Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    x25, PF_X25 - interfejs protokołu ITU-T X.25 / ISO-8208.

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <linux/x25.h>

    x25_socket = socket(PF_X25, SOCK_SEQPACKET, 0);

OPIS

    Gniazda X25 stanowią interfejs do warstwy pakietów protokołu X.25. Umożliwiają łączenie
    się aplikacji poprzez publiczną sieć danych X.25, zgodnie z opisem w zaleceniach
    Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej dotyczących X25 (tryb DTE-DCE X.25). Gniazda X25
    mogą również być stosowane do łączności bez pośrednictwa sieci X.25 (trybu DTE-DCE X.25),
    jak opisano to w ISO-8208.

    Granice komunikatów są zachowane — odczyt z gniazda za pomocą read(2) spowoduje otrzymanie
    tej samej porcji danych, którą wyprowadzono za pomocą odpowiadającego mu write(2) do
    gniazda z drugiej strony połączenia. Gdy jest potrzeba, jądro przeprowadza podział i
    powtórne złożenie długich komunikatów z wykorzystaniem bitu M X.25. Nie ma zakodowanego na
    stałe górnego ograniczenia rozmiaru komunikatu. Jednakże powtórne złożenie długiego
    komunikatu może się nie powieść w przypadku tymczasowego braku zasobów systemowych lub gdy
    okażą się istotnymi ograniczenia innych zasobów (takich jak pamięć dla gniazd czy
    ograniczenia rozmiaru bufora). Gdy zajdzie taka sytuacja, połączenia X.25 zostanie
    zainicjowane ponownie.

ADRESY GNIAZD

    Rodzina adresów gniazd AF_X25 korzysta do reprezentacji adresów sieciowych ze struktury
    struct sockaddr_x25 zdefiniowanej w zaleceniach ITU-T dla X.121.

       struct sockaddr_x25 {
         sa_family_t  sx25_family; /* musi być AF_X25 */
         x25_address  sx25_addr;  /* adres X.121 */
       };

    sx25_addr zawiera tablicą znakową x25_addr[] interpretowaną jako zakończony znakiem NULL
    łańcuch. sx25_addr.x25_addr[] składa się z maksymalnie 15 (nie licząc końcowego 0) znaków
    ASCII tworzących adres X.121. Dozwolone są jedynie cyfry dziesiętne od "0" do "9".

OPCJE GNIAZD

    Następujące specyficzne dla X.25 opcje gniazd można ustawiać za pomocą setsockopt(2) i
    odczytywać za pomocą getsockopt(2), gdy parametr poziomu (ang. level) jest ustawiony na
    SOL_X25.

    X25_QBITINCL
       Określa, czy bit Q X.25 (Kwalifikowany bit danych - Qualified Data Bit) jest
       dostępny dla programu użytkownika. Oczekuje argumentu całkowitego. Gdy argument ten
       jest ustawiony na 0 (wartość domyślna), bit Q nigdy nie jest ustawiany w pakietach
       wychodzących, a bit Q pakietów przychodzących jest ignorowany. Gdy argument tjest
       ustawiony na 1, do każdego komunikatu odczytanego z gniazda lub zapisanego do niego
       jest dołączany dodatkowy pierwszy bajt. Dla danych odczytanych z gniazda wartość 0
       tego bajtu oznacza, że bity Q odpowiednich przychodzących pakietów z danymi nie
       były ustawione. Wartość 1 pierwszego bajtu oznacza, że bity Q odpowiednich
       przychodzących pakietów z danymi były ustawione. Gdy pierwszy bajt  danych
       zapisywanych do gniazda jest równy 1, to zostanie ustawiony bit Q odpowiednich
       wysyłanych pakietów. Gdy pierwszy bajt jest równy 0, bit Q nie zostanie ustawiony.

USTERKI

    Mnóstwo, gdyż implementacja X.25 PLP jest CONFIG_EXPERIMENTAL.

    Ta strona podręcznika jest niekompletna.

    Nie ma jeszcze przeznaczonego dla programistów aplikacji pliku nagłówkowego; trzeba
    posługiwać się plikiem nagłówkowym jądra <linux/x25.h>. Z CONFIG_EXPERIMENTAL może wynikać
    niezgodność interfejsu binarnego w przyszłych wersjach.

    Zdarzenia X.25 N-Reset nie propagują się jeszcze do procesów użytkownika. Wobec tego, w
    przypadku wystąpienia błędu, dane mogą zostać utracone bez ostrzeżenia.

ZOBACZ TAKŻE

    socket(2), socket(7)

    Jonathan Simon Naylor: “The Re-Analysis and Re-Implementation of X.25”. Dostępne pod
    URL-em
       ftp://ftp.pspt.fi/pub/ham/linux/ax25/x25doc.tgz

WERSJE

    Rodzina protokołów PF_X25 pojawiła się w Linuksie 2.2.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.