Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    undocumented - Brak podrcznika dla programu, uytku lub funkcji

OPIS

    Ten program, uytek lub funkcja nie ma uytecznego podrcznika. Przed
    zgloszeniem tego jako bldu, prosimy o  sprawdzenie  w  Systemie
    Rejestracji Bldow Debiana <http://bugs.debian.org/>, czy nie zostalo to
    ju wczeniej zgloszone. Jeeli nie, to moesz to zglosi jako bld-yczenie
    (wishlist).

    Jeeli masz do tego predyspozycje i potrafilby powici swoj czas na
    przeanalizowanie kodu rodlowego, zachcamy Ci do napisania podrcznika.
    Prosimy o kontakt z opiekunem pakietu, wysylajc kopi maila do man-
    pages@qa.debian.org, aby unikn ryzyka, e kilka osob pracuje nad tym
    samym podrcznikiem.

    Nawet jeeli nie czujesz si dobrym pisarzem, Twoj wklad moe by pomocny.
    Pisanie stron podrcznika jest calkiem proste, format stron jest opisany
    w man(7).  Najwaniejszym i najbardziej czasochlonnym zadaniem jest
    zebranie informacji, ktore powinny zosta umieszczone w nowej stronie
    podrcznika.

    Jeli chcesz dowiedzie si czego o tym pakiecie, sprobuj poniszych opcji:

    bla --help, bla -h, bla -?

    info bla

    whatis bla, apropos bla

    sprawd katalogi /usr/share/doc/bla, /usr/lib/bla

    dpkg --listfiles bla, dpkg --search bla

    locate '*bla*'

    find / -name '*bla*'

    Dokumentacja moe by rownie w pakiecie o nazwie zaczynajcej si tak samo,
    jak nazwa pakietu, w ktorym znajduje si szukany program, ale koczcej si
    na -doc lub -docs.

    Jeli wci nie moesz odnale interesujcych Ci informacji, sprobuj zapyta
    si o pomoc na adres debian-user@lists.debian.org.

ZOBACZ TAKE

    info(1),  whatis(1),  apropos(1),  dpkg(8),  locate(1),  find(1),
    updatedb(1), undocumented(2), man(7), missing(7).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.