Provided by: apt-forktracer_0.4_all bug

NAZWA

    apt-forktracer - narzędzie wspomagające zarządzanie wersjami pakietów

SKŁADNIA

    apt-forktracer [ -v ]

OPIS

  Wprowadzenie
    Utrzymanie systemu Debian w wersji stabilnej często wymaga instalacji
    nieoficjalnych wersji programów:

    backporty
       Nowsze wersje pakietów, przystosowane do wersji stabilnej,
       zawierające nową funkcjonalność niedostępną w danej edycji
       stabilnej. W tym przypadku wersja pakietu najczęściej jest
       nowsza niż wersja dostępna w edycji stabilnej. Oznacza to, że
       teoretycznie nie trzeba "przypinać" pakietu do tej wersji,
       ponieważ APT wybierze ją domyślnie.

    lokalne zmiany wersji oficjalnej
       Najczęściej są to drobne zmiany, więc wystarcza niewielka
       modyfikacja numeru wersji pakietu. Można to zrobić na dwa
       sposoby:

       Spróbować wymyślić taki numer wersji, który byłby nowszy niż
       obecny oficjalny, ale starszy niż nastpny oficjalny.  Sposób
       ten nie wymaga "przypinania" pakietu, ale w praktyce może łatwo
       zawieść w nieoczekiwanym momencie - nigdy nie wiadomo tak
       naprawdę jaki będzie następny oficjalny numer wersji pakietu -
       może okazać się starszy, niż wymyślony przez nas.

       Drugi sposób polega na takiej modyfikacji numeru wersji, aby
       była ona starsza od oficjalnej. Bardzo przydatny tutaj jest
       znak tyldy, który dpkg traktuje w specjalny sposób: wystarczy
       "doklejenie" do numeru wersji napisu zaczynającego się od tyldy,
       na przykład 1.21.2~sl.1.  Ten sposób wymaga jednoczesnego
       "przypięcia" pakietu do danej wersji lub źródła, ale jest
       bardziej niezawodny, bo działa niezależnie od tego jaka będzie
       kolejna wersja oficjalna.

    W obu powyższych przypadkach mamy jednak do czynienia z tym samym
    problemem: APT nie piśnie ani słówkiem, jeśli pojawi się jakaś nowsza
    oficjalna wersja pakietu (np. poprawka dotycząca bezpieczeństwa, lub
    inna poprawka w edycji stabilnej).  Oznacza to, że można przegapić
    jakąś istotną zmianę.

    apt-forktracer to narzędzie ułatwiające śledzenie oficjalnych wersji
    pakietów, które zainstalowano lokalnie w innej wersji.

  Definicja oficjalnej wersji pakietu
    Jest to taka wersja pakietu, która jest dostępny ze źródła, którego
    plik  Release  zawiera  nagłówek  Origin o wartości takiej, jak
    identyfikator dystrybutora systemu, określony przez wynik komendy
    lsb_release --id lub przez pole DISTRIB_ID w pliku /etc/lsb-release.

  Działanie programu
    apt-forktracer analizuje każdy zainstalowany pakiet z osobna, wypisując
    na wyjściu te, które są w "niestandardowym" stanie. Znaczenie stanu
    "niestandardowego" zależy od trybu w jakim działa program:

    tryb domyślny (nie-gadatliwy)
       stan ten oznacza pakiety w niepoprawnym stanie (na przykład brak
       wersji kandydującej), oraz takie, których kandydująca wersja
       jest inna niż najnowsza dostępna oficjalna wersja.

    tryb gadatliwy
       stan ten oznacza dodatkowo pakiety których zainstalowana wersja
       różni się od kandydującej.

    W trybie domyślnym dodatkowo czytane są pliki konfiguracyjne, które
    umożliwiają   nakazanie   programowi   ignorowanie   wybranych
    "niestandardowych" pakietów, o ile spełniają pewne warunki. Jeśli dla
    danego  pakietu  nie  ma  konfiguracji, to obowiązuje dla niego
    konfiguracja  domyślna.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w
    forktracer.conf(5).

  Format komunikatów
    Program wypisuje komunikaty takie jak następujący:

      foobar (1.2.3->1.2.4) [Debian: 1.2.3 1.2.4] [Other origin: 1.2.2]

    Gdzie:

    foobar nazwa pakietu

    1.2.3 zainstalowana wersja pakietu

    1.2.4 kandydująca wersja pakietu - patrz apt-cache(8).

    Debian wartość pola "Origin" jednego ze źródeł pakietu. Po dwukropku są
       wymienione dostępne z tego źródła wersje.

    Other origin
       nazwa innego źródła.

OPCJE

    -v   Włącza tryb "gadatliwy".

PLIKI

    /etc/apt/forktracer.conf
    /etc/apt/forktracer.d/*.conf

PATRZ TEŻ

    forktracer.conf(5), apt_preferences(5), apt-cache(8).