Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    Linux-PAM - Wstawialne moduły autentykacji dla Linuksa (ang. Pluggable
    Authentication Modules)

STRESZCZENIE

    /etc/pam.conf

OPIS

    Podręcznik ten ma na celu danie krótkiego wprowadzenia do Linux-PAM.
    Dla dalszych informacji, czytelnik jest odsyłany do Linux-PAM system
    administrators' guide.

    Linux-PAM jest systemem bibliotek, które zajmują  się  zadaniami
    autentykacji aplikacji (usług) systemu. Biblioteka daje stabilny i
    ogólny interfejs (API), któremu podlegają w zadaniach autentykacji
    programy dające przywileje (takie jak login(1) i su(1)).

    Podstawową właściwością podejścia PAM jest to, że natura autentykacji
    jest dynamicznie konfigurowalna. Innymi słowy, administrator systemu ma
    pełne pole do popisu w wybieraniu sposobu autentykacji poszczególnych
    aplikacji.  Ta dynamiczna konfiguracja jest ustawiana zawartością
    pojedynczego pliku konfiguracyjnego Linux-PAM czyli /etc/pam.conf.
    Alternatywnie, można wszystko  konfigurować  pojedynczymi  plikami
    konfiguracyjymi, zlokalizowanymi w katalogu /etc/pam.d/. Obecno tego
    katalogu spowoduje, e Linux-PAM zignoruje /etc/pam.conf.

    Z punktu widzenia administratora systemu, dla którego przeznaczony jest
    ten podręcznik, nie jest ważne zrozumienie wewnętrznego działania
    biblioteki Linux-PAM.  Ważną rzeczą jest natomiast rozumienie, że
    plik(i)  konfiguracyjne  definiuj  połączenia  między aplikacjami
    (usługami) a wstawialnymi modułami autentykacji (PAM'ami),  które
    dokonują rzeczywistych zadań autentykacji.

    Linux-PAM rozdziela zadania autentykacji na cztery niezależne grupy
    zarządzania: zarządzanie kontem (account); zarządzanie autentykacją
    (authentication); zarządzanie hasłami (password); i zarządzanie sesją
    (session).  (podświetlamy skróty używane dla tych grup w  pliku
    konfiguracyjnym.)

    Po ustawieniu, grupy te będą się zajmowały różnymi aspektami typowego
    żądania zastrzeżonej usługi przez użytkownika:

    account - daj usłudze możliwość weryfikacji  konta:  czy  hasło
    użytkownika jest przedawnione?; czy użytkownik ma prawo dostępu do
    żądanej usługi?

    authentication - ustal czy użytkownik jest tym, za którego się podaje.
    Zazwyczaj robi się to poprzez zapytanie użytkownika o pewną odpowiedź,
    której musi udzielić: jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, podaj
    proszę swoje hasło. Nie wszystkie autentykacje są tego rodzaju,
    istnieją też sprzętowe schematy autentykacji (takie jak używanie
    urządzeń biometrycznych), które mają odpowiednie moduły, nadające się
    do bezproblemowego podstawienia za standardowe modele autentykacji -
    oto elastyczność Linux-PAM.

    password  -  zadaniem  tej  grupy  jest  odświeżanie mechanizmów
    autentykacji. Zazwyczaj usługi takie są ściśle związane z tymi z auth.
    Niektóre mechanizmy autentykacji dobrze nadają się do odświeżania tą
    funkcją. Oczywistym przykładem jest standardowy UN*X-owy dostęp oparty
    o hasło: proszę wstawić hasło zamienne.

    session - zadania tej grupy obejmują rzeczy, które powinny być dokonane
    przed daniem usługi oraz po jej wycofaniu. Zadania takie to m.in
    obsługa śladów rewizyjnych i montowanie katalogu domowego użytkownika.
    Grupa obsługi sesji jest ważna,  gdyż  udostępnia  zarówno  hak
    otwierający, jak i zamykający modułów.

Plik(i) konfiguracyjne

    Gdy uruchamiana jest aplikacja świadoma przyznawania uprawnień poprzez
    bibliotekę Linux-PAM, aktywuje ona swoje powiązanie  z  PAM-API.
    Aktywacja ta określa wiele rzeczy, wśród których najważniejszą jest
    przeczytanie plików konfiguracyjnych: /etc/pam.conf, lub w wypadku
    istnienia odpowiedniego katalogu, pliki z /etc/pam.d/.

