Provided by: yada_0.55_all bug

NAZWA

    packages - plik z danymi o pakiecie dla yada

SKAaXADNIA

    debian/packages

OPIS

    Plik debian/packages jest wykorzystywany przez yada podczas procesu
    budowania i czyszczenia pakietA~Xw Debiana. Ten plik zawiera informacje
    o pakiecie AaXrA~XdAaXowym oraz o kaAaXdym pakiecie binarnym, ktA~Xry
    jest tworzony z danego pakietu AaXrA~XdAaXowego.

    Ten podrAeXcznik nie jest jeszcze napisany. WiAeXcej informacji jest
    zawartych w dokumentacji, w pliku /usr/share/doc/yada-doc/yada.txt.gz.

PLIKI

    debian/packages
        zawiera informacje o pakiecie AaXrA~XdAaXowym i o pakietach
        binarnych

    debian/changelog
        zawiera informacje o zmianach w pakiecie

    debian/control, debian/rules, debian/templates
        generowane automatycznie

    debian/yada
        skrypt generujAeXcy pliki kontrolne rules i control, dodatkowo
        wykorzystywany jest przez plik rules

ZOBACZ TAKAaXE

    yada(1)

AUTORZY

    (c) 1999 Charles Briscoe-Smith <cpbs@debian.org>.

    (c) 1999-2006 Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>.