Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    koi8-r  -  rosyjski  sieciowy zestaw znakow zakodowany osemkowo,
    dziesitnie i szesnastkowo

OPIS

    KOI8-R jest zestawem znakow wybranym w wielu uniksopodobnych systemach
    do kodowania tekstow rosyjskich. KOI8-R jest nastpc KOI-8, faktycznego
    standardu  dla  poczty  elektronicznej,  newsow,  WWW  i  innych
    interaktywnych uslug w Internecie, co najmniej na calym terytorium
    bylego Zwizku Radzieckiego.

    KOI8-R jest zdefiniowany w RFC1489 (Registration of a  Cyrillic
    Character Set).

UWAGA

    KOI8-R  zostal  zaprojektowany  dla  mieszanych tekstow rosyjsko-
    angielskich i zawiera jedynie znaki cyrylicy rosyjskiej, wic jeeli kto
    szuka znakow cyrylicy ukraiskiej, bialoruskiej, itd., powinien sprobowa
    w zamian ISO-IR-111, KOI8-U (ukraiski zestaw znakow) lub KOI8-C (dla
    dawnych tekstow rosyjskich), ktore s identyczne z KOI8-R w zakresie
    liter cyrylicy rosyjskiej.

    Bardziej kompletny zestaw znakow cyrylicy jest zdefiniowany rownie jako
    zestaw znakow ISO-8859-5.

  Znaki KOI8-R
    Ponisza tabela zawiera te drukowalne znaki z KOI8-R, ktore nie zostaly
    wymienione na stronie podrcznika ascii(7).

    osem.  dzies.  szes.  znak  opis
    ----------------------------------------------------------------------------
    200   128   80       FORMS LIGHT HORIZONTAL
    201   129   81       FORMS LIGHT VERTICAL
    202   130   82       FORMS LIGHT DOWN AND RIGHT
    203   131   83       FORMS LIGHT DOWN AND LEFT
    204   132   84       FORMS LIGHT UP AND RIGHT
    205   133   85       FORMS LIGHT UP AND LEFT
    206   134   86       FORMS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
    207   135   87       FORMS LIGHT VERTICAL AND LEFT
    210   136   88       FORMS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
    211   137   89       FORMS LIGHT UP AND HORIZONTAL
    212   138   8A       FORMS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
    213   139   8B       UPPER HALF BLOCK
    214   140   8C       LOWER HALF BLOCK
    215   141   8D       FULL BLOCK
    216   142   8E       LEFT HALF BLOCK
    217   143   8F       RIGHT HALF BLOCK
    220   144   90       LIGHT SHADE
    221   145   91       MEDIUM SHADE
    222   146   92       DARK SHADE
    223   147   93       TOP HALF INTEGRAL
    224   148   94       BLACK SMALL SQUARE
    225   149   95       BULLET OPERATOR
    226   150   96       SQUARE ROOT
    227   151   97       ALMOST EQUAL TO
    230   152   98       LESS THAN OR EQUAL TO
    231   153   99       GREATER THAN OR EQUAL TO
    232   154   9A       NON-BREAKING SPACE

