Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_amd64 bug

NAME

    apt-cdrom - Narzędzie APT do zarządzania źródłami typu CDROM

SYNOPSIS

    apt-cdrom [-hvrmfan] [-d=punkt montowania CD-ROM-u] [-o=opcja konfiguracji] [-c=plik]
         [[add] | [identyfikator]]

OPIS

    apt-cdrom jest używany w celu dodania nowego CD-ROM-u do listy dostępnych źródeł programu
    APT. apt-cdrom określa strukturę dysku, poprawia ewentualne błędy powstałe podczas
    produkcji CD-ROM-u i weryfikuje pliki indeksów.

    Dodanie nowych CD do systemu APT nie może być zrobione ręcznie, tak więc używanie
    apt-cdrom jest konieczne. Co więcej, każdy dysk w wielodyskowym archiwum musi być włożony
    i zeskanowany oddzielnie.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja -h lub --help.

    add
      add is used to add a new disc to the source list. It will unmount the CDROM device,
      prompt for a disk to be inserted and then proceed to scan it and copy the index files.
      If the disc does not have a proper disk directory you will be prompted for a
      descriptive title.

      APT używa identyfikatora CDROM-u do określenia, który dysk obecnie znajduje się w
      napędzie, oraz przechowuje bazę tych identyfikatorów w pliku /var/lib/apt/cdroms.list

    ident
      Narzędzie debugujące, wyświetlające identyfikator włożonego dysku oraz nazwę pliku, w
      którym jest przechowywany.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym. Poniższe opisy
    wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji
    logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -d, --cdrom
      Punkt montowania. Podaje lokalizację katalogu, w którym będzie zamontowany cdrom. Musi
      istnieć odpowiednia konfiguracja dla tego punktu montowania w pliku /etc/fstab.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Acquire::cdrom::mount.

    -r, --rename
      Przemianuj dysk. Zmienia etykietę dysku lub unieważnia etykietę wcześniej daną
      dyskowi. Podanie tej opcji spowoduje, że apt-cdrom spyta się o nową etykietę. Pozycja
      w pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::Rename.

    -m, --no-mount
      Nie montuj. Uniemożliwia programowi apt-cdrom montowanie i odmontowywanie CDROM-u.
      Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::NoMount.

    -f, --fast
      Szybkie kopiowanie. Zakłada, że pliki z pakietami są poprawne i nie sprawdza każdego
      pakietu. Ta opcja powinna być używana tylko wtedy, jeżeli apt-cdrom był już
      uruchomiony na danym dysku i nie wykrył na nim żadnych błędów. Pozycja w pliku
      konfiguracyjnym: APT::CDROM::Fast.

    -a, --thorough
      Gruntowne przeglądanie pakietów. Ta opcja może być potrzebna do indeksowania starych
      dysków z Debianem 1.1/1.2, w których pliki Package były umieszczone w dziwnych
      miejscach. Indeksowanie całego CD zabiera więcej czasu, ale znajdzie wszystkie takie
      pliki.

    -n, --just-print, --recon, --no-act
      Bez zmian. Nie zmienia pliku sources.list(5) i nie zapisuje pików indeksowych.
      Jednakże nadal wszystko jest sprawdzane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::CDROM::NoAct.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla wersję programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the
      default configuration file and then this configuration file. If configuration settings
      need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with
      the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

    -o, --option
      Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję konfiguracji. Składnia jest
      następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option można podać wielokrotnie - do ustawiania
      różnych opcji.

ZOBACZ TAKżE

    apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-cdrom zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.

BUGS

    Strona błędów APT[1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

    Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>, 2000-2010. Tłumaczenie
    przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004

    Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma
    to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie
    zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zespół APT

NOTES

    1. Strona błędów APT
      http://bugs.debian.org/src:apt