    Pliki  te  wymieniają  PAMy, które będą się zajmowały zadaniami
    autentykacji danej usługi i odpowiednie zachowanie PAM-API gdy któryś z
    PAMów zawiedzie.

    Składnia pliku konfiguracyjnego /etc/pam.conf jest następująca. Plik
    jest złożony z listy reguł, przy czym każda z nich zwykle jest
    umieszczana w pojedynczej linii, choć może być też złożona na końcu
    linii: `\<LF>'. Komentarze są poprzedzane znakiem `#' i trwają aż do
    końca linii.

    Format każdej reguły to rozdzielona spacjami kolekcja elementów, z
    których pierwsze trzy nie rozróżniają wielkości liter:

     usługa rodzaj kontrola ścieżka-modułu argumenty-modułu

    składnia plików z /etc/pam.d/ jest taka sama, z tą różnicą że nie ma
    tam pól usug. W tym wypadku, usuga jest nazwą pliku z /etc/pam.d/.
    Nazwa pliku musi być zapisana małymi literami.

    Ważną właściwością Linux-PAM jest to, że można zestawi na stosie wiele
    reguł i łączyć tak usługi wielu PAMów dla danego zadania autentykacji.

    Usługa jest zwykle znaną nazwą odpowiadającej aplikacji: login i su są
    tu dobrymi przykładami. Nazwa usługi other jest zarezerwowana na
    tworzenie reguł domylnych.

    Element rodzaj określa grupę zarządzania, której odpowiada reguła. Jest
    używany do podania, z którą z grup połączyć ten moduł. Poprawne wpisy
    to: account; auth; password; i session. Znaczenie tych słów kluczowych
    wyjaśniono powyżej.

    Trzecie pole, kontrola, określa zachowanie PAM-API po niepowodzeniu
    modułu w procesie autentykacji.  Prawidłowe wartości tego pola to:
    requisite - niepowodzenie  takiego  PAM  powoduje  natychmiastowe
    zatrzymanie procesu autentykacji; required - niepowodzenie takiego PAM
    będzie prowadziło PAM-API do zwrócenia błędu, lecz dopiero po tym, jak
    pozostałe zestawione na stosie moduły (dla tej usługi i rodzaju PAM)
    zostaną wykonane; sufficient - sukces takiego modułu wystarcza do
    zadowolenia wymagań autentykacji w stosie modułów (jeśli wcześniej nie
    powiódł się moduł required, sukces tego jest ignorowany); optional -
    sukces lub niepowodzenie tego modułu jest istotny tylko jeśli jest
    jedynym modułem na stosie związanym z tą usługą+rodzajem.

    ścieżka-modułu - pełna nazwa pliku PAMu używanego przez aplikację

    argumenty-modułu - lista rozdzielonych spacjami elementów, używanych do
    modyfikowania określonego zachowania danego PAMu. Argumenty takie są
    opisywane dla konkretnych modułów.

PLIKI

    /etc/pam.conf - plik konfiguracyjny
    /etc/pam.d/ - katalog konfiguracyjny Linux-PAM.  Jeśli ten katalog
    istnieje, /etc/pam.conf jest ignorowany.
    /usr/lib/libpam.so.X - biblioteka dynamiczna
    /usr/lib/security/*.so - PAMy

    Zauważ, że aby odpowiadać standardowi Linuksowego systemu plików,
    biblioteki i moduły twojego systemu mogą się znajdować odpowiednio w
    /lib i /lib/security.

BŁĘDY

    Typowe błędy generowane przez system Linux-PAM są zapisywane do
    syslog(3).

ZGODNE Z

    DCE-RFC 86.0, Październik 1995.
    Zawiera dodatkowe właściwości, rozważane obecnie przez komitet DCE-RFC.

USTERKI

    Nie są znane.

ZOBACZ TAKŻE

    Trzy podręczniki Linux-PAM, dla Administratorów systemu,  Twórców
    modułów, i Twórców aplikacji.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.