Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    suffixes - lista rozszerze plikow

OPIS

    Przyjlo si zaznaczanie zawartoci pliku poprzez jego rozszerzenie, ktore
    sklada si z kropki i jednej lub wikszej liczby  liter.  Wiele
    standardowych  narzdzi,  takich  jak  kompilatory  uywaj tego do
    rozpoznawania rodzaju pliku, z ktorym maj do czynienia. Narzdzie
    make(1) zawiera wiele regul dzialania na plikach, zalenie od ich
    rozszerzenia.

    Oto lista rozszerze, ktore mona spotka w Linuksie.
           |
    Rozszerzenie | Typ pliku
    --------------+-------------------------------------------------------------
    ,v      | pliki dla RCS (Revision Control System)
    -      | pliki backupowe
    .C      | kod w C++, odpowiednik .cc
    .F      | kod w Fortranie z dyrektywami cpp(1)
           | lub plik skompresowany przy uyciu freeze
    .S      | kod asemblerowy z dyrektywami cpp(1)
    .Y      | plik skompresowany przy uyciu yabba
    .Z      | plik skompresowany przy uyciu compress(1)
    .[0-9]+gf  | pliki z fontami TeX-a
    .[0-9]+pk  | pliki ze spakowanymi fontami TeX-a
    .[1-9]    | strona podrcznika man dla odpowiednich sekcji
    .[1-9][a-z] | strona podrcznika man dla sekcji i podsekcji
    .a      | biblioteka statyczna
    .ad     | plik z domylnymi zasobami aplikacji rodowiska X
    .ada     | rodlo w jzyki Ada (body, spec lub kombinacja)
    .adb     | rodlo w jzyku Ada - body
    .ads     | rodlo w jzyku Ada - spec
    .afm     | metryki fontu Postscript
    .al     | plik autoload Perla
    .am     | plik wejciowy programu automake(1)
    .arc     | archiwum arc(1)
    .arj     | archiwum arj(1)
    .asc     | dane ASCII opancerzone PGP
    .asm     | plik ze rodlami w asemblerze (GNU)
    .au     | plik dwikowy
    .aux     | pomocniczy plik LaTeX-a
    .avi     | film (msvideo)
    .awk     | program w AWK
    .b      | obraz boot loadera LILO
    .bak     | plik zapasowy
    .bash    | skrypt powloki bash(1)
    .bb     | plik z danymi utworzony przez
           | gcc -ftest-coverage
    .bbg     | plik z danymi utworzony przez
           | gcc -ftest-coverage
    .bbl     | plik wyjciowy BibTeX-a
    .bdf     | plik z czcionk systemu X
    .bib     | baza danych bibliograficznych TeX-a, plik wejciowy BibTeX-a
    .bm     | rodlo bitmapy
    .bmp     | bitmapa
    .bz2     | plik skompresowany przy uyciu bzip2(1)
    .c      | rodlo w C
    .cat     | pliki katalogu Message
    .cc     | rodlo C++
    .cf     | plik konfiguracyjny
    .cfg     | plik konfiguracyjny

