Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    iso_8859-15 - zestaw znakow ISO 8859-15 zakodowany osemkowo, dziesitnie
    i szesnastkowo

OPIS

    Standard ISO 8859 zawiera kilka omiobitowych rozszerze zestawu znakow
    ASCII (znanego take jako ISO 646-IRV). Szczegolnie wany jest ISO
    8859-1, "Alfabet laciski nr 1", ktory zostal szeroko zaimplementowany i
    moe by ju uwaany za nastpc faktycznego standardu, jakim byl ASCII.
    Jednake, brak w nim symbolu EURO i nie calkowicie wspiera fiski i
    francuski.  ISO 8859-15 jest modyfikacj ISO 8859-1, ktora pokrywa te
    potrzeby.

    ISO 8859-15 obsluguje nastpujce jzyki: albaski, angielski, baskijski,
    bretoski,  duski, estoski, faroeski, fiski, francuski, fryzyjski,
    gaelicki irlandzki,  gaelicki  szkocki,  galicyjski,  grenlandzki,
    hiszpaski, holenderski, islandzki, kataloski, luksemburski, laciski,
    niemiecki, norweski, portugalski, retoromaski, szwedzki i wloski.

  Alfabety ISO 8859
    Pelny zestaw alfabetow ISO 8859 obejmuje:

    ISO 8859-1  jzyki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
    ISO 8859-2  jzyki rodkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
    ISO 8859-3  jzyki poludniowoeuropejskie i inne (Latin-3)
    ISO 8859-4  jzyki skandynawskie i baltyckie (Latin-4)
    ISO 8859-5  laciski/cyrylica
    ISO 8859-6  laciski/arabski
    ISO 8859-7  laciski/grecki
    ISO 8859-8  laciski/hebrajski
    ISO 8859-9  Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
    ISO 8859-10  jzyki nordyckie, laposki i eskimoski (Latin-6)
    ISO 8859-11  laciski/tajlandzki
    ISO 8859-13  jzyki wybrzea baltyckiego (Latin-7)
    ISO 8859-14  celtycki (Latin-8)
    ISO 8859-15  jzyki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
    ISO 8859-16  niektore jzyki wschodnioeuropejskie (Latin-10)

  Znaki ISO 8859-15
    Ponisza tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-15 (Latin-9),
    ktore nie zostaly wymienione na stronie podrcznika ascii(7). Znaki
    wystpujce w czwartej kolumnie bd poprawnie widoczne jedynie w rodowisku
    skonfigurowanym dla ISO 8859-2.

    osem.  dzies.  szes.  znak  opis
    ---------------------------------------------------------------------------
    240   160   A0       NO-BREAK SPACE
    241   161   A1       INVERTED EXCLAMATION MARK
    242   162   A2    `   CENT SIGN
    243   163   A3    L   POUND SIGN
    244   164   A4    x   EURO SIGN
    245   165   A5       YEN SIGN
    246   166   A6       LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
    247   167   A7    S   SECTION SIGN
    250   168   A8    "   LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
    251   169   A9       COPYRIGHT SIGN
    252   170   AA    S   FEMININE ORDINAL INDICATOR
    253   171   AB       LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    254   172   AC       NOT SIGN
    255   173   AD       SOFT HYPHEN

    256   174   AE       REGISTERED SIGN
    257   175   AF       MACRON
    260   176   B0    o   DEGREE SIGN
    261   177   B1       PLUS-MINUS SIGN
    262   178   B2    ,   SUPERSCRIPT TWO
    263   179   B3    l   SUPERSCRIPT THREE
    264   180   B4    '   LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
    265   181   B5       MICRO SIGN
    266   182   B6       PILCROW SIGN
    267   183   B7    v   MIDDLE DOT
    270   184   B8    ,   LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
    271   185   B9       SUPERSCRIPT ONE
    272   186   BA    s   MASCULINE ORDINAL INDICATOR
    273   187   BB       RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    274   188   BC       LATIN CAPITAL LIGATURE OE
    275   189   BD    "   LATIN SMALL LIGATURE OE
    276   190   BE       LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
    277   191   BF       INVERTED QUESTION MARK
    300   192   C0       LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
    301   193   C1    A   LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
    302   194   C2    A   LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    303   195   C3       LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
    304   196   C4    A   LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
    305   197   C5       LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
    306   198   C6       LATIN CAPITAL LETTER AE
    307   199   C7    C   LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
    310   200   C8       LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
    311   201   C9    E   LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
    312   202   CA       LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    313   203   CB    E   LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
    314   204   CC       LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
    315   205   CD    I   LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
    316   206   CE    I   LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    317   207   CF       LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
    320   208   D0       LATIN CAPITAL LETTER ETH
    321   209   D1       LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
    322   210   D2       LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
    323   211   D3    O   LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
    324   212   D4    O   LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    325   213   D5       LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
    326   214   D6    O   LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
    327   215   D7    x   MULTIPLICATION SIGN
    330   216   D8       LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
    331   217   D9       LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
    332   218   DA    U   LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
    333   219   DB       LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    334   220   DC    U   LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
    335   221   DD    Y   LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
    336   222   DE       LATIN CAPITAL LETTER THORN
    337   223   DF    B   LATIN SMALL LETTER SHARP S
    340   224   E0       LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
    341   225   E1    a   LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
    342   226   E2    a   LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    343   227   E3       LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
    344   228   E4    a   LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
    345   229   E5       LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
    346   230   E6       LATIN SMALL LETTER AE
    347   231   E7    c   LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
    350   232   E8       LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
    351   233   E9    e   LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
    352   234   EA       LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    353   235   EB    e   LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
    354   236   EC       LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
    355   237   ED    i   LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
    356   238   EE    i   LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX

    357   239   EF       LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
    360   240   F0       LATIN SMALL LETTER ETH
    361   241   F1       LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
    362   242   F2       LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
    363   243   F3    o   LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
    364   244   F4    o   LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    365   245   F5       LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
    366   246   F6    o   LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
    367   247   F7   -:-  DIVISION SIGN
    370   248   F8       LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
    371   249   F9       LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
    372   250   FA    u   LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
    373   251   FB       LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    374   252   FC    u   LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
    375   253   FD    y   LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
    376   254   FE       LATIN SMALL LETTER THORN
    377   255   FF       LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

ZOBACZ TAKE

    ascii(7), iso_8859-1(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.