Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    suffixes - lista rozszerzeń plików

OPIS

    Przyjęło się zaznaczanie zawartości pliku poprzez jego rozszerzenie,
    które składa się z kropki i jednej lub większej liczby liter. Wiele
    standardowych  narzędzi,  takich jak kompilatory używają tego do
    rozpoznawania rodzaju pliku, z którym mają do czynienia. Narzędzie
    make(1) zawiera wiele reguł działania na plikach, zależnie od ich
    rozszerzenia.

    Oto lista rozszerzeń, które można spotkać w Linuksie.
           │
    Rozszerzenie │ Typ pliku
    ──────────────├──────────────────────────────────────────────────────────────
    ,v      │ pliki dla RCS (Revision Control System)
    -      │ pliki backupowe
    .C      │ kod w C++, odpowiednik .cc
    .F      │ kod w Fortranie z dyrektywami cpp(1)
           │ lub plik skompresowany przy użyciu freeze
    .S      │ kod asemblerowy z dyrektywami cpp(1)
    .Y      │ plik skompresowany przy użyciu yabba
    .Z      │ plik skompresowany przy użyciu compress(1)
    .[0-9]+gf  │ pliki z fontami TeX-a
    .[0-9]+pk  │ pliki ze spakowanymi fontami TeX-a
    .[1-9]    │ strona podręcznika man dla odpowiednich sekcji
    .[1-9][a-z] │ strona podręcznika man dla sekcji i podsekcji
    .a      │ biblioteka statyczna
    .ad     │ plik z domyślnymi zasobami aplikacji środowiska X
    .ada     │ źródło w języki Ada (body, spec lub kombinacja)
    .adb     │ źródło w języku Ada - body
    .ads     │ źródło w języku Ada - spec
    .afm     │ metryki fontu Postscript
    .al     │ plik autoload Perla
    .am     │ plik wejściowy programu automake(1)
    .arc     │ archiwum arc(1)
    .arj     │ archiwum arj(1)
    .asc     │ dane ASCII opancerzone PGP
    .asm     │ plik ze źródłami w asemblerze (GNU)
    .au     │ plik dźwiękowy
    .aux     │ pomocniczy plik LaTeX-a
    .avi     │ film (msvideo)
    .awk     │ program w AWK
    .b      │ obraz boot loadera LILO
    .bak     │ plik zapasowy
    .bash    │ skrypt powłoki bash(1)
    .bb     │ plik z danymi utworzony przez
           │ gcc -ftest-coverage
    .bbg     │ plik z danymi utworzony przez
           │ gcc -ftest-coverage
    .bbl     │ plik wyjściowy BibTeX-a
    .bdf     │ plik z czcionką systemu X
    .bib     │ baza danych bibliograficznych TeX-a, plik wejściowy BibTeX-a
    .bm     │ źródło bitmapy
    .bmp     │ bitmapa
    .bz2     │ plik skompresowany przy użyciu bzip2(1)
    .c      │ źródło w C
    .cat     │ pliki katalogu Message
    .cc     │ źródło C++
    .cf     │ plik konfiguracyjny
    .cfg     │ plik konfiguracyjny

