Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NAZWA

    po4a-runtime - po4a i tlumaczenie komunikatow programow bez uycia
    Autotools

Wstp

    Z pomoc po4a-build, po4a wspiera take dodawanie tlumacze komunikatow
    skryptow przy uyciu narzdzi gettext, ale bez wymagania, eby uywane byly
    Autotools i typowy proces ./configure.

    Uywajc przykladowych fragmentow pliku Makefile, pakiety mog
    bezproblemowowykorzystywa intltool.

Uk/lad

    Tlumaczenia dokumentacji NIE powinny uywa tego samego katalogu po/ co
    katalog tlumacze komunikatow programow. Podczas gdy tlumaczenia
    komunikatow programow mog uywa innych katalogow ni po/, zazwyczaj
    prociej jest dostosowa si do konwencji.

Wiele jzyk'ow programowania

    Slowo o pakietach uywajcych skryptow napisanych w kilku jzykach
    programowania. Typowym polczeniem jest uywanie Perla i skryptow
    powloki. Notabene: gettext POGUBI SI i opuci komunikaty z jednego lub
    drugiego jzyka, chyba e uywane s rozszerzenia plikow, co jest
    rozwizaniem sprawiajcym najmniej problemow.

    Podczas uywania wielu jzykow, prosimy poeksperymentowa z ronymi
    ustawieniami w po/Makevars, tak eby uzyska wszystkie potrzebne
    komunikaty w pliku POT.

    W szczegolnoci problematyczne moe by podanie dwoch jzykow w
    po/Makevars. Zamiast:

    # Nie rob tego:
    XGETTEXT_OPTIONS = -L Perl -L Shell --from-code=iso-8859-1

    Prosimy rozway zmian nazwy (lub utworzenie dowiza symbolicznych dla)
    wszystkich plikow jednego sporod uywanych jzykow i nie podawa opcji -L.
    Pliki z odpowiednimi rozszerzeniami musz istnie tylko podczas
    przetwarzania pliku po/POTFILES.in.

    Opcja --keywords moe by rownie przydatna - patrz dokumentacja programu
    xgettext.

Wype/lnianie katalogu po/

    Tak wic naley utworzy glowny katalog po/, a nastpnie wypelni go, uywajc
    przykladowych plikow z /usr/share/doc/po4a/examples/.

    LINGUAS
      Musi wystpowa, nawet jeli bdzie pusty. Zawiera list tlumacze - kada
      linia niezaczynajca si od "#" musi odpowiada istniejcemu plikowi
      PO, na przyklad jeeli plik LINGUAS zawiera pojedyncz lini "fr", to
      obok pliku LINGUAS, musi istnie plik fr.po.

      $ cat po/LINGUAS
      cs
      de
      fr
      $

      Zgodnie z konwencj, plik LINGUAS jest posortowany alfabetycznie,
      jednake jest to przeprowadzane rcznie.

    POTFILES.in
      Lista plikow zawierajcych komunikaty do przetlumaczenia pochodzce
      np. ze skryptow. Jeeli jest uywany katalog po/ najwyszego poziomu,
      cieki powinny by wzgldne w stosunku do glownego katalogu, a nie w
      stosunku do katalogu po/.

      $ ls -l
      myscript.pl
      another.pl
      foo/support.pl
      po/
      po/POTFILES.in
      $ cat po/POTFILES.in
      myscript.pl
      another.pl
      foo/support.pl
      $

      Prosz zauway, e jest wspierane, by skrypty jednoczenie zawieraly
      tlumaczenia komunikatow wyjciowych i dokumentacji, np. uywajc
      funkcji programu gettext do tlumaczenia komunikatow skryptu i
      osadzonej w nim dokumentacji w formacie POD. Tak wic nie bdzie
      problemem wymienienie tego samego pliku zarowno w po/POTFILES.in,
      jak i doc/po4a-build.conf

    Makevars-perl.example
      Jeli skrypty s skryptami Perla, prosz skopiowa ten przyklad do
      pliku po/Makevars, a nastpnie dopasowa do wlasnych potrzeb.

    Makevars-shell.example
      Jeli skrypty s skryptami powloki, prosz skopiowa ten przyklad do
      pliku po/Makevars, a nastpnie dopasowa do wlasnych potrzeb.

    po4a-build.make
      Prosz skopiowa ten przykladowy plik do po/Makefile. Nie powinien
      wymaga poniejszej edycji, jednake moe istnie potrzeba
      aktualizowania go z /usr/share/doc/po4a/examples/po4a-build.make,
      jeli nowe wydanie pakietu po4a zmieni wewntrzn obslug intltool
      (Plik ten zostal wygenerowany z innego projektu uywajcego Autotools
      i intltool).

Budowanie

    Ponisze kawalki kodu naley doda do glownego pliku Makefile albo innego
    pliku uywanego do przygotowywania dystrybuowalnej wersji pakietu
    rodlowego.

    clean:
        $(MAKE) -C po/ clean

    install:
        $(MAKE) -C po/ install DESTDIR=$(DESTDIR)

    dist:
        $(MAKE) -C po/ pot

    (W projekcie korzystajcym z Autotools, nastpiloby to automatycznie po
    dodaniu po do wartoci zmiennej "SUBDIRS" value w Makefile.am.)

Utrzymywanie

    Tlumaczenie komunikatow skryptow nie jest tak proste jak w po4a-build w
    tym wzgldzie, e dodanie nowego tlumaczenia wymaga edycji pliku
    po/LINGUAS, jednake aktualizowanie tlumaczenia sprowadza si do
    zastpienia odpowiedniego pliku PO jego now wersj.

    W zalenoci od sposobu przygotowywania archiwum rodlowego, moe by
    potrzebne wpisanie nowych plikow PO w pliku MANIFEST lub dodanie ich do
    skryptow generujcych archiwum (dotyczy to rownie po4a-build).

    Pliki *.mo lub *.gmo w katalogu po/ mona usun.

Copyright

    Chocia przykladowe pliki s czci projektu po4a, mona ich dowolnie uywa,
    zmienia je i dystrybuowa we wlasnych projektach bez dodawania wzmianki
    o po4a lub wymieniania zespolu po4a w informacji o prawach autorskich,
    tak samo jak nie ma potrzeby wymieniania tam innych narzdzi uywanych do
    budowania, jak na przyklad Automake. Jeli jednak chcesz wymieni po4a,
    nikt tego nie moe zabroni.

AUTORZY

    Neil Williams <linux@codehelp.co.uk>