Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    atd - uruchom zadania kolejkowane do późniejszego wykonania

SKŁADNIA

    atd [-l load_avg] [-b batch_interval] [-d] [-s]

OPIS

    atd uruchamia zadania kolejkowane przez at(1).

OPCJE

    -l   Określa ograniczenie wskaźnika obciążenia (load factor), powyżej
       którego zadania wsadowe nie powinny być uruchamiane, zamiast
       wyboru wbudowanego wskaźnika 0.8.  Dla systemów SMP z n CPU,
       zechcesz zapewne ustawić go wyżej niż n-1.

    -b   Określa minimalny odstęp w sekundach pomiędzy startem dwu zadań
       wsadowych (domyślnie 60).

    -d   Debug; wyświetla komunikaty o błędach na standardowe wyjście
       błędów zamiast wykorzystywania syslog(3).

    -s   Przetwarza kolejkę at/batch tylko jednokrotnie. Służy głównie do
       uzyskania zgodności ze starszymi wersjami at; atd -s jest
       równoważne staremu poleceniu atrun.  Dla  celów  wstecznej
       zgodności  jako  /usr/sbin/atrun  instalowany  jest  skrypt
       wywołujący atd -s.

OSTRZEŻENIE

    atd nie będzie działąć jeśli katalog do przechowywania wyników jest
    zamontowany poprzez NFS, nawet jeżeli ustawiono no_root_squash.

PLIKI

    /var/spool/atjobs Katalog przechowujący zadania; powinien posiadać
    prawa dostępu 700 i właściciela at.

    /var/spool/atspool Katalog przechowujący wyniki (wyjście); powinien
    posiadać prawa dostępu 700 i właściciela at.

    /etc/at.allow, /etc/at.deny określają, kto może posługiwać się systemem
    at.

ZOBACZ TAKŻE

    at(1),  atrun(1),  cron(8),  crontab(1),  syslog(3),  at_deny(5),
    at_allow(5).

BŁĘDY

    Funkcjonalność atd powinna być wcielona do cron(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.