    .cgi     │ program lub skrypt generujący strony WWW
    .cls     │ definicje kals LaTeX-a
    .class    │ skompilowany bytekod Javy
    .conf    │ plik konfiguracyjny
    .config   │ plik konfiguracyjny
    .cpp     │ odpowiednik .cc
    .csh     │ skrypt powłoki csh(1)
    .cxx     │ odpowiednik.cc
    .dat     │ plik z danymi
    .deb     │ pakiet Debiana
    .def     │ źródło Modula-2 dla modułów definicji
    .def     │ inne pliki definicji
    .desc    │ początkowa część wiadomości mail rozpakowanej
           │ przez munpack(1)
    .diff    │ różnice plików (wyjście polecenia diff (1))
    .dir     │ plik bazy danych dbm-a
    .doc     │ plik z dokumentacją
    .dsc     │ Debian Source Control (pakiet źródłowy Debiana)
    .dtx     │ plik źródłowy pakietu LaTeX-a
    .dvi     │ niezależny od urządzenia produkt TeX-a
    .el     │ źródło lispowe EMACS-a
    .elc     │ skompilowany lisp EMACS-a
    .eps     │ enkapsułowany postscript
    .exp     │ kod źródłowy expecta
    .f      │ źródło Fortrana
    .f77     │ źródło Fortrana 77
    .f90     │ źródło Fortrana 90
    .fas     │ prekompilowany Common Lisp
    .fi     │ pliki nagłówkowe Fortrana
    .fig     │ plik graficzny FIG (używany przez xfig(1))
    .fmt     │ plik z formatem TeXa
    .gif     │ plik graficzny w formacie Compuserve Graphics Image File
    .gmo     │ GNU format message catalog
    .gsf     │ fonty Ghostscripta
    .gz     │ plik skompresowany przy użyciu gzip(1)
    .h      │ pliki nagłówkowe C lub C++
    .help    │ plik pomocy
    .hf     │ odpowiednik .help
    .hlp     │ odpowiednik .help
    .htm.html dla ubogich
    .html    │ dokument HTML używany w World Wide Web
    .hqx     │ plik Macintosha kodowany 7-bitowo
    .i      │ źródło C po preprocesowaniu
    .icon    │ źródło bitmapy
    .idx     │ plik z odnośnikami lub indeksem systemów
           │ hipertekstowego lub bazodanowego
    .image    │ źródło bitmapy
    .in     │ plik wejściowy jakiegoś narzędzia
    .info    │ pliki dla EMACS-owego browsera info
    .info-[0-9]+ │ podzielone pliki browsera info
    .ins     │ plik instalacyjny pakietu LaTeX-a (docstrip)
    .itcl    │ kod źródłowy itcl;
           │ itcl ([incr Tcl]) jest to zorientowane obiektowo
           │ rozszerzenie Tcl-a
    .java    │ plik źródłowy Java
    .jpeg    │ plik graficzny w formacie Joint Photographic Experts
           │ Group
    .jpg.jpeg biednych ludzi
    .kmap    │ mapa klawiszy programu lyx(1)
    .l      │ odpowiednik .lex lub .lisp
    .lex     │ pliki lex(1) lub flex(1)
    .lha     │ archiwum lharc
    .lib     │ biblioteka Common Lisp
    .lisp    │ źródło w Lispie
    .ln     │ pliki do użycia z lint(1)

    .log     │ plik z logiem, w szczególności wyprodukowany przez TeX-a
    .lsm     │ wpis Linux Software Map
    .lsp     │ źródło Common Lisp
    .lzh     │ archiwum lharc
    .m      │ kod źródłowy Objective-C
    .m4     │ źródło m4(1)
    .mac     │ pliki makr różnych programów
    .man     │ strona podręcznika man (zazwyczaj źródło, niesformatowana)
    .map     │ pliki map różnych programów
    .me     │ źródło Nroff używające makr me
    .mf     │ źródło dla Metafonta (generatora fontów dla TeX-a)
    .mgp     │ plik MagicPoint
    .mm     │ źródła programu groff(1) w formacie mm
    .mo     │ plik binarny z katalogiem wiadomości
    .mod     │ źródło Modula-2 dla modułów implementacji
    .mov     │ film (quicktime)
    .mp     │ źródło Metapost
    .mp2     │ plik (dźwiękowy) MPEG Layer 2
    .mp3     │ plik (dźwiękowy) MPEG Layer 3
    .mpeg    │ film
    .o      │ plik obiektowy
    .old     │ plik stary lub zapasowy
    .orig    │ zapasowa (oryginalna) wersja pliku, z patch(1)
    .out     │ plik wyjściowy, często program wykonywalny (a.out)
    .p      │ źródło pascalowe
    .pag     │ plik bazy danych dbm
    .patch    │ różnice pliku z patch(1)
    .pcf     │ pliki fontów X11
    .pdf     │ Adobe Portable Data Format
           │ (należy użyć Acrobat/acroread lub xpdf)
    .perl    │ źródło Perla (patrz .ph, .pl oraz .pm)
    .pfa     │ postscriptowe definicje fontów, format ASCII
    .pfb     │ postscriptowe definicje plików fontów, format binarny
    .pgm     │ plik w formacie protable greymap
    .pgp     │ binarne dane PGP
    .ph     │ plik nagłówkowy Perla
    .php     │ plik z programem w PHP
    .php3    │ plik z programem w PHP3
    .pid     │ plik przechowujący pid demona (np. crond.pid)
    .pl     │ skrypt Perla
    .pm     │ moduł Perla
    .png     │ plik graficzny Portable Network Graphics
    .po     │ plik źródłowy katalogu komunikatów
    .pod     │ plik programu perldoc(1)
    .ppm     │ plik w formacie portable pixmap
    .pr     │ źródło bitmapy
    .ps     │ Postscript
    .py     │ źródło w Pythonie
    .pyc     │ skompilowany Python
    .qt     │ film quicktime
    .r      │ źródło RATFOR (przestarzały)
    .rej     │ patche, których patch(1) nie był w stanie zastosować
    .rpm     │ pakiet binarny RedHata
    .rtf     │ plik tekstowy Rich Text Format
    .rules    │ reguły czegoś
    .s      │ źródło asemblerowe
    .sa     │ biblioteki stub dla dzielonych bibliotek a.out
    .sc     │ komendy arkusza kalkulacyjnego sc(1)
    .scm     │ kod źródłowy w Scheme
    .sed     │ kod źródłowy programu sed
    .sgml    │ kod źródłowy SGML-a
    .sh     │ skrypty sh(1)
    .shar    │ archiwum utworzone przez narzędzie shar(1)
    .so     │ dynamiczna biblioteka DLL
    .sql     │ źródło w SQL-u

