsze niż
    wiadomości  debugowe.  Ten  argument bootujący dodatkowo nakazuje
    drukowanie wiadomości o priorytecie DEBUG. Poziom logowania konsoli
    można również ustawić podczas pracy systemu dzięki opcjom klogd. Zobacz
    klogd(8).

  `reserve=...'
    Ta komenda jest używana do chronienia regionów portów I/O przed
    sondowaniem. Postać tej komendy to:

       reserve=iobase,extent[,iobase,extent]...

    Na niektórych maszynach może być niezbędnym chronienie sterowników
    urządzeń od szukania urządzeń (autosondowanie) w określonych regionach.
    Może  to  wynikać  z  błędnej reakcji sprzętu, możliwej błędnej
    identyfikacji lub po prostu z tego, że nie chcesz tego sprzętu
    inicjalizować.

    Argument reserve podaje region portu I/O, który nie ma być sondowany.
    Sterownik urządzenia nie będzie sondować zarezerwowanego regionu, chyba
    że inny argument bootujący wyjątkowo mu to nakaże.

    Na przykład, linia bootująca

       reserve=0x300,32 blah=0x300

    powstrzymuje wszystkie sterowniki urządzeń, poza sterownikiem `blah' od
    sondowania 0x300-0x31f.

  `ramdisk=...'
    Ta opcja jest przedawniona od Linuksa 1.3.48, lub okolic.  Podawała w
    KB wielkość opcjonalnego urządzenia ramdysku. Na przykład, jeśli
    chciałeś załadować główny system plików z dyskietki 1.44MB, użyłbyś:

       ramdisk=1440

    Ta opcja jest ustawiana podczas kompilacji (domyślnie: brak ramdysku) i
    może być zmieniona przez rdev(8).

  `mem=...'
    Funkcja BIOS-a zdefiniowana w specyfikacji PC, która zwraca wielkość
    zainstalowanej pamięci była skonstruowana do  zwracania  wartości
    maksymalnie 64MB. Linux używa tej funkcji podczas bootowania, aby
    sprawdzić ile jest zainstalowanej pamięci. Jeśli masz więcej niż 64MB,
    możesz użyć tego argumentu, aby powiedzieć Linuksowi ile masz pamięci.
    Wartości  mogą  być  przekazywane  dziesiętnie  lub  szesnastkowo
    (przedrostek 0x), z opcjonalnymi końcówkami `k' (razy 1024) lub `M'
    (razy 1046576). Oto cytat Linusa o używaniu parametru `mem='.

    ``Jądro przyjmie dowolny parametr `mem=xx', jaki mu się poda, lecz
    jeśli okaże się, że je okłamałeś, wcześniej czy później załamie się
    straszliwie. Parametr wskazuje na najwyższy adresowalny adres RAM,
    więc `mem=0x1000000' oznacza na przykład, że masz 16MB pamięci. Na
    maszynie z 96MB byłoby to `mem=0x6000000'.

    UWAGA UWAGA UWAGA: niektóre maszyny mogą używać górną część pamięci dla
    cache'owania BIOS-a, lub innych rzeczy, więc w rzeczywistości możesz
    mieć mniej niż pełne 96MB adresowalnej pamięci. Odwrotny przypadek też
    może być prawdziwy: niektóre chipsety mapują pamięć fizyczną, która
    jest przykryta przez obszar BIOS-a w obszar tuż za górą pamięci, więc
    wierzchołek pamięci będzie w tym wpadku wynosił np. 96MB + 384KB. Jeśli
    powiesz Linuksowi, że ma więcej pamięci niż w rzeczywistości, staną się
    złe rzeczy: może nie naraz, ale w końcu z pewnością.''

ARGUMENTY BOOTUJĄCE DLA URZĄDZEŃ SCSI

    Ogólne pojęcia w tej sekcji:

    iobase -- pierwszy port I/O, który zajmuje host SCSI. Są one podawane w
    notacji heksadecymalnej i zazwyczaj leżą w zakresie od 0x200 do 0x3ff.

    irq -- przerwanie sprzętowe, które wykorzystuje karta. Prawidłowe
    wartości zależą od rozpatrywanej karty, lecz zwykle są to 4, 7, 9, 10,
    11, 12 i 15. Inne wartości są zwykle używane w peryferiach takich jak
    dyski twarde IDE, stacje dysków, porty szeregowe, itp.

    scsi-id -- identyfikator, którego adapter używa do identyfikowania
    siebie na szynie SCSI. Tylko niektóre adaptery umożliwiają zmianę tej
    wartości, jako że większość ma ją trwale ustaloną wewnątrz. Częstą
    wartością domyślną jest 7, lecz zestawy Seagate i Future Domain TMC-950
    używają 6.

    parity -- określa, czy adapter SCSI oczekuje od załączonych urządzeń
    dostarczania wartości parzystości przy wymianach informacji. Podanie
    jedynki oznacza, że sprawdzanie parzystości jest włączone, a zero ją
    wyłącza. Znowu jednak nie wszystkie adaptery przyjmują  wybranie
    zachowania parzystości podczas bootowania.

  `max_scsi_luns=...'
    Urządzenie SCSI może mieć wiele `podurządzeń' zawartych w nim samym.
    Najpopularniejszym przykładem jest jeden z nowych CD-ROM-ów SCSI, który
    obsługuje naraz więcej niż jeden dysk. Każdy CD jest adresowany jako
    `Logical Unit Number' (LUN) (ang. logiczny numer jednostki) tego
    urządzenia.  Jednak większość urządzeń takich jak twarde dyski, napędy
    kasetowe i inne jest pojedynczymi urządzeniami z LUN równym zero.

    Niektóre słabo dopracowane urządzenia SCSI nie mogą obsłużyć sondowania
    LUN   nierównego  zeru.  Dlatego,  jeśli  flaga  kompilacji
    CONFIG_SCSI_MULTI_LUN nie była ustawiona, nowe jądra sondują domyślnie
    tylko LUN zero.

    Aby podać ilość sondowanych LUN-ów podczas bootowania, wpisuje się
    `max_scsi_luns=n' jako argument bootujący, gdzie n jest liczbą między 1
    a 8. Aby zapobiec problemom opisanym wyżej, używa się n=1 aby zapobiec
    denerwowaniu nieprawidłowych urządzeń.

  Konfiguracja napędu kasetowego SCSI
    Niektóre parametry konfiguracji sterownika kasetowego SCSI mogą być
    osiągnięte przez użycie następującego:

       st=buf_size[,write_threshold[,max_bufs]]

    Pierwsze dwie liczby są podane w jednostkach kilobajtowych. Domyślna
    wartość buf_size to 32KB, a maksymalna wartość to 16384KB.  Wartość
    write_threshold jest wartością przy której bufor jest przekazywany na
    kasetę z domyślną wartością 30KB. Maksymalna liczba buforów zmienia się
    z liczbą wykrytych napędów, a domyślną wartością jest 2. Przykładowym
    użyciem może być:

       st=32,30,2

    Szczegóły można znaleźć w pliku README.st w katalogu scsi źródeł jądra.

  Konfiguracja Adapteca aha151x, aha152x, aic6260, aic6360, SB16-SCSI
    Numery aha odnoszą się do kart, a numery aic odnoszą się  do
    rzeczywistych chipów SCSI na tych kartach, włączając SoundBlaster-16
    SCSI.

    Kod sondujący dla tych hostów SCSI szuka zainstalowanego BIOS-a, a
    jeśli nie ma takowego, sonda nie znajduje twojej karty. Wtedy możesz
    użyć argumentu bootującego w postaci:

       aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect[,parity]]]]

    Jeśli sterownik był skompilowany z włączonym debuggowaniem, szósta
    wartość może ustawić poziom debuga.

