Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    MAKEDEV - utwórz urządzenia

SKŁADNIA

    cd dev; ./MAKEDEV -V
    cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] update
    cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] [ -d ] urzdzenie ...

OPIS

    MAKEDEV jest skryptem tworzącym urządzenia z katalogu /dev, używane
    jako interfejs do porozumiewania się z jądrem.

    Zauważ, że jeśli program zwraca błąd ``ENOENT: No such file or
    directory'' to oznacza to zwykle, że brakuje pliku urządzenia, podczas
    gdy ``ENODEV: No  such  device''  oznacza,  że  jądro  nie  ma
    skonfigurowanego (lub załadowanego) sterownika.

    Uwaga!  Ten podręcznik nie jest aktualny. Istnieje wiele urządzeń,
    które /dev/MAKEDEV potrafi utworzyć, a które nie są opisane tutaj.
    Przeczytaj zawartość skryptu dla dalszych informacji.

OPCJE

    -V   Wydrukuj wersję (zwykle informację RCS o wersji) i zakończ.

    -n   Nie odświeżaj urządzeń; wydrukuj tylko akcje, które byłyby
       dokonane.

    -d   Kasuj urządzenia. Podstawowym zastosowaniem tej flagi jest jej
       używanie przez MAKEDEV.

    -v   Bądź gadatliwy. Drukuj akcje w kolejności ich wykonywania. Jest
       to to samo wyjście, które jest produkowane opcją -n.

DOSTOSOWYWANIE

    Ponieważ obecnie nie jest ustandaryzowane, które nazwy są używane przez
    jakich użytkowników i grupy systemu, być może będziesz musiał(a)
    zmodyfikować MAKEDEV odpowiednio do swoich potrzeb. W  okolicach
    początku pliku znajduje się mapowanie z typu urządzenia na użytkownika,
    grupę i prawa (np. wszystkie urządzenia CD-ROM są ustawiane ze zmiennej
    $cdrom). Jeśli chcesz zmienić wartości domyślne, to jest to sekcja,
    która cię interesuje.

URZĄDZENIA

    Opcje ogólne

    update Działa to tylko na jądrach, które  mają  /proc/interrupts
       (wprowadzone  w  1.1.x).  Plik  ten  jest przeszukiwany w
       poszukiwaniu obecnie skonfigurowanych urządzeń, a następnie
       porównywany z poprzednimi ustawieniami, zapisanymi w pliku
       DEVICES. Następnie tworzone są nowe (od tego czasu) urządzenia,
       a przestarzałe są kasowane.

    generic
       Utwórz  podstawowy  podzbiór  urządzeń.  Są to standardowe
       urządzenia plus sterowniki stacji dysków, dysków twardych,
       pseudoterminali, urządzeń konsoli, urządzeń szeregowych, myszy
       szynowej (busmice) i portów drukarek.

    std  Standardowe urządzenia.  Są to: mem - dostęp do  pamięci
       fizycznej; kmem - dostęp do wirtualnej pamięci jądra; null -
       urządzenie zerowe (nieskończone utopienie); port - dostęp do
       portów I/O; zero - źródło bajtów zerowych (nieskończone); core -
       dowiązanie symboliczne do /proc/kcore (dla debuggowania jądra);
       full - zawsze zwraca ENOSPACE podczas zapisu; ram - ramdysk; tty
       - dostęp do kontrolującego tty procesu.

    local Uruchamia to po prostu MAKEDEV.local.  Jest to skrypt, który
       może tworzyć dowolne urządzenia lokalne.

    Terminale Wirtualne

    console
       Tworzy to urządzenia związane z konsolą. Są to wirtualne
       terminale ttyx, gdzie x może być od 0 do 63. Urządzenie tty0
       jest aktualnie używanym vt (wirtualnym terminalem) i znane jest
       też jako console. Dla każdego vt istnieją dwa urządzenia vcsx i
       vcsax, które są wykorzystywane do generowania zrzutów ekranu vt
       ( vcsx jest czysto tekstowe, a vcsax zawiera atrybuty).

