Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail - przegld dokumentacji qmail

WPROWADZENIE

    qmail  jest  bezpiecznym,  sprawnym,  efektywnym, prostym agentem
    przesylania poczty.

    Uytkownicy, ktorzy chc mie peln kontrol nad przychodzcymi wiadomociami
    powinni przeczyta podrcznik dot-qmail(5).  Pomocne w korzystaniu z
    pliku  .qmail  komendy  to  qbiff(1),  qreceipt(1),  qforward(1),
    bouncesaying(1),  i  condredirect(1).  Inne poyteczne komendy to
    maildirmake(1), maildir2mbox(1), i maildirwatch(1).

    Administrator systemu chccy kontrolowa caly system poczty  qmail
    powinien zacz od przeczytania qmail-control(5) i qmail-start(8). S te
    trzy narzdzia sluce do monitorowania kolejki poczty: qmail-qread(8),
    qmail-qstat(8),  i  qmail-tcpto(8).  Nadchodzce polczenia SMTP s
    obslugiwane przez qmail-smtpd(8).

    qmail oferuje dwa interfejsy w postaci komend do wysylania wiadomoci:
    qmail-inject(8) i mailsubj(1).  By uzyska szczegolowe informacje na
    temat  internetowych  wiadomoci  pocztowych  przejrzyj  podrczniki
    addresses(5), envelopes(5), qmail-header(5), i forgeries(7).

    Dodatkowa dokumentacja zawiera qmail-limits(7) i qmail-pop3d(8).

    Dokumentacja  ta  opisuje  wersj  1.03  systemu qmail.  Obejrzyj
    http://pobox.com/~djb/qmail.html by zapozna si z innymi programami
    wspoldzialajcymi z qmail.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   qmail(7)