    Wszystkie parametry są opisane na górze tej sekcji, a wartość reconnect
    umożliwia rozłączanie/podłączanie urządzenia jeśli użyto  wartości
    niezerowej. Przykład:

       aha152x=0x340,11,7,1

    Zauważ, że parametry muszą być podane po kolei, co znaczy, że jeśli
    chcesz podać ustawienie parity, to musisz podać iobase, irq, scsi-id i
    wartość reconnect.

  Konfiguracja Adapteca aha154x
    Seria kart aha1542 ma na pokładzie kontroler dyskietek i82077, podczas
    gdy aha1540 go nie ma. Są to karty rządzące szyną, i mają parametry
    określające  ``uczciwość''  z  jaką  dzielą  szynę między innymi
    urządzeniami. Argument bootujący wygląda następująco:

       aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]

    Prawidłowe wartości iobase to zwykle jedno z: 0x130, 0x134, 0x230,
    0x234, 0x330, 0x334. Klony mogą dozwalać inne wartości.

    Wartości buson, busoff odnoszą się do liczby mikrosekund, którymi
    dominuje na szynie ISA. Domyślnie jest tu 11us na parametr on i 4us na
    off, więc inne karty (takie jak ISA LANCE Ethernet) mają szansę na
    uzyskanie dostępu do szyny ISA.

    Wartość dmaspeed odnosi się do częstotliwości (w MB/s), z jaką
    następuje DMA (Direct Memory Access). Domyślnie jest to 5MB/s. Nowsze
    karty umożliwiają wybranie tej wartości jako części konfiguracji
    programowej, starsze karty poprzez zworki. Możesz używać wartości do
    10MB/s, zakładając, że twoja płyta główna potrafi tyle obsłużyć.
    Eksperymentuj z rezerwą jeśli używasz wartości ponad 5MB/s.

  Konfiguracja Adapteca aha274x, aha284x, aic7xxx
    Urządzenia te mogą przyjmować argument postaci:

       aic7xxx=extended,no_reset

    Wartość  extended  o ile jest niezerowa, wskazuje że translacja
    rozszerzona (extended translation) dla dużych dysków jest włączona.
    Wartość no_reset o ile jest niezerowa, mówi sterownikowi by nie
    resetował szyny SCSI kiedy konfiguruje adaptor podczas bootowania.

  Konfiguracja hostów SCSI BusLogic (`buslogic=')
    Obecnie, sterownik buslogic przyjmuje tylko jeden parametr, bazę  I/O.
    Oczekuje, że będzie to jedna z następujących prawidłowych wartości:
    0x130, 0x134, 0x230, 0x234, 0x330, 0x334.

  Konfiguracja Future Domain TMC-8xx, TMC-950
    Jeśli twoja karta nie jest wykrywana podczas bootowania, musisz użyć
    argumentu bootującego postaci:

       tmc8xx=mem_base,irq

    Wartość mem_base jest wartością mapowanego w pamięci regionu I/O,
    którego używa karta. Jest to zwykle jedna z następujących wartości:
    0xc8000, 0xca000, 0xcc000, 0xce000, 0xdc000, 0xde000.

  Konfiguracja Pro Audio Spectrum
    PAS16 używa chipa SCSI NC5380, a nowsze modele wspierają bezzworkową
    konfigurację. Argument bootujący ma postać:

       pas16=iobase,irq

    Jedyną różnicą jest to, że musisz podać wartość IRQ 255, która mówi
    sterownikowi by pracował bez przerwań, choć ze stratą wydajności.
    iobase zwykle wynosi 0x388.

  Konfiguracja Seagate ST-0x
    Jeśli twoja karta nie jest wykrywana podczas bootowania, musisz użyć
    argumentu następującej postaci:

       st0x=mem_base,irq

    Wartość mem_base jest wartością mapowanego w pamięci regionu I/O,
    którego używa karta. Jest to zwykle jedna z następujących wartości:
    0xc8000, 0xca000, 0xcc000, 0xce000, 0xdc000, 0xde000.

