Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    groff_me - makra troff dla formatowania dokumentów

SKŁADNIA

    groff -me [ opcje ] plik ...
    troff -me [ opcje ] plik ...

OPIS

    Ten manual opisuje wersję GNU makra -me, które jest częścią groff'a -
    systemu formatowania dokumentów. Ta wersja może być używana zarówno z
    GNU troff jak i Unix troff. Pakiet makrodefinicji troff dostarcza
    zbioru narzędzi do formatowania dokumentów technicznych w różnorodnych
    formatach.

    Żądania makro zostały zdefiniowane poniżej. Wiele z żądań troff nie
    jest bezpiecznych w połączeniu z tym pakietem, jakkolwiek, żądania te
    mogą być używane bez problemu po wystąpieniu pierwszego .pp:

       .bp   zacznij nową stronę
       .br   złam linię
       .sp n  wstaw n oddzielających linii
       .ls n  (oddzielenie liniami) n=1 pojedyncze, n=2 podwójne
       .na   bez wyrównania do prawego marginesu
       .ce n  wyśrodkuj n następnych linii
       .ul n  podkreśl n następnych linii

    Wyjście preprocesorów pic, eqn, refer, oraz tbl jest akceptowane jako
    wejście.

PLIKI

    /usr/lib/groff/tmac/tmac.e

ZOBACZ TAKŻE

    groff(1), troff(1)
    -me Reference Manual, Eric P. Allman
    Writing Papers with Groff Using -me

ŻĄDANIA

    Ta lista jest niekompletna; zobacz The -me Reference Manual aby poznać
    inne, ciekawe szczegóły.
       Począt. Odstęp
.(c     -    tak  Zacznij wyśrodkowany blok
.(d     -    nie  Zacznij opóźniony tekst
.(f     -    nie  Zacznij stopkę
.(l     -    tak  Zacznij listę
.(q     -    tak  Zacznij główny cytat
.(x x    -    nie  Zacznij punkt z indeksu x
.(z     -    nie  Zacznij wysuniętą klauzulę
.)c     -    tak  Zakończ wyśrodkowany blok
.)d     -    tak  Zakończ opóźniony tekst
.)f     -    tak  Zakończ stopkę
.)l     -    tak  Zakończ listę
.)q     -    tak  Zakończ główny cytat
.)x     -    tak  Zakończ element indeksu
.)z     -    tak  Zakończ wysuniętą klauzulę
.++ m H   -    nie  Zdefiniuj sekcję dokumentu. m definiuje sekcję
              dokumentu, i może ona być C (rozdziałem),  A
              (dodatkiem), P (sekcją wstępną, np., streszczenie,
              spis treści, itp.), B (bibliografią), RC (rozdziały
              przenumerowane  od  strony  pierwszej,  każdy
              rozdział), lub RA (dodatek przenumerowany od strony
              pierwszej).
.+c T    -    tak  Zacznij rozdział (lub dodatek, itd., jak zostało to
              zdefiniowane przez .++). T jest nazwą rozdziału.
.1c     1    tak  Format jednokolumnowy na nowej stronie.
.2c     1    tak  Format dwukolumnowy.
.EN     -    tak  Odstęp po równaniu stworzonym przez eqn lub neqn.
.EQ x y   -    tak  Poprzedź równaniem; złam i dodaj miejsce.  Numer
              równania to y.  Opcjonalny argument x może być
              ustawiony na I aby wciąć równanie (ustawienie
              standardowe), L aby dorównać do lewej równanie lub
              C aby wyśrodkować równanie.
.GE     -    tak  Początek obrazka gremlin.
.GS     -    tak  Koniec obrazka gremlin.
.PE     -    tak  Początek pic.
.PS     -    tak  Koniec obrazka pic.
.TE     -    tak  Koniec tabeli.
.TH     -    tak  Koniec sekcji nagłówka tabeli.
.TS x    -    tak  Zacznij tabelę; jeśli x ma wartość H tabela ma
              powtórzony nagłówek.
.b x     nie   nie  Wypisz tekst x pogrubioną czcionką; jeśli brak jest
              argumentów przełącz się w tryb pisania  grubą
              czcionką.
.ba +n    0    tak  Zwiększa podstawowe wcięcie o n. To wcięcie jest
              używane przy ustawianiu wcięcia  w  regularnym
              tekście (takim jak w akapicie).
.bc     nie   tak  Zacznij nową kolumnę
.bi  x    nie   nie  Wypisz  tekst x pogrubioną, pochyłą czcionką
              (jedynie nofill)
.bu     -    tak  Zacznij paragraf wypunktowany
.bx x    nie   nie  Wypisz x w ramce (jedynie nofill).
.ef xyz ´´´´  nie  Ustaw parzystą stopkę na x y z
.eh xyz ´´´´  nie  Ustaw parzysty nagłówek na x y z
.fo xyz ´´´´  nie  Ustaw stopkę na x y z
.hx     -    nie  Wyłącz nagłówki i stopki na następnej stronie
.he xyz ´´´´  nie  Ustaw nagłówek na to x y z
.hl     -    tak  Wstaw poziomą linię
.i x     nie   nie  Wypisz tekst x pochyłą czcionką; jeśli brakuje x ,
              następujący tekst pisany jest czcionką pochyłą..
.ip x y   nie   tak  Rozpocznij wcięty akapit, z wiszącym tagiem x.
              Wcięcie wynosi y en-spacji (standardowo 5).
.lp     tak   tak  Zacznij wyblokowany w lewo akapit.
.np     1    tak  Zacznij numerowany akapit.
.of xyz ´´´´  nie  Ustaw nieparzystą stopkę na x y z
.oh xyz ´´´´  nie  Ustaw nieparzysty nagłówek na x y z
.pd     -    tak  Wypisz opóźniony tekst.
.pp     nie   tak  Zacznij akapit. Pierwsza linia ma wcięcie.
.r      tak   nie  Włącz czcionkę standardową (rzymską).
.re     -    nie  Ustaw tabulatory na standardowe wartości.
.sh n x   -    tak  Dalej  następuje  sekcja  nagłówka,  czcionka
              automatycznie ustawiana jest na pogrubioną. n jest
              numerem sekcji, x jest tytułem sekcji.
.sk     nie   nie  Zostaw następną stronę pustą. Jedynie jedna strona
              jest pamiętana w przód.
.sm x    -    nie  Wstaw x wyświetlane w mniejszej czcionce.
.sz +n    10p   nie  Zwiększ wielkość czcionki o n punktów.
.tp     nie   tak  Zacznij stronę tytułową.
.u  x     -    nie  Podkreśl argument (nawet w troff).  (jedynie
              Nofill).
.uh     -    tak  Działanie jak .sh ale nienumerowane.
.xp x    -    nie  Wypisz indeks x.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.