Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    iso_8859-7 - zestaw znakow ISO 8859-7 zakodowany osemkowo, dziesitnie i
    szesnastkowo

OPIS

    Standard ISO 8859 zawiera kilka omiobitowych rozszerze zestawu znakow
    ASCII (znanego take jako ISO 646-IRV). W ISO 8859-7 zakodowane s znaki
    uywane we wspolczesnym greckim.

  Alfabety ISO 8859
    Pelny zestaw alfabetow ISO 8859 obejmuje:

    ISO 8859-1  jzyki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
    ISO 8859-2  jzyki rodkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
    ISO 8859-3  jzyki poludniowoeuropejskie i inne (Latin-3)
    ISO 8859-4  jzyki skandynawskie i baltyckie (Latin-4)
    ISO 8859-5  laciski/cyrylica
    ISO 8859-6  laciski/arabski
    ISO 8859-7  laciski/grecki
    ISO 8859-8  laciski/hebrajski
    ISO 8859-9  Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
    ISO 8859-10  jzyki nordyckie, laposki i eskimoski (Latin-6)
    ISO 8859-11  laciski/tajlandzki
    ISO 8859-13  jzyki wybrzea baltyckiego (Latin-7)
    ISO 8859-14  celtycki (Latin-8)
    ISO 8859-15  jzyki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
    ISO 8859-16  rumuski (Latin-10)

  Znaki ISO 8859-7
    Ponisza tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-7, ktore nie
    zostaly wymienione na stronie podrcznika ascii(7). Znaki wystpujce w
    czwartej kolumnie bd  poprawnie  widoczne  jedynie  w  rodowisku
    skonfigurowanym dla ISO 8859-7.

    osem.  dzies.  szes.  znak  opis
    ------------------------------------------------------------------------------------
    240   160   A0       NO-BREAK SPACE
    241   161   A1       MODIFIER LETTER REVERSED COMMA
    242   162   A2    `   MODIFIER LETTER APOSTROPHE
    243   163   A3    L   POUND SIGN
    246   166   A6       BROKEN BAR
    247   167   A7    S   SECTION SIGN
    250   168   A8    "   DIAERESIS
    251   169   A9       COPYRIGHT SIGN
    253   171   AB       LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    254   172   AC       NOT SIGN
    255   173   AD       SOFT HYPHEN
    257   175   AF       HORIZONTAL BAR
    260   176   B0    o   DEGREE SIGN
    261   177   B1       PLUS-MINUS SIGN
    262   178   B2    ,   SUPERSCRIPT TWO
    263   179   B3    l   SUPERSCRIPT THREE
    264   180   B4    '   GREEK TONOS
    265   181   B5       GREEK DIALYTIKA TONOS
    266   182   B6       GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
    267   183   B7    v   MIDDLE DOT
    270   184   B8    ,   GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
    271   185   B9       GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
    272   186   BA    s   GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
    273   187   BB       RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK

    274   188   BC       GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
    275   189   BD    "   VULGAR FRACTION ONE HALF
    276   190   BE       GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
    277   191   BF       GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
    300   192   C0       GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
    301   193   C1    A   GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
    302   194   C2    A   GREEK CAPITAL LETTER BETA
    303   195   C3       GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
    304   196   C4    A   GREEK CAPITAL LETTER DELTA
    305   197   C5       GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
    306   198   C6       GREEK CAPITAL LETTER ZETA
    307   199   C7    C   GREEK CAPITAL LETTER ETA
    310   200   C8       GREEK CAPITAL LETTER THETA
    311   201   C9    E   GREEK CAPITAL LETTER IOTA
    312   202   CA       GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
    313   203   CB    E   GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
    314   204   CC       GREEK CAPITAL LETTER MU
    315   205   CD    I   GREEK CAPITAL LETTER NU
    316   206   CE    I   GREEK CAPITAL LETTER XI
    317   207   CF       GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
    320   208   D0       GREEK CAPITAL LETTER PI
    321   209   D1       GREEK CAPITAL LETTER RHO
    323   211   D3    O   GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
    324   212   D4    O   GREEK CAPITAL LETTER TAU
    325   213   D5       GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
    326   214   D6    O   GREEK CAPITAL LETTER PHI
    327   215   D7    x   GREEK CAPITAL LETTER CHI
    330   216   D8       GREEK CAPITAL LETTER PSI
    331   217   D9       GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
    332   218   DA    U   GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
    333   219   DB       GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
    334   220   DC    U   GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
    335   221   DD    Y   GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
    336   222   DE       GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
    337   223   DF    B   GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
    340   224   E0       GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
    341   225   E1    a   GREEK SMALL LETTER ALPHA
    342   226   E2    a   GREEK SMALL LETTER BETA
    343   227   E3       GREEK SMALL LETTER GAMMA
    344   228   E4    a   GREEK SMALL LETTER DELTA
    345   229   E5       GREEK SMALL LETTER EPSILON
    346   230   E6       GREEK SMALL LETTER ZETA
    347   231   E7    c   GREEK SMALL LETTER ETA
    350   232   E8       GREEK SMALL LETTER THETA
    351   233   E9    e   GREEK SMALL LETTER IOTA
    352   234   EA       GREEK SMALL LETTER KAPPA
    353   235   EB    e   GREEK SMALL LETTER LAMDA
    354   236   EC       GREEK SMALL LETTER MU
    355   237   ED    i   GREEK SMALL LETTER NU
    356   238   EE    i   GREEK SMALL LETTER XI
    357   239   EF       GREEK SMALL LETTER OMICRON
    360   240   F0       GREEK SMALL LETTER PI
    361   241   F1       GREEK SMALL LETTER RHO
    362   242   F2       GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
    363   243   F3    o   GREEK SMALL LETTER SIGMA
    364   244   F4    o   GREEK SMALL LETTER TAU
    365   245   F5       GREEK SMALL LETTER UPSILON
    366   246   F6    o   GREEK SMALL LETTER PHI
    367   247   F7   -:-  GREEK SMALL LETTER CHI
    370   248   F8       GREEK SMALL LETTER PSI
    371   249   F9       GREEK SMALL LETTER OMEGA
    372   250   FA    u   GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
    373   251   FB       GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
    374   252   FC    u   GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
    375   253   FD    y   GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS

    376   254   FE       GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS

HISTORIA

    ISO 8859-7 byl wczeniej znany jako ELOT-928 lub ECMA-118:1986.

ZOBACZ TAKE

    ascii(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.