Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAZWA

    accessdb - wyświetla zawartość bazy danych man-db w formacie czytelnym
    dla ludzi

SKŁADNIA

    /usr/sbin/accessdb [-hV] [<plik-indeksu>]

OPIS

    accessdb wyświetli dane zawarte w bazie danych man-db w formacie
    czytelnym  dla  ludzi.  Domyślnie  będą  to  dane  z  pliku
    /var/cache/man/index.<typ_bazy>, gdzie <typ_bazy> zależy od używanej
    biblioteki obsługi baz danych.

    Argument przekazany do accessdb nadpisze tę wartość domyślną.

    $mtime$ -> "795987034"
    $version$ -> "2.3.1"
    apropos -> "1 1 795981542 A - - przeszukuje nazwy i opisy stron podręcznika ekranowego"
    catman -> "8 8 795981544 A - - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podręcznika ekranowego"
    man -> "1 1 795981542 A - - interfejs stron podręcznika ekranowego"
    mandb -> "8 8 795981544 A - - tworzy lub aktualizuje bufory indeksowe stron podręcznika ekranowego"
    manpath -> " 1 5"
    manpath~1 -> "1 1 795981542 A - - określa ścieżkę przeszukiwania stron podręcznika ekranowego"
    manpath~5 -> "5 5 795981543 A - - format pliku /etc/manpath.config"
    whatis -> "1 1 795981543 A - - wyświetla opisy stron podręcznika systemowego"
    zsoelim -> "1 1 795981543 A - - wypełnia żądania .so w wejściu roff"

OPCJE

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.