Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

       iso_8859-2 - zestaw znakow ISO 8859-2 zakodowany osemkowo, dziesitnie i
       szesnastkowo

OPIS

       Standard ISO 8859 zawiera kilka omiobitowych rozszerze  zestawu  znakow
       ASCII  (znanego take jako ISO 646-IRV). ISO 8859-2, "Alfabet laciski nr
       2"  jest  uywany  do  kodowania  znakow  laciskich  Europy  rodkowej  i
       Wschodniej,    i   jest   zaimplemenowany   przez   kilku   producentow
       oprogramowania.

       ISO 8859-2 obsluguje nastpujce  jzyki:  albaski,  angielski,  boniacki,
       chorwacki,   czeski,  fiski,  irlandzki,  niemiecki,  polski,  serbski,
       slowacki, sloweski i wgierski.

       Naley  rownie  zauway,  e  nastpujce  jzyki  oparte  na  cyrylicy   maj
       transliteracj jeden-do-jednego do Latin 2: macedoski i serbski.

   Alfabety ISO 8859
       Pelny zestaw alfabetow ISO 8859 obejmuje:

       ISO 8859-1    jzyki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
       ISO 8859-2    jzyki rodkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
       ISO 8859-3    jzyki poludniowoeuropejskie i inne (Latin-3)
       ISO 8859-4    jzyki skandynawskie i baltyckie (Latin-4)
       ISO 8859-5    laciski/cyrylica
       ISO 8859-6    laciski/arabski
       ISO 8859-7    laciski/grecki
       ISO 8859-8    laciski/hebrajski
       ISO 8859-9    Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
       ISO 8859-10   jzyki nordyckie, laposki i eskimoski (Latin-6)
       ISO 8859-11   laciski/tajlandzki
       ISO 8859-13   jzyki wybrzea baltyckiego (Latin-7)
       ISO 8859-14   celtycki (Latin-8)
       ISO 8859-15   jzyki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
       ISO 8859-16   rumuski (Latin-10)

   Znaki ISO 8859-2
       Ponisza  tabela  zawiera  te  drukowalne  znaki z ISO 8859-2 (Latin-2),
       ktore nie zostaly wymienione na  stronie  podrcznika  ascii(7).   Znaki
       wystpujce w czwartej kolumnie bd poprawnie widoczne jedynie w rodowisku
       skonfigurowanym dla ISO 8859-2.

       osem.   dzies.   szes.   znak   opis
       -------------------------------------------------------------------------
       240     160      A0             NO-BREAK SPACE
       241     161      A1             LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
       242     162      A2       `     BREVE
       243     163      A3       L     LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
       244     164      A4       x     CURRENCY SIGN
       245     165      A5             LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
       246     166      A6             LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
       247     167      A7       S     SECTION SIGN
       250     168      A8       "     DIAERESIS
       251     169      A9             LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
       252     170      AA       S     LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
       253     171      AB             LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
       254     172      AC             LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
       255     173      AD             SOFT HYPHEN
       256     174      AE             LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON

       257     175      AF             LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
       260     176      B0       o     DEGREE SIGN
       261     177      B1             LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
       262     178      B2       ,     OGONEK
       263     179      B3       l     LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
       264     180      B4       '     ACUTE ACCENT
       265     181      B5             LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
       266     182      B6             LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
       267     183      B7       v     CARON
       270     184      B8       ,     CEDILLA
       271     185      B9             LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
       272     186      BA       s     LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
       273     187      BB             LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
       274     188      BC             LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
       275     189      BD       "     DOUBLE ACUTE ACCENT
       276     190      BE             LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
       277     191      BF             LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
       300     192      C0             LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
       301     193      C1       A     LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
       302     194      C2       A     LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
       303     195      C3             LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
       304     196      C4       A     LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
       305     197      C5             LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
       306     198      C6             LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
       307     199      C7       C     LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
       310     200      C8             LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
       311     201      C9       E     LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
       312     202      CA             LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
       313     203      CB       E     LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
       314     204      CC             LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
       315     205      CD       I     LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
       316     206      CE       I     LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
       317     207      CF             LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
       320     208      D0             LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
       321     209      D1             LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
       322     210      D2             LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
       323     211      D3       O     LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
       324     212      D4       O     LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
       325     213      D5             LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
       326     214      D6       O     LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
       327     215      D7       x     MULTIPLICATION SIGN
       330     216      D8             LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
       331     217      D9             LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
       332     218      DA       U     LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
       333     219      DB             LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
       334     220      DC       U     LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
       335     221      DD       Y     LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
       336     222      DE             LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
       337     223      DF       B     LATIN SMALL LETTER SHARP S
       340     224      E0             LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
       341     225      E1       a     LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
       342     226      E2       a     LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
       343     227      E3             LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
       344     228      E4       a     LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
       345     229      E5             LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
       346     230      E6             LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
       347     231      E7       c     LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
       350     232      E8             LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
       351     233      E9       e     LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
       352     234      EA             LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
       353     235      EB       e     LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
       354     236      EC             LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
       355     237      ED       i     LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
       356     238      EE       i     LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
       357     239      EF             LATIN SMALL LETTER D WITH CARON

       360     240      F0             LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
       361     241      F1             LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
       362     242      F2             LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
       363     243      F3       o     LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
       364     244      F4       o     LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
       365     245      F5             LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
       366     246      F6       o     LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
       367     247      F7      -:-    DIVISION SIGN
       370     248      F8             LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
       371     249      F9             LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
       372     250      FA       u     LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
       373     251      FB             LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
       374     252      FC       u     LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
       375     253      FD       y     LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
       376     254      FE             LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
       377     255      FF             DOT ABOVE

ZOBACZ TAKE

       ascii(7), iso_8859-1(7), iso_8859-16(7)

       Informacje dodatkowe: Zasoby ISO 8859-2 (Latin 2) (http://sizif.mf.uni-
       lj.si/linux/cee/iso8859-2.html).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.