    Urządzenia Szeregowe

    ttyS{0..63}
       Porty szeregowe i odpowiadające im urządzenia wydzwaniające. Dla
       urządzenia ttySx istnieje również urządzenie cuax, które jest
       wykorzystywane do wydzwaniania. Może to zapobiec potrzebie
       kooperatywnych blokad w prostych sytuacjach.

    cyclades
       Urządzenia wdzwaniające i wydzwaniające dla inteligentnej karty
       cyclades szeregowego I/O. Urządzenie wdzwaniające to ttyCx a
       odpowiadające  urządzenie wydzwaniające to cubx.  Domyślnie
       tworzone są urządzenia dla 7 linii. Można to zmienić do 15,
       usuwając komentarz.

    Pseudo Terminale

    pty[p-s]
       Każdy możliwy argument utworzy bank 16 par mistrza i niewolnika
       (master & slave ;-)). Obecne jądro (1.2) jest ograniczone do 64
       takich par. Nadrzędne (master) pseudoterminale to pty[p-s][0-9a-
       f], a podrzędne (slave) to tty[p-s][0-9a-f].

    Porty równoległe

    lp   Standardowe porty równoległe. Tworzone urządzenia to lp0, lp1 i
       lp2.  odpowiadają one portom 0x3bc, 0x378 i 0x278. Tak więc na
       niektórych  maszynach  pierwszy  port  drukarki  może  w
       rzeczywistości być lp1.

    par  Alternatywne do lp. Porty są nazywane parx zamiast lpx.

    Mysz szynowa (busmice)

    busmice
       Różne  sterowniki  myszy  szynowej.  Tworzy to następujące
       urządzenia: logimouse (mysz Logitech), psmouse (mysz w stylu
       PS/2), msmouse (mysz Microsoft Inport) i atimouse (mysz ATI XL)
       oraz jmouse (mysz-J).

    Urządzenia drążka do zabawy ;)

    js   Joystick. Tworzy js0 i js1.

    Urządzenia dyskowe

    fd[0-7]
       Urządzenia stacji dysków. Urządzenie fdx jest urządzeniem, które
       automatycznie  wykrywa format, a dodatkowe urządzenia mają
       ustalony format (którego rozmiar jest wskazywany nazwą).  Inne
       urządzenia są nazywane fdxLn. Litera L określa rodzaj stacji
       dysków (d = 5.25" DD, h = 5.25" HD, D = 3.5" DD, H = 3.5" HD, E
       = 3.5" ED). Liczba n określa pojemność tego formatu w K. W
       wyniku tego standardowe formaty to fdxd360, fdxh1200, fdxD720,
       fdxH1440 i fdxE2880.

       Dla dalszych informacji, zobacz pakiet fdutils Alaina Knaffa.

       Urządzenia  fd0*  do  fd3*  są stacjami dysków pierwszego
       kontrolera, a urządzenia fd4* do fd7* są stacjami dysków
       drugiego kontrolera.

    hd[a-d]
       Twarde dyski AT. Urządzenie hdx daje dostęp do całego dysku,
       gdzie partycje to hdx[0-20]. Cztery podstawowe partycje to hdx1
       do hdx4, a logiczne to hdx5 do hdx20. (Partycja podstawowa może
       być przekształcona w partycję rozszerzoną, która może mieć 4
       partycje logiczne).  Domyślnie robione są urządzenia dla 4
       partycji logicznych. Kolejne można dodać odkomentowując je.