  Konfiguracja Trantor T128
    Te karty również bazują na chipie NCR5380 i przyjmują następujące
    opcje:

       t128=mem_base,irq

    Prawidłowe wartości dla mem_base to: 0xcc000, 0xc8000,  0xdc000,
    0xd8000.

  Karty, które nie przyjmują argumentów bootujących
    Obecnie,  następujące  karty SCSI nie używają żadnych argumentów
    bootujących. W niektórych wypadkach możesz na twardo dopisać wartości
    poprzez bezpośrednią edycję samego sterownika, jeśli to konieczne.

    Always IN2000, Adaptec aha1740, EATA-DMA, EATA-PIO, Future Domain 16xx,
    NCR5380 (generic), NCR53c7xx to NCR53c8xx, Qlogic, Ultrastor (incl.
    u?4f), Western Digital wd7000.

DYSKI TWARDE

  Parametry sterownika dysków/CD-ROM-ów IDE
    Sterownik IDE przyjmuje wiele parametrów, od specyfikacji geometrii
    dysku do wsparcia dla wadliwych chipów kontrolera. Specyficzne opcje
    dysku mogą być podawane poprzez użycie `hdX=' z X pomiędzy `a'-`h'.

    Opcje niespecyficzne napędom są przekazywane z przedrostkiem `hd='.
    Zauważ,  że  używanie  przedrostka  specyficznego  dyskowi  dla
    niespecyficznej opcji także zadziała, a opcja zostanie zaaplikowana tak
    jak oczekiwano.

    Zauważ także, że `hd=' może być użyty w odniesieniu do następnego
    niepodanego  napędu  w  sekwencji  (a, ..., h). W następujących
    omówieniach, opcja `hd=' będzie cytowana dla zwięzłości. Zobacz plik
    README.ide w linux/drivers/block jeśli interesują cię szczegóły.

  Opcje `hd=cyls,heads,sects[,wpcom[,irq]]'
    Tych opcji używa się do przekazywania fizycznej geometrii dysku.
    Jedynie  pierwsze  trzy  wartości  są  wymagane.   Wartości
    cylinder/head/sectors będą tymi używanym przez fdisk. Wartość wpcom
    (write precompensation) jest ignorowana dla dysków IDE. Podana wartość
    IRQ będzie używana dla interfejsu, na którym rezyduje napęd i nie jest
    tak naprawdę parametrem specyficznym napędowi.

  Opcja `hd=serialize'
    Chip CMD-640 interfejsu dual IDE jest wadliwy; zaprojektowano go tak,
    że gdy napędy z drugiego interfejsu są używane równocześnie z napędami
    pierwszego, dane ulegają zniszczeniu. Używanie  tej  opcji  mówi
    sterownikowi by upewnił się, że oba interfejsy nigdy nie są używane
    naraz.

  Opcja `hd=dtc2278'
    Opcja ta mówi sterownikowi, że masz interfejs IDE DTC-2278D. Sterownik
    próbuje dokonać wtedy specyficznych DTC operacji, aby włączyć drugi
    interfejs i włączyć szybsze tryby transferu.

  Opcja `hd=noprobe'
    Nie sonduj tego dysku. Np.

       hdb=noprobe hdb=1166,7,17

    wyłączy sondowanie, lecz wciąż poda geometrię dysku, więc będzie
    zarejestrowany jako prawidłowe urządzenie blokowe, a więc będzie się
    nadawać do użytku.

  Opcja `hd=nowerr'
    Niektóre napędy czasami mają trwale załączony bit WRERR_STAT. To
    usprawnia działanie tych wadliwych urządzeń.

  Opcja `hd=cdrom'
    Mówi to sterownikowi IDE, że w miejscu normalnego dysku IDE mamy CD-ROM
    typu ATAPI .  W  większości  wypadków,  CD-ROM  jest  wykrywany
    automatycznie, lecz jeśli tak nie jest, to to powinno pomóc.

