Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NAZWA

    po4a-runtime - po4a i tłumaczenie komunikatów programów bez użycia Autotools

Wstęp

    Z pomocą po4a-build, po4a wspiera także dodawanie tłumaczeń komunikatów skryptów przy
    użyciu narzędzi gettext, ale bez wymagania, żeby używane były Autotools i typowy proces
    ./configure.

    Używając przykładowych fragmentów pliku Makefile, pakiety mogą bezproblemowowykorzystywać
    intltool.

Układ

    Tłumaczenia dokumentacji NIE powinny używać tego samego katalogu po/ co katalog tłumaczeń
    komunikatów programów. Podczas gdy tłumaczenia komunikatów programów mogą używać innych
    katalogów niż po/, zazwyczaj prościej jest dostosować się do konwencji.

Wiele języków programowania

    Słowo o pakietach używających skryptów napisanych w kilku językach programowania. Typowym
    połączeniem jest używanie Perla i skryptów powłoki. Notabene: gettext POGUBI SIĘ i opuści
    komunikaty z jednego lub drugiego języka, chyba że używane są rozszerzenia plików, co jest
    rozwiązaniem sprawiającym najmniej problemów.

    Podczas używania wielu języków, prosimy poeksperymentować z różnymi ustawieniami w
    po/Makevars, tak żeby uzyskać wszystkie potrzebne komunikaty w pliku POT.

    W szczególności problematyczne może być podanie dwóch języków w po/Makevars. Zamiast:

    # Nie rób tego:
    XGETTEXT_OPTIONS = -L Perl -L Shell --from-code=iso-8859-1

    Prosimy rozważyć zmianę nazwy (lub utworzenie dowiązań symbolicznych dla) wszystkich
    plików jednego spośród używanych języków i nie podawać opcji -L. Pliki z odpowiednimi
    rozszerzeniami muszą istnieć tylko podczas przetwarzania pliku po/POTFILES.in.

    Opcja --keywords może być również przydatna - patrz dokumentacja programu xgettext.

Wypełnianie katalogu po/

    Tak więc należy utworzyć główny katalog po/, a następnie wypełnić go, używając
    przykładowych plików z /usr/share/doc/po4a/examples/.

    LINGUAS
      Musi występować, nawet jeśli będzie pusty. Zawiera listę tłumaczeń - każda linia
      niezaczynająca się od "#" musi odpowiadać istniejącemu plikowi PO, na przykład jeżeli
      plik LINGUAS zawiera pojedynczą linię "fr", to obok pliku LINGUAS, musi istnieć plik
      fr.po.

      $ cat po/LINGUAS
      cs
      de
      fr
      $

      Zgodnie z konwencją, plik LINGUAS jest posortowany alfabetycznie, jednakże jest to
      przeprowadzane ręcznie.

    POTFILES.in
      Lista plików zawierających komunikaty do przetłumaczenia pochodzące np. ze skryptów.
      Jeżeli jest używany katalog po/ najwyższego poziomu, ścieżki powinny być względne w
      stosunku do głównego katalogu, a nie w stosunku do katalogu po/.

      $ ls -l
      myscript.pl
      another.pl
      foo/support.pl
      po/
      po/POTFILES.in
      $ cat po/POTFILES.in
      myscript.pl
      another.pl
      foo/support.pl
      $

      Proszę zauważyć, że jest wspierane, by skrypty jednocześnie zawierały tłumaczenia
      komunikatów wyjściowych i dokumentacji, np. używając funkcji programu gettext do
      tłumaczenia komunikatów skryptu i osadzonej w nim dokumentacji w formacie POD. Tak
      więc nie będzie problemem wymienienie tego samego pliku zarówno w po/POTFILES.in, jak
      i doc/po4a-build.conf

    Makevars-perl.example
      Jeśli skrypty są skryptami Perla, proszę skopiować ten przykład do pliku po/Makevars,
      a następnie dopasować do własnych potrzeb.

    Makevars-shell.example
      Jeśli skrypty są skryptami powłoki, proszę skopiować ten przykład do pliku
      po/Makevars, a następnie dopasować do własnych potrzeb.

    po4a-build.make
      Proszę skopiować ten przykładowy plik do po/Makefile. Nie powinien wymagać późniejszej
      edycji, jednakże może istnieć potrzeba aktualizowania go z
      /usr/share/doc/po4a/examples/po4a-build.make, jeśli nowe wydanie pakietu po4a zmieni
      wewnętrzną obsługę intltool (Plik ten został wygenerowany z innego projektu
      używającego Autotools i intltool).

Budowanie

    Poniższe kawałki kodu należy dodać do głównego pliku Makefile albo innego pliku używanego
    do przygotowywania dystrybuowalnej wersji pakietu źródłowego.

    clean:
        $(MAKE) -C po/ clean

    install:
        $(MAKE) -C po/ install DESTDIR=$(DESTDIR)

    dist:
        $(MAKE) -C po/ pot

    (W projekcie korzystającym z Autotools, nastąpiłoby to automatycznie po dodaniu po do
    wartości zmiennej "SUBDIRS" value w Makefile.am.)

Utrzymywanie

    Tłumaczenie komunikatów skryptów nie jest tak proste jak w po4a-build w tym względzie, że
    dodanie nowego tłumaczenia wymaga edycji pliku po/LINGUAS, jednakże aktualizowanie
    tłumaczenia sprowadza się do zastąpienia odpowiedniego pliku PO jego nową wersją.

    W zależności od sposobu przygotowywania archiwum źródłowego, może być potrzebne wpisanie
    nowych plików PO w pliku MANIFEST lub dodanie ich do skryptów generujących archiwum
    (dotyczy to również po4a-build).

    Pliki *.mo lub *.gmo w katalogu po/ można usunąć.

Copyright

    Chociaż przykładowe pliki są częścią projektu po4a, można ich dowolnie używać, zmieniać je
    i dystrybuować we własnych projektach bez dodawania wzmianki o po4a lub wymieniania
    zespołu po4a w informacji o prawach autorskich, tak samo jak nie ma potrzeby wymieniania
    tam innych narzędzi używanych do budowania, jak na przykład Automake. Jeśli jednak chcesz
    wymienić po4a, nikt tego nie może zabronić.

AUTORZY

    Neil Williams <linux@codehelp.co.uk>