    .cgi     | program lub skrypt generujcy strony WWW
    .cls     | definicje kals LaTeX-a
    .class    | skompilowany bytekod Javy
    .conf    | plik konfiguracyjny
    .config   | plik konfiguracyjny
    .cpp     | odpowiednik .cc
    .csh     | skrypt powloki csh(1)
    .cxx     | odpowiednik.cc
    .dat     | plik z danymi
    .deb     | pakiet Debiana
    .def     | rodlo Modula-2 dla modulow definicji
    .def     | inne pliki definicji
    .desc    | pocztkowa cz wiadomoci mail rozpakowanej
           | przez munpack(1)
    .diff    | ronice plikow (wyjcie polecenia diff (1))
    .dir     | plik bazy danych dbm-a
    .doc     | plik z dokumentacj
    .dsc     | Debian Source Control (pakiet rodlowy Debiana)
    .dtx     | plik rodlowy pakietu LaTeX-a
    .dvi     | niezaleny od urzdzenia produkt TeX-a
    .el     | rodlo lispowe EMACS-a
    .elc     | skompilowany lisp EMACS-a
    .eps     | enkapsulowany postscript
    .exp     | kod rodlowy expecta
    .f      | rodlo Fortrana
    .f77     | rodlo Fortrana 77
    .f90     | rodlo Fortrana 90
    .fas     | prekompilowany Common Lisp
    .fi     | pliki naglowkowe Fortrana
    .fig     | plik graficzny FIG (uywany przez xfig(1))
    .fmt     | plik z formatem TeXa
    .gif     | plik graficzny w formacie Compuserve Graphics Image File
    .gmo     | GNU format message catalog
    .gsf     | fonty Ghostscripta
    .gz     | plik skompresowany przy uyciu gzip(1)
    .h      | pliki naglowkowe C lub C++
    .help    | plik pomocy
    .hf     | odpowiednik .help
    .hlp     | odpowiednik .help
    .htm     | .html dla ubogich
    .html    | dokument HTML uywany w World Wide Web
    .hqx     | plik Macintosha kodowany 7-bitowo
    .i      | rodlo C po preprocesowaniu
    .icon    | rodlo bitmapy
    .idx     | plik z odnonikami lub indeksem systemow
           | hipertekstowego lub bazodanowego
    .image    | rodlo bitmapy
    .in     | plik wejciowy jakiego narzdzia
    .info    | pliki dla EMACS-owego browsera info
    .info-[0-9]+ | podzielone pliki browsera info
    .ins     | plik instalacyjny pakietu LaTeX-a (docstrip)
    .itcl    | kod rodlowy itcl;
           | itcl ([incr Tcl]) jest to zorientowane obiektowo
           | rozszerzenie Tcl-a
    .java    | plik rodlowy Java
    .jpeg    | plik graficzny w formacie Joint Photographic Experts
           | Group
    .jpg     | .jpeg biednych ludzi
    .kmap    | mapa klawiszy programu lyx(1)
    .l      | odpowiednik .lex lub .lisp
    .lex     | pliki lex(1) lub flex(1)
    .lha     | archiwum lharc
    .lib     | biblioteka Common Lisp
    .lisp    | rodlo w Lispie
    .ln     | pliki do uycia z lint(1)

    .log     | plik z logiem, w szczegolnoci wyprodukowany przez TeX-a
    .lsm     | wpis Linux Software Map
    .lsp     | rodlo Common Lisp
    .lzh     | archiwum lharc
    .m      | kod rodlowy Objective-C
    .m4     | rodlo m4(1)
    .mac     | pliki makr ronych programow
    .man     | strona podrcznika man (zazwyczaj rodlo, niesformatowana)
    .map     | pliki map ronych programow
    .me     | rodlo Nroff uywajce makr me
    .mf     | rodlo dla Metafonta (generatora fontow dla TeX-a)
    .mgp     | plik MagicPoint
    .mm     | rodla programu groff(1) w formacie mm
    .mo     | plik binarny z katalogiem wiadomoci
    .mod     | rodlo Modula-2 dla modulow implementacji
    .mov     | film (quicktime)
    .mp     | rodlo Metapost
    .mp2     | plik (dwikowy) MPEG Layer 2
    .mp3     | plik (dwikowy) MPEG Layer 3
    .mpeg    | film
    .o      | plik obiektowy
    .old     | plik stary lub zapasowy
    .orig    | zapasowa (oryginalna) wersja pliku, z patch(1)
    .out     | plik wyjciowy, czsto program wykonywalny (a.out)
    .p      | rodlo pascalowe
    .pag     | plik bazy danych dbm
    .patch    | ronice pliku z patch(1)
    .pcf     | pliki fontow X11
    .pdf     | Adobe Portable Data Format
           | (naley uy Acrobat/acroread lub xpdf)
    .perl    | rodlo Perla (patrz .ph, .pl oraz .pm)
    .pfa     | postscriptowe definicje fontow, format ASCII
    .pfb     | postscriptowe definicje plikow fontow, format binarny
    .pgm     | plik w formacie protable greymap
    .pgp     | binarne dane PGP
    .ph     | plik naglowkowy Perla
    .php     | plik z programem w PHP
    .php3    | plik z programem w PHP3
    .pid     | plik przechowujcy pid demona (np. crond.pid)
    .pl     | skrypt Perla
    .pm     | modul Perla
    .png     | plik graficzny Portable Network Graphics
    .po     | plik rodlowy katalogu komunikatow
    .pod     | plik programu perldoc(1)
    .ppm     | plik w formacie portable pixmap
    .pr     | rodlo bitmapy
    .ps     | Postscript
    .py     | rodlo w Pythonie
    .pyc     | skompilowany Python
    .qt     | film quicktime
    .r      | rodlo RATFOR (przestarzaly)
    .rej     | patche, ktorych patch(1) nie byl w stanie zastosowa
    .rpm     | pakiet binarny RedHata
    .rtf     | plik tekstowy Rich Text Format
    .rules    | reguly czego
    .s      | rodlo asemblerowe
    .sa     | biblioteki stub dla dzielonych bibliotek a.out
    .sc     | komendy arkusza kalkulacyjnego sc(1)
    .scm     | kod rodlowy w Scheme
    .sed     | kod rodlowy programu sed
    .sgml    | kod rodlowy SGML-a
    .sh     | skrypty sh(1)
    .shar    | archiwum utworzone przez narzdzie shar(1)
    .so     | dynamiczna biblioteka DLL
    .sql     | rodlo w SQL-u