  Opcje Standardowego Sterownika Dysków ST-506 (`hd=')
    Standardowy sterownik dysków może przyjmować argumenty geometrii dla
    dysków podobnie do sterownika IDE. Zauważ jednak, że oczekuje on
    jedynie trzech wartości (C/H/S) -- więcej lub mnie spowoduje ciche
    zignorowanie twojego polecenia. Podobnie też, przyjmuje jedynie `hd='
    jako  argument,  np.  `hda=' jest tu nieprawidłowe. Format jest
    następujący:

       hd=cyls,heads,sects

    Jeśli są tam zainstalowane dwa dyski, powyższe jest powtarzane z
    parametrami geometrii dla drugiego dysku.

  Opcje Sterownika Dysków XT (`xd=')
    Jeśli masz pecha i używasz jednej z tych starych 8 bitowych kart, które
    transferują dane z szybkością 125KB/s, to oto coś dla ciebie.  Jeśli
    karta nie jest rozpoznawana, musisz użyć argumentu bootującego postaci:

       xd=type,irq,iobase,dma_chan

    Wartość type określa konkretnego producenta karty i może mieć wartość:
    0=generic; 1=DTC; 2,3,4=Western Digital, 5,6,7=Seagate; 8=OMTI. Jedyna
    różnica między typami tego samego producenta polega na łańcuchu BIOS-a
    użytym do detekcji, który nie jest używany jeśli podano typ.

    Funkcja xd_setup() nie sprawdza wartości i przyjmuje, że wprowadziłeś
    wszystkie cztery wartości. Nie zawiedź jej. Oto przykład dla kontrolera
    WD1002 z wyłączonym/usuniętym BIOS-em, przy  użyciu  `domyślnych'
    parametrów kontrolera XT:

       xd=2,5,0x320,3

CD-ROM-y (Non-SCSI/ATAPI/IDE)

  Interfejs Aztech
    Składnia dla karty tego typu to:

       aztcd=iobase[,magic_number]

    Jeśli ustawisz magic_number na 0x79, to sterownik spróbuje i ruszy
    nawet mimo wszystko w przypadku nieznanej wersji firmware. Wszystkie
    inne wartości są ignorowane.

    Oryginalny  komentarz (bo tekst 'will try and run anyway' jest
    wieloznaczny): If you set the magic_number to 0x79 then the driver will
    try and run anyway in the event of an unknown firmware version. All
    other values are ignored.

  Interfejs Sony CDU-31A i CDU-33A
    Ten interfejs CD-ROM można znaleźć na niektórych kartach Pro Audio
    Spectrum  i  innych  kartach z interfejsami Sony. Składnia jest
    następująca:

       cdu31a=iobase,[irq[,is_pas_card]]

    Podanie wartości IRQ zero mówi sterownikowi, że przerwania sprzętowe
    nie są wspierane (jak na niektórych kartach PAS). Jeśli twoja karta
    wspiera przerwania, powinieneś użyć ich, bo zmniejszają użycie CPU
    przez sterownik.

    Parametr is_pas_card powinien być wprowadzony jako `PAS', jeśli używana
    jest karta Pro Audio Spectrum, lub nie powinien być podawany w ogóle.

  Interfejs Sony CDU-535
    Składnia dla tego interfejsu CD-ROM to:

       sonycd535=iobase[,irq]

    Zero może być użyte dla bazy I/O jako `wypełniacz miejsca', jeśli
    chcesz podać wartość IRQ.

  Interfejs GoldStar
    Składnia dla tego interfejsu CD-ROM to:

       gscd=iobase

  Interfejs Standardowy Mitsumi
    Składnia dla tego interfejsu CD-ROM to:

       mcd=iobase,[irq[,wait_value]]

    Wartość wait_value jest używana jako wewnętrzna wartość timeouta dla
    ludzi, którzy mają problemy ze swoimi napędami i może lecz nie musi być
    zaimplementowana, zależnie od #define podczas kompilacji. Mitsumi
    FX400 jest odtwarzaczem CD-ROM IDE/ATAPI i nie używa sterownika mcd.

