Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAME

    apt-cdrom - Narzędzie APT do zarządzania źródłami typu CDROM

SYNOPSIS

    apt-cdrom [-hvrmfan] [-d=punkt montowania CD-ROM-u]
         [-o=opcja konfiguracji] [-c=plik] [[add] | [identyfikator]]

OPIS

    apt-cdrom jest używany w celu dodania nowego CD-ROM-u do listy
    dostępnych źródeł programu APT. apt-cdrom określa strukturę dysku,
    poprawia ewentualne błędy powstałe podczas produkcji CD-ROM-u i
    weryfikuje pliki indeksów.

    Dodanie nowych CD do systemu APT nie może być zrobione ręcznie, tak
    więc używanie apt-cdrom jest konieczne. Co więcej, każdy dysk w
    wielodyskowym archiwum musi być włożony i zeskanowany oddzielnie.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana
    opcja -h lub --help.

    add
      add is used to add a new disc to the source list. It will unmount
      the CDROM device, prompt for a disk to be inserted and then proceed
      to scan it and copy the index files. If the disc does not have a
      proper disk directory you will be prompted for a descriptive title.

      APT używa identyfikatora CDROM-u do określenia, który dysk obecnie
      znajduje się w napędzie, oraz przechowuje bazę tych identyfikatorów
      w pliku /var/lib/apt/cdroms.list

    ident
      Narzędzie debugujące, wyświetlające identyfikator włożonego dysku
      oraz nazwę pliku, w którym jest przechowywany.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku
    konfiguracyjnym. Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku
    konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można
    unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -d, --cdrom
      Punkt montowania. Podaje lokalizację katalogu, w którym będzie
      zamontowany cdrom. Musi istnieć odpowiednia konfiguracja dla tego
      punktu montowania w pliku /etc/fstab. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: Acquire::cdrom::mount.

    -r, --rename
      Przemianuj dysk. Zmienia etykietę dysku lub unieważnia etykietę
      wcześniej daną dyskowi. Podanie tej opcji spowoduje, że apt-cdrom
      spyta się o nową etykietę. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::CDROM::Rename.

    -m, --no-mount
      Nie montuj. Uniemożliwia programowi apt-cdrom montowanie i
      odmontowywanie CDROM-u. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::CDROM::NoMount.

    -f, --fast
      Szybkie kopiowanie. Zakłada, że pliki z pakietami są poprawne i nie
      sprawdza każdego pakietu. Ta opcja powinna być używana tylko wtedy,
      jeżeli apt-cdrom był już uruchomiony na danym dysku i nie wykrył na
      nim żadnych błędów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::CDROM::Fast.

    -a, --thorough
      Gruntowne przeglądanie pakietów. Ta opcja może być potrzebna do
      indeksowania starych dysków z Debianem 1.1/1.2, w których pliki
      Package były umieszczone w dziwnych miejscach. Indeksowanie całego
      CD zabiera więcej czasu, ale znajdzie wszystkie takie pliki.

    -n, --just-print, --recon, --no-act
      Bez zmian. Nie zmienia pliku sources.list(5) i nie zapisuje pików
      indeksowych. Jednakże nadal wszystko jest sprawdzane. Pozycja w
      pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::NoAct.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję
      konfiguracji. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i
      --option można podać wielokrotnie - do ustawiania różnych opcji.

ZOBACZ TAKżE

    apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-cdrom zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku
    błędu.

BUGS

    Strona błędów APT[1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>,
    2000-2010. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty
    nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a
    tłumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zespół APT

NOTES

    1. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt