Provided by: apt-forktracer_0.4_all bug

NAZWA

    apt-forktracer - narzędzie wspomagające zarządzanie wersjami pakietów

SKŁADNIA

    apt-forktracer [ -v ]

OPIS

  Wprowadzenie
    Utrzymanie systemu Debian w wersji stabilnej często wymaga instalacji nieoficjalnych
    wersji programów:

    backporty
       Nowsze wersje pakietów, przystosowane do wersji stabilnej, zawierające nową
       funkcjonalność niedostępną w danej edycji stabilnej. W tym przypadku wersja pakietu
       najczęściej jest nowsza niż wersja dostępna w edycji stabilnej. Oznacza to, że
       teoretycznie nie trzeba "przypinać" pakietu do tej wersji, ponieważ APT wybierze ją
       domyślnie.

    lokalne zmiany wersji oficjalnej
       Najczęściej są to drobne zmiany, więc wystarcza niewielka modyfikacja numeru wersji
       pakietu. Można to zrobić na dwa sposoby:

       Spróbować wymyślić taki numer wersji, który byłby nowszy niż obecny oficjalny, ale
       starszy niż następny oficjalny. Sposób ten nie wymaga "przypinania" pakietu, ale w
       praktyce może łatwo zawieść w nieoczekiwanym momencie - nigdy nie wiadomo tak
       naprawdę jaki będzie następny oficjalny numer wersji pakietu - może okazać się
       starszy, niż wymyślony przez nas.

       Drugi sposób polega na takiej modyfikacji numeru wersji, aby była ona starsza od
       oficjalnej. Bardzo przydatny tutaj jest znak tyldy, który dpkg traktuje w
       specjalny sposób: wystarczy "doklejenie" do numeru wersji napisu zaczynającego się
       od tyldy, na przykład 1.21.2~sl.1. Ten sposób wymaga jednoczesnego "przypięcia"
       pakietu do danej wersji lub źródła, ale jest bardziej niezawodny, bo działa
       niezależnie od tego jaka będzie kolejna wersja oficjalna.

    W obu powyższych przypadkach mamy jednak do czynienia z tym samym problemem: APT nie
    piśnie ani słówkiem, jeśli pojawi się jakaś nowsza oficjalna wersja pakietu (np. poprawka
    dotycząca bezpieczeństwa, lub inna poprawka w edycji stabilnej).  Oznacza to, że można
    przegapić jakąś istotną zmianę.

    apt-forktracer to narzędzie ułatwiające śledzenie oficjalnych wersji pakietów, które
    zainstalowano lokalnie w innej wersji.

  Definicja oficjalnej wersji pakietu
    Jest to taka wersja pakietu, która jest dostępny ze źródła, którego plik Release zawiera
    nagłówek Origin o wartości takiej, jak identyfikator dystrybutora systemu, określony przez
    wynik komendy lsb_release --id lub przez pole DISTRIB_ID w pliku /etc/lsb-release.

  Działanie programu
    apt-forktracer analizuje każdy zainstalowany pakiet z osobna, wypisując na wyjściu te,
    które są w "niestandardowym" stanie. Znaczenie stanu "niestandardowego" zależy od trybu w
    jakim działa program:

    tryb domyślny (nie-gadatliwy)
       stan ten oznacza pakiety w niepoprawnym stanie (na przykład  brak  wersji
       kandydującej), oraz takie, których kandydująca wersja jest inna niż najnowsza
       dostępna oficjalna wersja.

    tryb gadatliwy
       stan ten oznacza dodatkowo pakiety których zainstalowana wersja różni się od
       kandydującej.

    W trybie domyślnym dodatkowo czytane są pliki konfiguracyjne, które umożliwiają nakazanie
    programowi ignorowanie wybranych "niestandardowych" pakietów, o ile spełniają pewne
    warunki.  Jeśli dla danego pakietu nie ma konfiguracji, to obowiązuje dla niego
    konfiguracja domyślna. Więcej informacji można znaleźć w forktracer.conf(5).

  Format komunikatów
    Program wypisuje komunikaty takie jak następujący:

      foobar (1.2.3->1.2.4) [Debian: 1.2.3 1.2.4] [Other origin: 1.2.2]

    Gdzie:

    foobar nazwa pakietu

    1.2.3 zainstalowana wersja pakietu

    1.2.4 kandydująca wersja pakietu - patrz apt-cache(8).

    Debian wartość pola "Origin" jednego ze źródeł pakietu. Po dwukropku są wymienione
       dostępne z tego źródła wersje.

    Other origin
       nazwa innego źródła.

OPCJE

    -v   Włącza tryb "gadatliwy".

PLIKI

    /etc/apt/forktracer.conf
    /etc/apt/forktracer.d/*.conf

PATRZ TEŻ

    forktracer.conf(5), apt_preferences(5), apt-cache(8).