Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    samba - serwer plików Windows SMB/CIFS dla UNIX-a

SKŁADNIA

    samba

OPIS

    Pakiet Samba jest zestawem oprogramowania, które obsługuje protokół
    Server Message Block (ogólnie znany pod nazwą SMB). Ten protokół jest
    też czasem nazywany Common Internet File System (CIFS). Gruntowniejszy
    opis można znaleźć pod adresem http://www.ubiqx.org/cifs/.  Samba
    implementuje także protokół NetBIOS w demonie nmbd.

    smbd(8)
       Demon smbd umożliwia dostęp do plików i drukarek klientom usługi
       SMB, takim jak Windows 95/98, Windows NT, Windows for Workgroups
       lub LanManager. Plik konfiguracyjny dla tego demona jest opisany
       w smb.conf(5).

    nmbd(8)
       Demon nmbd obsługuje serwowanie nazw NetBIOS i przeglądanie
       zasobów.  Plik konfiguracyjny dla tego demona jest opisany w
       smb.conf(5).

    smbclient(1)
       Program smbclient jest prostym narzędziem, podobnym do klienta
       ftp.  Przydaje  się  do  uzyskiwania  dostępu  do plików
       udostępnionych na innych kompatybilnych serwerach (takich jak
       Windows NT). Umożliwia też systemom uniksowym wykorzystywanie
       wszystkich drukarek podłączonych do serwerów SMB (takich jak PC
       z uruchomionym Windows NT).

    testparm(1)
       Narzędzie  testparm  umożliwia  sprawdzenie  składni  pliku
       konfiguracyjnego Samby smb.conf(5).

    testprns(1)
       Narzędzie testprns umożliwia sprawdzenie drukarek opisanych w
       używanym przez Sambę pliku printcap.

    smbstatus(1)
       Narzędzie  smbstatus  umożliwia  wyświetlenie  informacji o
       wszystkich połączeniach do serwera smbd.

    nmblookup(1)
       Narzędzie nmblookup umożliwia wysyłanie zapytań o nazwy NetBIOS
       z maszyny uniksowej.

    smbpasswd(8)
       Narzędzie smbpasswd umożliwia zmianę zakodowanych haseł LanMan
       lub Windows NT na Sambie lub serwerach Windows NT.

    smbcacls(1)
       Narzędzie smbcacls ustawia ACL-e na serwerach CIFS.

    smbsh(1)
       smbsh pozwala uruchomić powłokę uniksową na  przeładowanym
       wirtualnym systemie plików.

    smbtree(1)
       Polecenie smbtree jest konsolowym narzędziem umożliwiającym
       przeglądanie otoczenia sieciowego.

    smbtar(1)
       Za pomocą smbtar można utorzyć kopie zapasowe danych z serwerów
       CIFS/SMB.

    smbspool(8)
       smbspool jest pomocniczym poleceniem umożliwiającym drukowanie
       na drukarkach podłączonych do serwerów CIFS.

    smbcontrol(1)
       smbcontrol jest narzędziem, przy którego pomocy można zmienić
       zachowanie uruchomionych demonów samby.

    rpcclient(1)
       Narzędzie rpcclient może być używane do wykonywania poleceń RPC
       na zdalnych serwerach CIFS.

    pdbedit(8)
       Polecenia pdbedit można użyć do zarządzania lokalną bazą danych
       użytkowników na serwerze samby.

    findsmb(1)
       Polecenia findsmb można użyć, aby znaleźć serwery SMB w sieci
       lokalnej.

    net(8) Polecenie net działa podobnie jak polecenie NET.EXE systemów
       DOS/Windows.

    swat(8)
       swat  jest,  opartym  na  www,  interfejsie  służącym  do
       konfigurowania smb.conf.

    winbindd(8)
       winbindd jest demonem używanym do integrowania baz danych
       poświadczeń i użytkownika do UNIX-a.

    wbinfo(1)
       wbinfo jest narzędziem, które pobiera i przechowuje informacje
       związane z winbind.

    editreg(1)
       editreg jest narzędziem linii poleceń do edytowania pliku
       rejestru systemu Windows.

    profiles(1)
       profiles jest narzędziem linii poleceń, które może być użyte do
       zastąpienia wszystkich wystąpień pewnego SID-a innym SID-em.

    log2pcap(1)
       log2pcap generuje pliki śledzenia pcap z plików logu Samby.

    vfstest(1)
       vfstest jest narzędziem do testowania modułów vfs.

    ntlm_auth(1)
       ntlm_auth  jest  pomocniczym  narzędziem  dla  zewnętrznych
       programów, chcących przeprowadzać autentykację NTML.

    smbmount(8), smbumount(8), smbmnt(8)
       smbmount,smbumount i smbmnt to polecenia używane do montowania
       zasobów CIFS/SMB pod Linuksem.

    smbcquotas(1)
       smbcquotas jest narzędziem ustawiania QUOT na serwerze z NTFS 5.

