Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    atd - uruchom zadania kolejkowane do późniejszego wykonania

SKŁADNIA

    atd [-l load_avg] [-b batch_interval] [-d] [-s]

OPIS

    atd uruchamia zadania kolejkowane przez at(1).

OPCJE

    -l   Określa ograniczenie wskaźnika obciążenia (load factor), powyżej którego zadania
       wsadowe nie powinny być uruchamiane, zamiast wyboru wbudowanego wskaźnika 0.8. Dla
       systemów SMP z n CPU, zechcesz zapewne ustawić go wyżej niż n-1.

    -b   Określa  minimalny odstęp w sekundach pomiędzy startem dwu zadań wsadowych
       (domyślnie 60).

    -d   Debug; wyświetla komunikaty o błędach na standardowe wyjście błędów zamiast
       wykorzystywania syslog(3).

    -s   Przetwarza  kolejkę at/batch tylko jednokrotnie. Służy głównie do uzyskania
       zgodności ze starszymi wersjami at; atd -s jest równoważne staremu poleceniu atrun.
       Dla  celów wstecznej zgodności jako /usr/sbin/atrun instalowany jest skrypt
       wywołujący atd -s.

OSTRZEŻENIE

    atd nie będzie działąć jeśli katalog do przechowywania wyników jest zamontowany poprzez
    NFS, nawet jeżeli ustawiono no_root_squash.

PLIKI

    /var/spool/atjobs Katalog przechowujący zadania; powinien posiadać prawa dostępu 700 i
    właściciela at.

    /var/spool/atspool Katalog przechowujący wyniki (wyjście); powinien posiadać prawa dostępu
    700 i właściciela at.

    /etc/at.allow, /etc/at.deny określają, kto może posługiwać się systemem at.

ZOBACZ TAKŻE

    at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), syslog(3), at_deny(5), at_allow(5).

BŁĘDY

    Funkcjonalność atd powinna być wcielona do cron(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.