Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NAZWA

    po4a-runtime - po4a i tłumaczenie komunikatów programów bez użycia
    Autotools

Wstęp

    Z pomocą po4a-build, po4a wspiera także dodawanie tłumaczeń komunikatów
    skryptów przy użyciu narzędzi gettext, ale bez wymagania, żeby używane
    były Autotools i typowy proces ./configure.

    Używając przykładowych fragmentów pliku Makefile, pakiety mogą
    bezproblemowowykorzystywać intltool.

Układ

    Tłumaczenia dokumentacji NIE powinny używać tego samego katalogu po/ co
    katalog tłumaczeń komunikatów programów. Podczas gdy tłumaczenia
    komunikatów programów mogą używać innych katalogów niż po/, zazwyczaj
    prościej jest dostosować się do konwencji.

Wiele języków programowania

    Słowo o pakietach używających skryptów napisanych w kilku językach
    programowania. Typowym połączeniem jest używanie Perla i skryptów
    powłoki. Notabene: gettext POGUBI SIĘ i opuści komunikaty z jednego lub
    drugiego języka, chyba że używane są rozszerzenia plików, co jest
    rozwiązaniem sprawiającym najmniej problemów.

    Podczas używania wielu języków, prosimy poeksperymentować z różnymi
    ustawieniami w po/Makevars, tak żeby uzyskać wszystkie potrzebne
    komunikaty w pliku POT.

    W szczególności problematyczne może być podanie dwóch języków w
    po/Makevars. Zamiast:

    # Nie rób tego:
    XGETTEXT_OPTIONS = -L Perl -L Shell --from-code=iso-8859-1

    Prosimy rozważyć zmianę nazwy (lub utworzenie dowiązań symbolicznych
    dla) wszystkich plików jednego spośród używanych języków i nie podawać
    opcji -L. Pliki z odpowiednimi rozszerzeniami muszą istnieć tylko
    podczas przetwarzania pliku po/POTFILES.in.

    Opcja --keywords może być również przydatna - patrz dokumentacja
    programu xgettext.

Wypełnianie katalogu po/

    Tak więc należy utworzyć główny katalog po/, a następnie wypełnić go,
    używając przykładowych plików z /usr/share/doc/po4a/examples/.

    LINGUAS
      Musi występować, nawet jeśli będzie pusty. Zawiera listę tłumaczeń
      - każda linia niezaczynająca się od "#" musi odpowiadać
      istniejącemu plikowi PO, na przykład jeżeli plik LINGUAS zawiera
      pojedynczą linię "fr", to obok pliku LINGUAS, musi istnieć plik
      fr.po.

      $ cat po/LINGUAS
      cs
      de
      fr
      $

      Zgodnie z konwencją, plik LINGUAS jest posortowany alfabetycznie,
      jednakże jest to przeprowadzane ręcznie.

    POTFILES.in
      Lista plików zawierających komunikaty do przetłumaczenia pochodzące
      np. ze skryptów. Jeżeli jest używany katalog po/ najwyższego
      poziomu, ścieżki powinny być względne w stosunku do głównego
      katalogu, a nie w stosunku do katalogu po/.

      $ ls -l
      myscript.pl
      another.pl
      foo/support.pl
      po/
      po/POTFILES.in
      $ cat po/POTFILES.in
      myscript.pl
      another.pl
      foo/support.pl
      $

      Proszę zauważyć, że jest wspierane, by skrypty jednocześnie
      zawierały tłumaczenia komunikatów wyjściowych i dokumentacji, np.
      używając funkcji programu gettext do tłumaczenia komunikatów
      skryptu i osadzonej w nim dokumentacji w formacie POD. Tak więc nie
      będzie problemem wymienienie tego samego pliku zarówno w
      po/POTFILES.in, jak i doc/po4a-build.conf

    Makevars-perl.example
      Jeśli skrypty są skryptami Perla, proszę skopiować ten przykład do
      pliku po/Makevars, a następnie dopasować do własnych potrzeb.

    Makevars-shell.example
      Jeśli skrypty są skryptami powłoki, proszę skopiować ten przykład
      do pliku po/Makevars, a następnie dopasować do własnych potrzeb.

    po4a-build.make
      Proszę skopiować ten przykładowy plik do po/Makefile. Nie powinien
      wymagać późniejszej edycji, jednakże może istnieć potrzeba
      aktualizowania go z /usr/share/doc/po4a/examples/po4a-build.make,
      jeśli nowe wydanie pakietu po4a zmieni wewnętrzną obsługę intltool
      (Plik ten został wygenerowany z innego projektu używającego
      Autotools i intltool).

Budowanie

    Poniższe kawałki kodu należy dodać do głównego pliku Makefile albo
    innego pliku używanego do przygotowywania dystrybuowalnej wersji
    pakietu źródłowego.

    clean:
        $(MAKE) -C po/ clean

    install:
        $(MAKE) -C po/ install DESTDIR=$(DESTDIR)

    dist:
        $(MAKE) -C po/ pot

    (W projekcie korzystającym z Autotools, nastąpiłoby to automatycznie po
    dodaniu po do wartości zmiennej "SUBDIRS" value w Makefile.am.)

Utrzymywanie

    Tłumaczenie komunikatów skryptów nie jest tak proste jak w po4a-build w
    tym względzie, że dodanie nowego tłumaczenia wymaga edycji pliku
    po/LINGUAS, jednakże aktualizowanie tłumaczenia sprowadza się do
    zastąpienia odpowiedniego pliku PO jego nową wersją.

    W zależności od sposobu przygotowywania archiwum źródłowego, może być
    potrzebne wpisanie nowych plików PO w pliku MANIFEST lub dodanie ich do
    skryptów generujących archiwum (dotyczy to również po4a-build).

    Pliki *.mo lub *.gmo w katalogu po/ można usunąć.

Copyright

    Chociaż przykładowe pliki są częścią projektu po4a, można ich dowolnie
    używać, zmieniać je i dystrybuować we własnych projektach bez dodawania
    wzmianki o po4a lub wymieniania zespołu po4a w informacji o prawach
    autorskich, tak samo jak nie ma potrzeby wymieniania tam innych
    narzędzi używanych do budowania, jak na przykład Automake. Jeśli jednak
    chcesz wymienić po4a, nikt tego nie może zabronić.

AUTORZY

    Neil Williams <linux@codehelp.co.uk>