    233   155   9B       BOTTOM HALF INTEGRAL
    234   156   9C       DEGREE SIGN
    235   157   9D       SUPERSCRIPT DIGIT TWO
    236   158   9E       MIDDLE DOT
    237   159   9F       DIVISION SIGN
    240   160   A0       FORMS DOUBLE HORIZONTAL
    241   161   A1       FORMS DOUBLE VERTICAL
    242   162   A2    `   FORMS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
    243   163   A3    L   CYRILLIC SMALL LETTER IO
    244   164   A4    x   FORMS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
    245   165   A5       FORMS DOUBLE DOWN AND RIGHT
    246   166   A6       FORMS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
    247   167   A7    S   FORMS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
    250   168   A8    "   FORMS DOUBLE DOWN AND LEFT
    251   169   A9       FORMS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
    252   170   AA    S   FORMS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
    253   171   AB       FORMS DOUBLE UP AND RIGHT
    254   172   AC       FORMS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
    255   173   AD       FORMS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
    256   174   AE       FORMS DOUBLE UP AND LEFT
    257   175   AF       FORMS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
    260   176   B0    o   FORMS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
    261   177   B1       FORMS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
    262   178   B2    ,   FORMS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
    263   179   B3    l   CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
    264   180   B4    '   FORMS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
    265   181   B5       FORMS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
    266   182   B6       FORMS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
    267   183   B7    v   FORMS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
    270   184   B8    ,   FORMS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
    271   185   B9       FORMS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
    272   186   BA    s   FORMS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
    273   187   BB       FORMS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
    274   188   BC       FORMS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
    275   189   BD    "   FORMS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
    276   190   BE       FORMS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
    277   191   BF       COPYRIGHT SIGN
    300   192   C0       CYRILLIC SMALL LETTER IU
    301   193   C1    A   CYRILLIC SMALL LETTER A
    302   194   C2    A   CYRILLIC SMALL LETTER BE
    303   195   C3       CYRILLIC SMALL LETTER TSE
    304   196   C4    A   CYRILLIC SMALL LETTER DE
    305   197   C5       CYRILLIC SMALL LETTER IE
    306   198   C6       CYRILLIC SMALL LETTER EF
    307   199   C7    C   CYRILLIC SMALL LETTER GE
    310   200   C8       CYRILLIC SMALL LETTER KHA
    311   201   C9    E   CYRILLIC SMALL LETTER II
    312   202   CA       CYRILLIC SMALL LETTER SHORT II
    313   203   CB    E   CYRILLIC SMALL LETTER KA
    314   204   CC       CYRILLIC SMALL LETTER EL
    315   205   CD    I   CYRILLIC SMALL LETTER EM
    316   206   CE    I   CYRILLIC SMALL LETTER EN
    317   207   CF       CYRILLIC SMALL LETTER O
    320   208   D0       CYRILLIC SMALL LETTER PE
    321   209   D1       CYRILLIC SMALL LETTER IA
    322   210   D2       CYRILLIC SMALL LETTER ER
    323   211   D3    O   CYRILLIC SMALL LETTER ES
    324   212   D4    O   CYRILLIC SMALL LETTER TE
    325   213   D5       CYRILLIC SMALL LETTER U
    326   214   D6    O   CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
    327   215   D7    x   CYRILLIC SMALL LETTER VE
    330   216   D8       CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
    331   217   D9       CYRILLIC SMALL LETTER YERI
    332   218   DA    U   CYRILLIC SMALL LETTER ZE
    333   219   DB       CYRILLIC SMALL LETTER SHA

    334   220   DC    U   CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED E
    335   221   DD    Y   CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
    336   222   DE       CYRILLIC SMALL LETTER CHE
    337   223   DF    B   CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
    340   224   E0       CYRILLIC CAPITAL LETTER IU
    341   225   E1    a   CYRILLIC CAPITAL LETTER A
    342   226   E2    a   CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
    343   227   E3       CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
    344   228   E4    a   CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
    345   229   E5       CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
    346   230   E6       CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
    347   231   E7    c   CYRILLIC CAPITAL LETTER GE
    350   232   E8       CYRILLIC CAPITAL LETTER KHA
    351   233   E9    e   CYRILLIC CAPITAL LETTER II
    352   234   EA       CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT II
    353   235   EB    e   CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
    354   236   EC       CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
    355   237   ED    i   CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
    356   238   EE    i   CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
    357   239   EF       CYRILLIC CAPITAL LETTER O
    360   240   F0       CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
    361   241   F1       CYRILLIC CAPITAL LETTER IA
    362   242   F2       CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
    363   243   F3    o   CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
    364   244   F4    o   CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
    365   245   F5       CYRILLIC CAPITAL LETTER U
    366   246   F6    o   CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
    367   247   F7   -:-  CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
    370   248   F8       CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
    371   249   F9       CYRILLIC CAPITAL LETTER YERI
    372   250   FA    u   CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
    373   251   FB       CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
    374   252   FC    u   CYRILLIC CAPITAL LETTER REVERSED E
    375   253   FD    y   CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
    376   254   FE       CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
    377   255   FF       CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN

ZOBACZ TAKE

    ascii(7), iso_8859-7(7) RFC1489, http://koi8.pp.ru/

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.