Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mailaddr - opis adresowania poczty

OPIS

    Ta strona daje krótkie wprowadzenie do adresów pocztowych SMTP,
    używanych w internecie. Adresy te mają ogólny format

      user@domain

    gdzie domain jest hierarchiczną, oddzieloną kropkami listą poddomen. Na
    przykład adresy

      eric@monet.berkeley.edu
      Eric Allman <eric@monet.berkeley.edu>
      eric@monet.berkeley.edu (Eric Allman)

    są prawidłowymi formami tego samego adresu.

    Część  domenowa  (``monet.berkeley.edu'')  może  być  nazwą hosta
    internetowego, lub logicznym adresem pocztowym. Część domenowa nie jest
    wrażliwa na duże/małe litery.

    Część lokalna (``eric'') zwykle jest nazwą użytkownika, lecz jej
    znaczenie jest zdefiniowane przez lokalne oprogramowanie. Jest czasem
    wrażliwa na wielkość liter, lecz zwykle nie jest. Jeśli widzisz, że
    część lokalna wygląda jak śmieci, to zwykle jest tak z powodu
    bramkowania między wewnętrznymi systemami e-mail sieci, oto przykłady:

      "surname/admd=telemail/c=us/o=hp/prmd=hp"@some.where
      USER%SOMETHING@some.where
      machine!machine!name@some.where
      I2461572@some.where

    (Są to odpowiednio: bramka X.400, bramka do wewnętrznegos systemu
    pocztowego, który nie ma właściwego wsparcia internetowego, bramka
    UUCP,  a  ostatnie jest tylko nudną polityką przydzielania nazw
    użytkownika.)

    Część imienia i nazwiska (``Eric Allman'') możezostać albo umieszczona
    na początku, poza <>, lub na końcu w (). (Mówiąc konkretnie, te
    konwencje nie są identyczne, lecz różnica wykracza poza tę stronę.)
    Nazwa może wymagać zacytowania przy pomocy "" jeśli zawiera określone
    znaki, np. ``.'':

      "Eric P. Allman" <eric@monet.berkeley.edu>

  Skracanie.
    Wiele systemów pocztowych umożliwia użytkownikom skracanie  nazwy
    domeny. Na przykład, użytkownicy berkeley.edu mogą użyć ``eric@monet''
    aby wysłać pocztę do Erica Allmana.

  Adresy routowe.
    Pod pewnymi warunkami, może być koniecznym routowanie wiadomości
    poprzez wiele hostów, aby dostarczyć ją do miejsca przeznaczenia.
    Normalnie dzieje się to niewidocznie, lecz czasem nie, zazwyczaj przy
    starszych  programach.  Adresy  pokazujące te trasy są nazywane
    ``adresami routowymi'' (route-addrs.). Używają składni:

      <@hosta,@hostb:user@hostc>

    Określa to, że wiadomość powinna być przesłana do hosta a, potem do
    hosta b, a na koniec do hosta c. Niektóre hosty potępiają adresy
    routowe i wysyłają bezpośrednio do hosta c.

    Adresy routowe pojawiają się często w adresach zwrotnych, ponieważ są
    one ogólnie powiększane przez oprogramowanie każdego hosta. Generalnie
    jest możliwym ignorowanie wszystkiego poza częścią ``user@hostc''
    adresu aby określić właściwego wysyłającego.

  Postmaster.
    Każdy host powinien mieć użytkownika, lub alias ``postmaster'', do
    którego zgłaszane są problemy pocztowe. Adres ``postmaster'' nie jest
    wrażliwy na wielkość liter.

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
    rtfm.mit.edu i wiele innych mirrorów mają kolekcje FAQ (frequently
    asked questions). Poszukaj proszę i użyj pobliskiego archiwum FAQ; są
    ich setki na świecie. mail/inter-network-guide wyjaśnia, jak wysyłać
    pocztę między różnymi sieciami.  mail/country-codes zawiera listę
    głównych  domen  (np.  ``no''  jest  Norwegią,  ``pl''  Polską).
    mail/college-email/part*  podaje  przydatne  wskazówki  na  temat
    lokalizowania adresów e-mail.

PLIKI

    /etc/aliases
    ~/.forward

ZOBACZ TAKŻE

    binmail(1), mail(1), mconnect(1), forward(5), aliases(5), sendmail(8),
    vrfy(8), RFC822 (Standard for the Format of Arpa Internet Text
    Messages).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.