  Interfejs Mitsumi XA/MultiSession (`mcdx=')
    Obecnie ten `eksperymentalny' sterownik ma funkcję konfigurującą, lecz
    nie ma jeszcze (1.3.15) zaimplementowanych żadnych parametrów. Jest to
    dla takiego samego sprzętu jak powyżej, lecz sterownik ma rozszerzone
    właściwości.

  Interfejs nośników optycznych
    Składnia dla tego rodzaju karty to:

       optcd=iobase

  Interfejs Phillips CM206
    Składnia dla tego rodzaju karty to:

       cm206=[iobase][,irq]

    Sterownik zakłada, że numery pomiędzy 3 a 11 są wartościami IRQ, a
    numery między 0x300 i 0x370 są portami I/O, więc możesz podać jeden,
    lub dwa numery w dowolnym porządku. Przyjmuje też `cm206=auto',
    włączające autosondowanie.

  Interfejs Sanyo
    Składnia dla tego rodzaju karty to:

       sjcd=iobase[,irq[,dma_channel]]

  Interfejs SoundBlaster Pro
    Składnia dla tego rodzaju karty to:

       sbpcd=iobase,type

    gdzie typ jest jednym z następujących (uwaga małe/duże  litery)
    określeń: `SoundBlaster', `LaserMate', lub `SPEA'. Baza I/O jest bazą
    interfejsu CD-ROM, a nie tą z części dźwiękowej karty.

Urządzenia Ethernet

    Różne sterowniki używają różnych parametrów, ale wszystkie przynajmniej
    dzielą IRQ, wartość bazowego portu I/O i nazwę. W najogólniejszej
    formie wygląda to tak:

       ether=irq,iobase[,param_1[,param_2,...param_8]],name

    Pierwszy nienumeryczny argument jest pobierany jako nazwa. Wartości
    param_n (jeśli mają zastosowanie) zwykle mają różne znaczenia dla
    różnych kart/sterowników. Typowe wartości param_n są używane  do
    podawania rzeczy takich jak adres pamięci dzielonej, wyboru interfejsu,
    kanału DMA i podobnych.

    Najpopularniejszym wykorzystaniem tego parametru  jest  wymuszenie
    sondowania drugiej karty ethernetowej, jako że domyślnie sondowana jest
    tylko jedna. Można tego dokonać prostym:

       ether=0,0,eth1

    Zauważ, że wartości zera dla IRQ i bazy I/O w powyższym przykładzie
    mówią sterownikowi, by je wysondował automatycznie.

    Ethernet-Howto zawiera rozległą dokumentację o używaniu wielorakich
    kart i o specyficznych implementacjach  karta/sterownik  wartości
    param_n. Zainteresowani powinni odnieść się do odpowiedniej sekcji w
    tamtym dokumencie.

Sterownik Stacji Dysków

    Istnieje wiele opcji sterownika stacji dysków i wszystkie są wymienione
    w  README.fd  w linux/drivers/block. Tutejsze informacje pochodzą
    bezpośrednio z tamtego pliku.

  floppy=mask,allowed_drive_mask
    Ustawia maskę bitową dozwolonych napędów na maskę. Domyślnie, dozwolone
    są jedynie jednostki 0 i 1 dla każdego kontrolera stacji dysków. Jest
    tak ponieważ niektóre niestandardowe urządzenia (płyty główne ASUS PCI)
    mieszają z klawiaturą, jeśli odwołuje się do jednostek 2 lub 3. Ta
    opcja jest niejako przedawniona dzięki opcji cmos.

  floppy=all_drives
    Ustawia maskę bitową dozwolonych napędów na wszystkie napędy. Użyj
    tego, jeśli masz więcej niż dwa napędy podłączone do kontrolera stacji
    dysków.