       Napędy hda i hdb są dwoma z pierwszego kontrolera. Jeśli używasz
       nowego sterownika IDE, to hdc i hdd są dwoma napędami drugiego
       (secondary) kontrolera. Urządzenia te mogą być też używane do
       dostępu CDROM-ów IDE.

    xd[a-d]
       Twarde dyski XT. Partycje są takie same jak dla dysków IDE.

    sd[a-h]
       Twarde dyski SCSI. Partycje są podobne do dysków IDE, lecz jest
       ograniczenie do 11 partycji logicznych (sdx5  do  sdx15).
       Umożliwia to istnienie 8 dysków SCSI.

    loop  Urządzenia dyskowe loopback. Umożliwiają one używanie zwykłego
       pliku jako urządzenia blokowego. Znaczy to, że obrazy systemów
       plików mogą być montowane i używane jak zwykle. Tworzy to 8
       urządzeń loop0 do loop7.

    Urządzenia taśmowe

    st[0-7]
       Kasety SCSI. Tworzy to przewijające urządzenie taśmowe stx i
       nieprzewijające urządzenie taśmowe nstx.

    qic  Taśmy QIC-80. Tworzone urządzenia to rmt8, rmt16, tape-d i tape-
       reset.

    ftape Taśmy napędu (QIC-117). Istnieją 4 metody dostępu, zależne od
       napędu taśmowego. Dla każdej z metod dostępu 0, 1, 2 i 3
       tworzone  są  urządzenia  rftx  (przewijające)  i  nrftx
       (nieprzewijające).  Dla kompatybilności, urządzenia ftape i
       nftape są dowiązaniami symbolicznymi do rft0 i nrft0.

    Urządzenia CDROM

    scd[0-7]
       Odtwarzacze CD SCSI.

    sonycd Sony CDU-31A CD.

    mcd  Mitsumi CD.

    cdu535 Sony CDU-535 CD.

    lmscd LMS/Philips CD.

    sbpcd{0,1,2,3}
       Sound Blaster CD. Jądro jest w stanie obsłużyć 16 CDROMów, z
       których  każdy jest osiągalny jako sbpcd[0-9a-f].  Są one
       przyznawane w grupach po 4 dla każdego kontrolera.  sbpcd jest
       dowiązaniem symbolicznym do sbpcd0.

    Skaner

    logiscan
       Logitech ScanMan32 i ScanMan 256.

    m105scan
       Skaner ręczny Mustek M105.

    ac4096 Skaner ręczny SkanerA4Tek Color.

    Audio

    audio Tworzy to urządzenia audio, używane przez sterownik dźwięku.
       Zalicza się do nich mixer, sequencer, dsp i audio.

    pcaudio
       Urządzenia dla sterownika dźwięku na PC Speaker. Są to pcmixer,
       pxsp i pcaudio.

    Różne

    sg   Podstawowe urządzenia SCSI. Tworzone urządzenia to sg0 do sg7.
       Umożliwiają one wysyłanie arbitralnych komend do dowolnych
       urządzeń  SCSI.  Umożliwia  to  zapytywanie  urządzenia o
       autoinformacje lub kontrolowanie urządzeń SCSI, które nie są
       dyskami, taśmami lub CDROMami (np. skaner, nagrywarka CD).

    fd   Aby umożliwić programowi odczytanie wejścia z deskryptora pliku
       x, użyj /dev/fd/x jako nazwy pliku. Tworzy to też /dev/stdin,
       /dev/stdout oraz /dev/stderr.  (Zauważ, że są to po prostu
       dowiązania symboliczne do /proc/self/fd).

    ibcs2 Urządzenia (i dowiązania symboliczne) wymagane przez emulację
       IBCS2.

    apm  Urządzenia dla zarządzania zasilaniem.

    dcf  Sterownik do zegara radiowego DCF-77.

    helloworld
       Urządzenie  demonstracyjne  pisania  modułów. Zobacz źródła
       modułów.

    Urządzenia sieciowe
       Linux miał w /dev urządzenia do kontroli urządzeń sieciowych,
       lecz już ich tam nie ma. Aby zobaczyć znane jądru urządzenia
       sieciowe, zobacz /proc/net/dev.

ZOBACZ TAKŻE

    Linux Allocated Devices,  pielęgnowane  przez  H. Petera  Anvina,
    <Peter.Anvin@linux.org>.

AUTOR

    Nick Holloway

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.