Provided by: apt_0.8.16~exp12ubuntu10_i386 bug

NAZWA

    apt - Zaawansowane narzdzie zarzdzania pakietami

SK/LADNIA

    apt

OPIS

    APT jest systemem zarzdzania pakietami oprogramowania. Jest kilka
    nakladek przydatnych do codziennego zarzdzania pakietami, takich jak
    aptitude(8), dzialajce w linii polece, lub synaptic(8), wymagajcy
    rodowiska X Window. Niemniej jednak niektore opcje s dostpne tylko w
    apt-get(8).

ZOBACZ TAKE

    apt-cache(8),    apt-get(8),   apt.conf(5),   sources.list(5),
    apt_preferences(5), apt-secure(8)

DIAGNOSTYKA

    apt zwraca zero, jeeli zakoczylo si pomylnie, 100 dziesitnie w
    przypadku bldu.

B/LDY

    Ta strona podrcznika nie jest nawet zaczta.

    Patrz <http://bugs.debian.org/apt>.  Aby wysla zgloszenie o bldzie w
    programie apt, przeczytaj /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub
    uyj polecenia reportbug(1).

AUTOR

    apt zostalo napisane przez zespol APT <apt@packages.debian.org>.