Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    complex - podstawy arytmetyki liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

OPIS

    Liczb zespolone to liczby w postaci z = a+b*i, gdzie a oraz b są liczbami rzeczywistymi, a
    i = sqrt(-1), tak że i*i = -1.
    Istnieją inne sposoby reprezentowania tych liczb. Para (a,b) liczb rzeczywistych może być
    potraktowana jako punkt przestrzeni, określony przez współrzędne X i Y. Ten sam punkt może
    być opisany przez podanie pary liczb rzeczywistych (r, phi), gdzie r jest odległością od
    środka O, a phi jest kątem między linią współrzędnych X i linią Oz. Wtedy z = r*exp(i*phi)
    = r*(cos(phi)+i*sin(phi)).

    Podstawowymi operacjami zdefiniowanymi na liczbach z = a+b*i oraz w = c+d*i są:

    dodawanie: z+w = (a+c) + (b+d)*i

    mnożenie: z*w = (a*c - b*d) + (a*d + b*c)*i

    dzielenie: z/w = ((a*c + b*d)/(c*c + d*d)) + ((b*c - a*d)/(c*c + d*d))*i

    Prawie wszystkie funkcje matematyczne mają odpowiedniki dla liczb zespolonych, jednakże
    istnieje parę funkcji przeznaczonych tylko dla liczb zespolonych.

PRZYKŁAD

    Twój kompilator C może działać z liczbami zespolonymi, jeżeli tylko obsługuje standard
    C99. Proszę linkować z -lm. Częśc urojona jest reprezentowana przez I.

    /* sprawdza, że exp(i*pi) == -1 */
    #include <math.h>  /* dla atan */
    #include <complex.h>
    main() {
      double pi = 4*atan(1);
      complex z = cexp(I*pi);
      printf("%f+%f*i\n", creal(z), cimag(z));
    }

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), carg(3), cexp(3), cimag(3), creal(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                      2002-07-28                 COMPLEX(7)