SKŁADNIKI

    Pakiet Samba składa się z kilku komponentów. Każdy komponent ma swoją
    osobną  stronę  podręcznika  systemowego. Zaleca się przeczytanie
    dokumentacji dostarczonej razem z  pakietem  Samba  oraz  strony
    podręcznika systemowego tych komponentów, z których korzystasz. Jeśli
    podręcznik systemowy i inne dokumenty nie są wystarczająco klarowne,
    prosimy zajrzeć na http://devel.samba.org, aby uzyskać informacje, jak
    wysłać zgłoszenie o błędzie lub podesłać łatę.

    Jeśli potrzebjesz pomocy, zajrzyj proszę na stronę domową Samby pod
    adresem http://www.samba.org i skorzystaj z wielu dostępnych tam opcji.

DOSTĘPNOŚĆ

    Pakiet Samba jest licencjonowany na zasadach Publicznej Licencji GNU
    (GPL). Kopia tej licencji powinna być dostarczona razem z pakietem w
    pliku COPYING.  Możesz rozprowadzać kopie pakietu Samba, ale musisz
    przestrzegać zasad tej licencji.

    Najnowsza wersja pakietu Samba może być pozyskana przez anonimowy
    serwer ftp samba.org z katalogu pub/samba/. Jest także wiele kopii tego
    serwera na całym świecie.

    Wiele informacji na temat pakietu Samba możesz również znaleźć na
    grupie dyskusyjnej comp.protocols.smb i liście dyskusyjnej pakietu
    Samba. Opis, jak dołączyć do listy dyskusyjnej, znajduje się w pliku
    README załączonym do pakietu.

    Mając dostęp do przeglądarki WWW (takiej jak Mozilla lub Konqueror),
    pod adresem http://lists.samba.org możesz znaleźć wiele przydatnych
    informacji,  łącznie  z  dawnymi kwestiami poruszanymi na liście
    dyskusyjnej pakietu Samba.

WERSJA

    Ta strona podręcznika systemowego obowiązuje dla wersji 3.0 pakietu
    Samba.

UDZIAŁ

    Jeśli chcesz dołączyć do projektu Samba, na początek proponujemy
    zapisać się na  listę  dyskusyjną  pakietu  Samba  pod  adresem
    http://lists.samba.org

    Pod adresem http://devel.samba.org/ można znaleźć informacje, jak
    poprawnie wysłać łatę lub zgłosić błąd. Preferujemy łaty w formacie
    diff -u.

WSPÓŁPRACOWNICY

    Lista uczestników tego projektu jest tak wielka, że nie jesteśmy w
    stanie ich wszystkich tu wymienić, lecz  wszyscy  zasługują  na
    wdzięczność wszystkich użytkowników pakietu Samba. Pełna lista twórców
    zmian przed zastosowaniem CVS znajduje się w pliku change-log w
    pakiecie źródłowym, a lista twórców zmian po wprowadzeniu CVS znajduje
    się pod adresem http://cvs.samba.org/. CVS jest to system kontroli
    kodu używany przez Samba Team do rozwijania pakietu Samba. Bez tego
    projekt byłby nie do okiełznania.

AUTOR

    Oryginalne oprogramowanie Samba i związane z nim narzędzia zostały
    stworzone przez Andrew Tridgella. Samba jest teraz rozwijana przez
    Samba Team jako projekt typu Open Source, w sposób podobny do sposobu
    rozwijania jądra Linuksa.

    Oryginalne  strony  podręcznika systemowego pakietu Samba zostały
    napisane przez Karla Auera. Strony podręcznika systemowego zostały
    skonwertowane do formatu YODL (kolejne wspaniałe oprogramowanie Open
    Source, dostępne pod adresem  ftp://ftp.icce.rug.nl/pub/unix/)  i
    zaktualizowane dla wersji 2.0 pakietu Samba przez Jeremy'ego Allisona.
    Do formatu DocBook dla Samby 2.2 skonwertował Gerald Carter. Konwersji
    do formatu DocBook XML 4.2 dla Samby 3.0 dokonał Alexander Bokovoy.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                   SAMBA(7)