Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    locale - opis obsługi wielu języków

SKŁADNIA

    #include <locale.h>

OPIS

    Locale to zestaw reguł językowych i kulturalnych. Obejmują one aspekty
    takie, jak język komunikatów, różne  zestawy  znaków,  konwencje
    leksykograficzne itd. Program musi umieć określić swoje locale i
    zachowywać się odpowiednio, aby można go było przenieść do innych
    kultur.

    Nagłówek <locale.h> deklaruje typy danych, funkcje i makra przydatne w
    tym przedsięwzięciu.

    Funkcje deklarowane to setlocale(), ustawiająca bieżące locale, i
    localeconv(), pobierająca informacje o formatowaniu liczb.

    Istnieją różne kategorie informacji regionalnych, których potrzebować
    może program; zadeklarowane są one jako makra. Używając ich jako
    pierwszy argument funkcji setlocale(), możliwe jest ustawienie na
    żądane locale jednego z poniższych makr:

    LC_COLLATE
       Używane do zmiany zachowania funkcji strcoll() i strxfrm(),
       które używane są do porównywania łańcuchów w alfabecie lokalnym.
       Na przykład niemieckie scharfes s sortowane jest jako "ss".

    LC_CTYPE
       Zmienia  zachowanie  operacji  na  znakach  i  funkcji
       klasyfikacyjnych,  takich  jak isupper() i toupper(), oraz
       znakowych funkcji wielobajtowych, takich jak mblen() i wctomb().

    LC_MONETARY
       Zmienia informację zwracaną przez localeconv(), która opisuje
       sposób, w jaki zwykle drukowane są liczby, ze szczegółami takimi
       jak kropka dziesiętna kontra przecinek dziesiętny. Informacja ta
       jest używana wewnętrznie przez funkcję strfmon().

    LC_MESSAGES
       Zmienia język, w którym wyświetlane są komunikaty, oraz to, jak
       wygląda odpowiedź twierdząca i przecząca.  Biblioteka GNU C
       zawiera  funkcje  gettext(),  ngettext()  oraz  rpmatch(),
       ułatwiające użycie tych informacji. Funkcje GNU z rodziny
       gettext biorą pod uwagę również zmienną środowiska LANGUAGE.

    LC_NUMERIC
       Zmienia informacje używane przez rodzinę funkcji printf() i
       scanf(), kiedy radzi im się, żeby używały ustawień locale.
       Informacja ta może być także odczytana funkcją localeconv().

    LC_TIME
       Zmienia zachowanie funkcji strftime(), wyświetlającej bieżący
       czas w formie lokalnie akceptowalnej; na przykład, większość
       Europy używa zegara 24-godzinnego, podczas gdy w USA używa się
       12-godzinnego.

    LC_ALL Wszystko powyżej.

    Jeśli drugim argumentem setlocale() jest łańcuch pusty "" oznaczający
    locale domyślne, ustala się je wedle poniższych kroków:

    1.   Jeśli istnieje niepusta zmienna środowiskowa LC_ALL, używana
       jest wartość LC_ALL

    2.   Jeśli istnieje i jest niepusta zmienna środowiskowa o tej samej
       nazwie co jedna z kategorii powyżej, dla tej kategorii używana
       jest jej wartość.

    3.   Jeśli istnieje niepusta zmienna środowiskowa LANG, używana jest
       wartość LANG

    Wartości dotyczące lokalnego formatowania dostępne są w strukturze
    lconv, zwracanej przez funkcję localeconv(). lconv ma następującą
    deklarację:

     struct lconv {

      /* Informacja numeryczna (nie-walutowa) */

      char *decimal_point;   /* Znak dziesiętny */
      char *thousands_sep;   /* Separator tysięcy */
      char *grouping; /* Każdy element to liczba cyfr w danej grupie,
               elementy z większymi indeksami są bardziej
               na lewo. Element o wartości CHAR_MAX oznacza,
               że nie następuje dalsze grupowanie. Element
               o wartości 0 oznacza, że dla wszystkich
               grup bardziej na lewo używany jest element
               poprzedni. */

      /* Pozostałe pola zawierają informacje o walucie */

       char *int_curr_symbol; /* Pierwsze trzy znaki to symbol waluty
                    z ISO 4217. Czwarty znak to
                    separator. Piąty to ' '. */
      char *currency_symbol;  /* Symbol lokalnej waluty */
      char *mon_decimal_point; /* Znak dziesiętny */
      char *mon_thousands_sep; /* Separator tysięcy */
      char *mon_grouping;   /* Jak element 'grupujący' (wyżej) */
      char *positive_sign;   /* Znak dla wartości dodatnich */
      char *negative_sign;   /* Znak dla wartości ujemnych */
      char int_frac_digits;  /* Międzynar. cyfry dziesiętne */
      char frac_digits;    /* Lokalne cyfry dziesiętne */
      char p_cs_precedes;   /* 1, jeśli symbol waluty poprzedza wartość
                    dodatnią, 0, jeśli następuje po niej */
      char p_sep_by_space;  /* 1, jeśli symbol waluty oddziela
                    od wartości dodatniej spacja */
      char n_cs_precedes;   /* 1, jeśli symbol waluty poprzedza wartość
                    ujemną, 0 jeśli następuje po niej */
      char n_sep_by_space;  /* 1, jeśli symbol waluty oddziela
                   od wartości ujemnej spacja */
      /* Dodatnie i ujemne pozycje znaku:
       0 Wartość i symbol waluty w nawiasach.
       1 Znak poprzedza wartość i symbol waluty.
       2 Znak następuje po wartości i symbolu waluty.
       3 Znak następuje tuż przez symbolem waluty.
       4 Znak następuje tuż po symbolu waluty. */
      char p_sign_posn;
      char n_sign_posn;
     };

ZGODNE Z

    POSIX.1

    Funkcje GNU gettext są zdefiniowane w LI18NUX2000.

ZOBACZ TAKŻE

    locale(1),  localedef(1),  gettext(3),  localeconv(3), ngettext(3),
    nl_langinfo(3), rpmatch(3), setlocale(3),  strcoll(3),  strfmon(3),
    strftime(3), strxfrm(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.