Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    Unicode - zunifikowany 16-bitowy superzestaw znaków

OPIS

    Międzynarodowy standard ISO 10646 definiuje Universal Character Set
    (UCS). UCS zawiera wszelkie znaki wszelkich innych zestawów znaków.
    Gwarantuje on również kompatybilność na okrągło, tj. budowanie takich
    tablic konwersji, że podczas konwersji łańcucha z jednego kodowania na
    UCS i z powrotem nie jest tracona żadna informacja.

    UCS zawiera znaki wymagane do przedstawienia prawie wszystkich znanych
    języków. Obejmuje to, oprócz wielu języków które używają rozszerzeń
    pisma łacińskiego, także następujące pisma i języki: grecki, cyrylica,
    hebrajski, arabski, armeński, gruziński, japoński, chiński, hiragana,
    katakana, koreański, hangul, devangari, bengalski, gurmukji, gujarati,
    tamilski, oriya, telugu, kannada, malajlamski, tajski, lao, bopomofo i
    pewną liczbę innych.  Trwają prace nad włączeniem innych pism, jak
    tybetańskiego, khmerskiego, runicznego,  etiopskiego,  hieroglifów,
    różnych języków indoeuropejskich i wielu innych. Dla większości z tych
    drugich języków w momencie opublikowania standardu w 1993, nie było
    jeszcze jasnym jak można je najlepiej zakodować. Dodatkowo oprócz
    znaków wymaganych przez pisma, włączono także duży zestaw symboli
    graficznych, typograficznych, matematycznych i naukowych, dostarczanych
    z TeX-em, PostScriptem, MS-DOS-em, Macintoshem, Videotextem, OCR i
    wieloma innymi systemami przetwarzania tekstów, a także kody specjalne,
    gwarantujące  "kompatybilność  na  okrągło"  z  wszelkimi  innymi
    istniejącymi zestawami znaków.

    Standard  UCS (ISO 10646) opisuje zestaw znaków o architekturze
    31-bitowej. Jednakże dzisiaj tylko pierwszym 65534 pozycjom kodowania
    (0x000 do 0xfffd), zwane Basic Multilingual Plane (BMP), przypisano
    znaki, i spodziewane jest, że tylko bardzo egzotyczne znaki (np.
    hieroglify) do specjalnych celów naukowych otrzymają miejsce poza ową
    16-bitową BMP.

    Znaki UCS 0x0000 do 0x007f są identyczne z tymi w klasycznym zestawie
    znaków US-ASCII, a znaki w zakresie 0x000 do 0x00ff są identyczne z
    tymi w zestawie znaków ISO 8859-1 .

ZNAKI SKŁADAJĄCE

    Niektóre punkty kodowe w UCS zostały przypisane do znaków składających.
    Podobne są one do niespacyjnych klawiszy akcentów na maszynie do
    pisania. Znak składający dodaje akcent  do  poprzedniego  znaku.
    Najważniejsze  znaki akcentowane mają osobne kody w UCS, jednak
    mechanizm znaków składających pozwala dodawać akcenty i inne znaki
    diakrytyczne do każdego znaku. Znaki składające zawsze następują po
    znaku, który modyfikują.  Dla przykładu, niemiecki znak A-umlaut
    ("Latin capital letter A with diaeresis") może być przedstawiony za
    pomocą bądź to istniejącego już złożonego znaku UCS o kodzie 0x00c4,
    bądź alternatywnie jako kombinacja zwykłych znaków "capital letter A" i
    "combining diaeresis": 0x0041 0x0308.

POZIOMY IMPLEMENTACJI

    Ponieważ należy się spodziewać, że nie wszystkie  systemy  będą
    obsługiwać zaawansowane mechanizmy w rodzaju składania znaków, ISO
    10646 określa następujące trzy poziomy implementacji UCS:

    Poziom 1 Nieobsługiwane są znaki składane i Hangul Jamo (specjalne,
        bardziej skomplikowane kodowanie pisma koreańskiego, w którym
        sylaby Hangul są kodowane jako dwa lub trzy podznaki).

