Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAZWA

    accessdb - wywietla zawarto bazy danych man-db w formacie czytelnym dla
    ludzi

SK/LADNIA

    /usr/sbin/accessdb [-hV] [<plik-indeksu>]

OPIS

    accessdb wywietli dane zawarte w bazie danych man-db w formacie
    czytelnym  dla  ludzi.  Domylnie  bd  to  dane  z  pliku
    /var/cache/man/index.<typ_bazy>, gdzie <typ_bazy> zaley od uywanej
    biblioteki obslugi baz danych.

    Argument przekazany do accessdb nadpisze t warto domyln.

    $mtime$ -> "795987034"
    $version$ -> "2.3.1"
    apropos -> "1 1 795981542 A - - przeszukuje nazwy i opisy stron podrcznika ekranowego"
    catman -> "8 8 795981544 A - - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podrcznika ekranowego"
    man -> "1 1 795981542 A - - interfejs stron podrcznika ekranowego"
    mandb -> "8 8 795981544 A - - tworzy lub aktualizuje bufory indeksowe stron podrcznika ekranowego"
    manpath -> " 1 5"
    manpath~1 -> "1 1 795981542 A - - okrela ciek przeszukiwania stron podrcznika ekranowego"
    manpath~5 -> "5 5 795981543 A - - format pliku /etc/manpath.config"
    whatis -> "1 1 795981543 A - - wywietla opisy stron podrcznika systemowego"
    zsoelim -> "1 1 795981543 A - - wypelnia dania .so w wejciu roff"

OPCJE

    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.