  floppy=asus_pci
    Ustaw maskę bitową aby dozwolić tylko jednostki 0 i 1. (Domyślne)

  floppy=daring
    Mówi, że sterownik stacji dysków, że masz dobrze zachowujący się
    kontroler stacji dysków. Umożliwia to efektywniejsze i łagodniejsze
    operacje, lecz może nie przejść na niektórych kontrolerach.

  floppy=0,daring
    Mówi sterownikowi, że kontroler stacji dysków powinien być używany
    ostrożnie.

  floppy=one_fdc
    Mówi  sterownikowi, że masz tylko jeden kontroler stacji dysków
    (domyślne)

  floppy=two_fdc lub floppy=address,two_fdc
    Mówi sterownikowi, że masz dwa kontrolery stacji stacji dysków. Drugi
    kontroler powinien być pod podanym adresem . Jeśli adres nie jest
    podany, zakłada się 0x370.

  floppy=thinkpad
    Mówi sterownikowi, że masz Thinkpada. Thinkpady używają odwróconej
    konwencji linii zmiany dysku.

  floppy=0,thinkpad
    Mówi sterownikowi, że nie masz Thinkpada.

  floppy=drive,type,cmos
    Ustawia typ cmos napędu na typ. Dodatkowo ten napęd jest dozwolony
    przez maskę bitową. Jest to przydatne jeśli masz więcej niż dwie stacje
    dysków (tylko dwie mogą być opisane przez fizyczny cmos), lub jeśli
    twój BIOS używa niestandardowych typów CMOS. Ustawienie CMOS na 0 dla
    pierwszych dwóch napędów (domyślne) powoduje, że sterownik stacji
    dysków odczytuje dla nich fizyczne dane cmos.

  floppy=unexpected_interrupts
    Wypisz wiadomość ostrzegawczą jeśli otrzymasz nieoczekiwane przerwanie
    (domyślne zachowanie)

  floppy=no_unexpected_interrupts lub floppy=L40SX
    Nie drukuj wiadomości kiedy pojawi się nieoczekiwane przerwanie. Jest
    to potrzebne laptopom IBM L40SX przy niektórych trybach video. (Wydaje
    się być tam interakcja między video a stacją dysków. Nieoczekiwane
    przerwania zawalają tylko wydajność i mogą być spokojnie ignorowane.)

Sterownik dźwięku

    Sterownik dźwięku może także akceptować argumenty  bootujące  do
    nadpisania wartości wkompilowanych. Nie jest to zalecane i jest raczej
    złożone. Jest  to  opisane  w  pliku  Readme.Linux  w  katalogu
    linux/drivers/sound. Przyjmuje parametr bootujący postaci:

       sound=device1[,device2[,device3...[,device11]]]

    gdzie każda wartość deviceN jest formatu 0xTaaaId, a bajty są użyte
    następująco:

    T - rodzaj urządzenia: 1=FM, 2=SB, 3=PAS, 4=GUS, 5=MPU401, 6=SB16,
    7=SB16-MPU401

    aaa - heksadecymalnie zapisany adres I/O.

    I - heksadecymalnie zapisana linia przerwań (np. 10=a, 11=b, ...)

    d - kanał DMA.

    Jak widzisz, jest to całkiem bałaganiarskie i lepiej wkompilować swoje
    własne wartości do sterownika. Używanie argumentu `sound=0' wyłączy
    sterownik dźwięku.

Sterownik myszy Bus Mouse (`bmouse=')

    Sterownik myszy busmouse przyjmuje jeden parametr, będący numerem
    sprzętowego IRQ, z którego ma korzystać.

AUTORZY

    Linus Torvalds (i wielu innych)

ZOBACZ TAKŻE

    klogd(8), lilo.conf(5), lilo(8), mount(8), rdev(8)

    Ta strona została napisana na podstawie Boot Parameter HOWTO (v1.0.1)
    napisanego przez Paula Gortmakera. W HOWTO można znaleźć minimalnie
    więcej informacji niż w tym dokumencie.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.