    .sqml    | schemat SQML
    .sty     | pliki stylow LaTeX-a
    .sym     | skompilowane pliki modulow definicji Modula-2
    .tar     | archiwum utworzone narzdziem tar(1)
    .tar.Z    | archiwum tar(1) skompresowane programem compress(1)
    .tar.bz2   | archiwum tar(1) skompresowane programem bzip2(1)
    .tar.gz   | archiwum tar(1) skompresowane programem gzip(1)
    .taz     | archiwum tar(1) skompresowane programem compress(1)
    .tex     | rodlo TeX-owe lub LaTeX-owe
    .texi    | odpowiednik .texinfo
    .texinfo   | rodlo dokumentacji TeXinfo
    .text    | plik tekstowy
    .tfm     | metryki fontow TeX-a
    .tgz     | archiwum tar skompresowane programem gzip(1)
    .tif     | .tiff dla ubogich
    .tiff    | plik graficzny Tagged Image File Format
    .tk     | skrypt tcl/tk
    .tmp     | plik tymczasowy
    .tmpl    | plik wzorcowy
    .txt     | odpowiednik .text
    .uu     | odpowiednik .uue
    .uue     | pliki binarne zakodowane przez uuencode(1)
    .vf     | wirtualny font TeX-a
    .vpl     | wirtualna lista wlaciwoci TeX-a
    .w      | CWEB Silvia Leviego
    .wav     | plik dwikowy wave
    .web     | WEB Donalda Knutha
    .wml     | plik rodlowy Web Meta Language
    .xbm     | rodlo bitmapy X11
    .xcf     | grafika GIMP-a
    .xml     | plik w XML-u (eXtended Markup Language)
    .xsl     | arkusz stylow XSL
    .xpm     | rodlo piksmapy X11
    .xs     | plik xsub Perla utworzony przez h2xs
    .y      | pliki yacc(1) lub bison(1) (generatora parserow)
    .z      | plik skompresowany przy uyciu pack(1)
           | (lub starego gzip(1))
    .zip     | archiwum zip(1)
    .zoo     | archiwum zoo(1)
    ~      | plik zapasowy EMACS lub patch(1)
    rc      | plik startowy, np. .newsrc

ZGODNE Z

    Ogolnymi konwencjami uniksowymi.

B/LDY

    Ta lista nie jest wyczerpujca.

ZOBACZ TAKE

    file(1), make(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.