Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    x25, PF_X25 - interfejs protokołu ITU-T X.25 / ISO-8208.

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <linux/x25.h>

    x25_socket = socket(PF_X25, SOCK_SEQPACKET, 0);

OPIS

    Gniazda X25 stanowią interfejs do warstwy pakietów protokołu X.25.
    Umożliwiają łączenie się aplikacji poprzez publiczną sieć danych X.25,
    zgodnie z opisem w zaleceniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej
    dotyczących X25 (tryb DTE-DCE X.25). Gniazda X25 mogą również być
    stosowane do łączności bez pośrednictwa sieci X.25 (trybu DTE-DCE
    X.25), jak opisano to w ISO-8208.

    Granice komunikatów są zachowane — odczyt z gniazda za pomocą read(2)
    spowoduje otrzymanie tej samej porcji danych, którą wyprowadzono za
    pomocą odpowiadającego mu write(2) do gniazda z drugiej  strony
    połączenia. Gdy jest potrzeba, jądro przeprowadza podział i powtórne
    złożenie długich komunikatów z wykorzystaniem bitu M X.25. Nie ma
    zakodowanego  na  stałe górnego ograniczenia rozmiaru komunikatu.
    Jednakże powtórne złożenie długiego komunikatu może się nie powieść w
    przypadku tymczasowego braku zasobów systemowych lub gdy okażą się
    istotnymi ograniczenia innych zasobów (takich jak pamięć dla gniazd czy
    ograniczenia rozmiaru bufora). Gdy zajdzie taka sytuacja, połączenia
    X.25 zostanie zainicjowane ponownie.

ADRESY GNIAZD

    Rodzina adresów gniazd AF_X25 korzysta do reprezentacji  adresów
    sieciowych ze struktury struct sockaddr_x25 zdefiniowanej w zaleceniach
    ITU-T dla X.121.

       struct sockaddr_x25 {
         sa_family_t  sx25_family; /* musi być AF_X25 */
         x25_address  sx25_addr;  /* adres X.121 */
       };

    sx25_addr zawiera tablicą znakową x25_addr[] interpretowaną  jako
    zakończony znakiem NULL łańcuch. sx25_addr.x25_addr[] składa się z
    maksymalnie 15 (nie licząc końcowego 0) znaków ASCII tworzących adres
    X.121. Dozwolone są jedynie cyfry dziesiętne od "0" do "9".

OPCJE GNIAZD

    Następujące specyficzne dla X.25 opcje gniazd można ustawiać za pomocą
    setsockopt(2) i odczytywać za pomocą getsockopt(2), gdy parametr
    poziomu (ang. level) jest ustawiony na SOL_X25.

    X25_QBITINCL
       Określa, czy bit Q X.25 (Kwalifikowany bit danych - Qualified
       Data Bit) jest dostępny dla programu użytkownika. Oczekuje
       argumentu całkowitego. Gdy argument ten jest ustawiony na 0
       (wartość domyślna), bit Q nigdy nie jest ustawiany w pakietach
       wychodzących, a bit Q pakietów przychodzących jest ignorowany.
       Gdy argument tjest ustawiony na 1, do każdego komunikatu
       odczytanego z gniazda lub zapisanego do niego jest dołączany
       dodatkowy pierwszy bajt. Dla danych odczytanych z gniazda
       wartość  0  tego  bajtu  oznacza, że bity Q odpowiednich
       przychodzących pakietów z danymi nie były ustawione. Wartość 1
       pierwszego bajtu oznacza, że bity Q odpowiednich przychodzących
       pakietów z danymi były ustawione. Gdy pierwszy bajt danych
       zapisywanych do gniazda jest równy 1, to zostanie ustawiony bit
       Q odpowiednich wysyłanych pakietów. Gdy pierwszy bajt jest równy
       0, bit Q nie zostanie ustawiony.

USTERKI

    Mnóstwo, gdyż implementacja X.25 PLP jest CONFIG_EXPERIMENTAL.

    Ta strona podręcznika jest niekompletna.

    Nie  ma  jeszcze przeznaczonego dla programistów aplikacji pliku
    nagłówkowego; trzeba posługiwać  się  plikiem  nagłówkowym  jądra
    <linux/x25.h>.  Z  CONFIG_EXPERIMENTAL  może  wynikać  niezgodność
    interfejsu binarnego w przyszłych wersjach.

    Zdarzenia X.25 N-Reset nie propagują się  jeszcze  do  procesów
    użytkownika. Wobec tego, w przypadku wystąpienia błędu, dane mogą
    zostać utracone bez ostrzeżenia.

ZOBACZ TAKŻE

    socket(2), socket(7)

    Jonathan Simon Naylor: “The Re-Analysis and Re-Implementation of X.25”.
    Dostępne pod URL-em
       ftp://ftp.pspt.fi/pub/ham/linux/ax25/x25doc.tgz

WERSJE

    Rodzina protokołów PF_X25 pojawiła się w Linuksie 2.2.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.