Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    iso_8859-16 - zestaw znakow ISO 8859-16 zakodowany osemkowo, dziesitnie
    i szesnastkowo

OPIS

    Standard ISO 8859 zawiera kilka omiobitowych rozszerze zestawu znakow
    ASCII (znanego take jako ISO 646-IRV). ISO 8859-16, "Alfabet laciski nr
    10" jest uywany do kodowania znakow laciskich Europy rodkowej i
    Wschodniej, i nie zostal jeszcze zaimplemenowany przez adnego z
    producentow oprogramowania.

    ISO 8859-16 obsluguje nastpujce jzyki: albaski, angielski, boniacki,
    chorwacki, fiski, irlandzki, niemiecki, polski, rumuski, serbski,
    sloweski i wgierski.

    Naley rownie zauway, e nastpujce jzyki oparte na cyrylicy  maj
    transliteracj jeden-do-jednego do Latin 10: macedoski i serbski.

  Alfabety ISO 8859
    Pelny zestaw alfabetow ISO 8859 obejmuje:

    ISO 8859-1  jzyki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
    ISO 8859-2  jzyki rodkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
    ISO 8859-3  jzyki poludniowoeuropejskie i inne (Latin-3)
    ISO 8859-4  jzyki skandynawskie i baltyckie (Latin-4)
    ISO 8859-5  laciski/cyrylica
    ISO 8859-6  laciski/arabski
    ISO 8859-7  laciski/grecki
    ISO 8859-8  laciski/hebrajski
    ISO 8859-9  Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
    ISO 8859-10  jzyki nordyckie, laposki i eskimoski (Latin-6)
    ISO 8859-11  laciski/tajlandzki
    ISO 8859-13  jzyki wybrzea baltyckiego (Latin-7)
    ISO 8859-14  celtycki (Latin-8)
    ISO 8859-15  jzyki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
    ISO 8859-16  rumuski (Latin-10)

  Znaki ISO 8859-16
    Ponisza tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-16 (Latin-10),
    ktore nie zostaly wymienione na stronie podrcznika ascii(7).  Znaki
    wystpujce w czwartej kolumnie bd poprawnie widoczne jedynie w rodowisku
    skonfigurowanym dla ISO 8859-16.

    osem.  dzies.  szes.  znak  opis
    ---------------------------------------------------------------------------
    240   160   A0       NO-BREAK SPACE
    241   161   A1       LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
    242   162   A2    `   LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
    243   163   A3    L   LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
    244   164   A4    x   EURO SIGN
    245   165   A5       DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
    246   166   A6       LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
    247   167   A7    S   SECTION SIGN
    250   168   A8    "   LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
    251   169   A9       COPYRIGHT SIGN
    252   170   AA    S   LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW
    253   171   AB       LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    254   172   AC       LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
    255   173   AD       SOFT HYPHEN
    256   174   AE       LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE

    257   175   AF       LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
    260   176   B0    o   DEGREE SIGN
    261   177   B1       PLUS-MINUS SIGN
    262   178   B2    ,   LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
    263   179   B3    l   LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
    264   180   B4    '   LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
    265   181   B5       LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
    266   182   B6       PILCROW SIGN
    267   183   B7    v   MIDDLE DOT
    270   184   B8    ,   LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
    271   185   B9       LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
    272   186   BA    s   LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
    273   187   BB       RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    274   188   BC       LATIN CAPITAL LIGATURE OE
    275   189   BD    "   LATIN SMALL LIGATURE OE
    276   190   BE       LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
    277   191   BF       LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
    300   192   C0       LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
    301   193   C1    A   LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
    302   194   C2    A   LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    303   195   C3       LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
    304   196   C4    A   LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
    305   197   C5       LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
    306   198   C6       LATIN CAPITAL LETTER AE
    307   199   C7    C   LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
    310   200   C8       LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
    311   201   C9    E   LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
    312   202   CA       LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    313   203   CB    E   LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
    314   204   CC       LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
    315   205   CD    I   LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
    316   206   CE    I   LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    317   207   CF       LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
    320   208   D0       LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
    321   209   D1       LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
    322   210   D2       LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
    323   211   D3    O   LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
    324   212   D4    O   LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    325   213   D5       LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
    326   214   D6    O   LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
    327   215   D7    x   LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
    330   216   D8       LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
    331   217   D9       LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
    332   218   DA    U   LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
    333   219   DB       LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    334   220   DC    U   LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
    335   221   DD    Y   LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
    336   222   DE       LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW
    337   223   DF    B   LATIN SMALL LETTER SHARP S
    340   224   E0       LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
    341   225   E1    a   LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
    342   226   E2    a   LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    343   227   E3       LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
    344   228   E4    a   LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
    345   229   E5       LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
    346   230   E6       LATIN SMALL LETTER AE
    347   231   E7    c   LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
    350   232   E8       LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
    351   233   E9    e   LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
    352   234   EA       LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    353   235   EB    e   LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
    354   236   EC       LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
    355   237   ED    i   LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
    356   238   EE    i   LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    357   239   EF       LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS

    360   240   F0       LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
    361   241   F1       LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
    362   242   F2       LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
    363   243   F3    o   LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
    364   244   F4    o   LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    365   245   F5       LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
    366   246   F6    o   LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
    367   247   F7   -:-  LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
    370   248   F8       LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
    371   249   F9       LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
    372   250   FA    u   LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
    373   251   FB       LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    374   252   FC    u   LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
    375   253   FD    y   LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
    376   254   FE       LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW
    377   255   FF       LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

ZOBACZ TAKE

    ascii(7), iso_8859-1(7), iso_8859-2(7), iso_8859-15(7)

    Informacje  dodatkowe:  Zasoby  ISO  8859-16   (Latin   10)
    (http://bucovina.chem.tue.nl/fonturi/index-en.html).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.