    .sqml    │ schemat SQML
    .sty     │ pliki stylów LaTeX-a
    .sym     │ skompilowane pliki modułów definicji Modula-2
    .tar     │ archiwum utworzone narzędziem tar(1)
    .tar.Z    │ archiwum tar(1) skompresowane programem compress(1)
    .tar.bz2   │ archiwum tar(1) skompresowane programem bzip2(1)
    .tar.gz   │ archiwum tar(1) skompresowane programem gzip(1)
    .taz     │ archiwum tar(1) skompresowane programem compress(1)
    .tex     │ źródło TeX-owe lub LaTeX-owe
    .texi    │ odpowiednik .texinfo
    .texinfo   │ źródło dokumentacji TeXinfo
    .text    │ plik tekstowy
    .tfm     │ metryki fontów TeX-a
    .tgz     │ archiwum tar skompresowane programem gzip(1)
    .tif.tiff dla ubogich
    .tiff    │ plik graficzny Tagged Image File Format
    .tk     │ skrypt tcl/tk
    .tmp     │ plik tymczasowy
    .tmpl    │ plik wzorcowy
    .txt     │ odpowiednik .text
    .uu     │ odpowiednik .uue
    .uue     │ pliki binarne zakodowane przez uuencode(1)
    .vf     │ wirtualny font TeX-a
    .vpl     │ wirtualna lista właściwości TeX-a
    .w      │ CWEB Silvia Leviego
    .wav     │ plik dźwiękowy wave
    .web     │ WEB Donalda Knutha
    .wml     │ plik źródłowy Web Meta Language
    .xbm     │ źródło bitmapy X11
    .xcf     │ grafika GIMP-a
    .xml     │ plik w XML-u (eXtended Markup Language)
    .xsl     │ arkusz stylów XSL
    .xpm     │ źródło piksmapy X11
    .xs     │ plik xsub Perla utworzony przez h2xs
    .y      │ pliki yacc(1) lub bison(1) (generatora parserów)
    .z      │ plik skompresowany przy użyciu pack(1)
           │ (lub starego gzip(1))
    .zip     │ archiwum zip(1)
    .zoo     │ archiwum zoo(1)
    ~      │ plik zapasowy EMACS lub patch(1)
    rc      │ plik startowy, np. .newsrc

ZGODNE Z

    Ogólnymi konwencjami uniksowymi.

BŁĘDY

    Ta lista nie jest wyczerpująca.

ZOBACZ TAKŻE

    file(1), make(1)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.