    Poziom 2 Jak poziom 1, jednakże w niektórych pismach zezwala się już na
        niektóre znaki składające (np. hebrajski, arabski, devangari,
        bengalski, gurmukhi, gujarati, oriya, tamlilski,  telugu,
        kannaga, malajlamski, tajski i lao).

    Level 3 Wszystkie znaki UCS są obsługiwane.

    Standard Unicode 1.1, opublikowany przez Unicode Consortium, zawiera
    dokładnie UCS  Basic  Multilingual  Plane  na  trzecim  poziomie
    implementacji, jak to opisano w ISO 10646. Unicode 1.1 dodaje także
    niektóre definicje semantyczne pewnych znaków do definicji ISO 10646.

UNICODE W LINUKSIE

    W Linuksie obecnie powinno używać się BMP tylko na pierwszym poziomie
    implementacji,  aby  uniknąć  komplikacji  wynikających ze znaków
    składanych. Wyższe poziomy implementacji są  odpowiedniejsze  dla
    specjalnych  formatów przetwarzania tekstów, ale nie jako ogólny
    systemowy zestaw znaków. Typ w C wchar_t jest w Linuksie 16-bitową
    liczbą całkowitą bez znaku i jego wartości interpretowane są jako kody
    UCS na poziomie 1 BMP .

    Ustawienie locale określa czy systemowym kodowaniem znaków jest na
    przykład UTF-8 czy ISO 8859-1. Do transformacji wewnętrznych znaków
    wchar_t i łańcuchów na systemowe kodowanie znaków i na odwrót mogą
    zostać użyte funkcje biblioteczne w rodzaju wctomb, mbtowc, albo
    wprintf.

OBSZAR PRYWATNY

    W BMP, kodom z zakresu 0xe000 do 0xf8ff nigdy nie zostaną przypisane
    znaki; są one zarezerwowane do użytku prywatnego. Dla społeczności
    Linuksowej ów obszar prywatny został dalej podzielony na zakres od
    0xe000 do 0xefff, którego może używać indywidualnie każdy użytkownik,
    oraz strefę linuksową w zakresie 0xf000 do 0xf8ff, której rozszerzanie
    podlega koordynacji pomiędzy wszystkimi użytkownikami Linuksa. Rejestr
    znaków przypisanych do strefy Linuksowej utrzymuje obecnie H. Peter
    Anvin <Peter.Anvin@linux.org> z Yggdrasil Computing, Inc. Zawiera one
    niektóre znaki graficzne DEC VT100 których brakuje w Unicode, daje
    bezpośredni dostęp do znaków w buforze fontu konsoli i zawiera znaki
    używane przez kilka bardziej zaawansowanych pism, jak klingoński.

LITERATURA

    * Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set
     (UCS)  -  Part  1: Architecture and Basic Multilingual Plane.
     International Standard ISO 10646-1, International Organization for
     Standardization, Genewa, 1993.

     Jest to oficjalna specyfikacja UCS.  Całkiem oficjalna, całkiem
     gruba, i całkiem droga.  Co do informacji o zamówieniu, zobacz
     http://www.iso.ch.

    * The Unicode Standard - Worldwide Character Encoding Version 1.0. The
     Unicode Consortium, Addison-Wesley, Reading, MA, 1991.

     Dostępny jest już Unicode 1.1.4.  Zmiany w stosunku do książki
     [opisującej] 1.0 są dostępne na ftp://ftp.unicode.org. Unicode 2.0
     zostanie opublikowany w postaci książkowej w 1996.

    * S. Harbison, G. Steele. C - A Reference Manual. Fourth edition,
     Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995, ISBN 0-13-326224-3.

     Dobra książka-informator języka programowania C. Czwarte wydanie
     obejmuje także 1 Poprawkę do standardu C ISO (ISO/IEC 9899:1990) z
     1994, która dodaje znaczną liczbę nowych funkcji bibliotecznych C do
     obsługi wielobajtowych zestawów znaków.

BŁĘDY

    W czasie pisania tej strony man obsługa UCS w Linuksowej libc była
    daleka od kompletnej.

AUTOR

    Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de>

ZOBACZ TAKŻE

    utf-8(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.