Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    atrun - uruchamia zadania kolejkowane do poniejszego wykonania

SK/LADNIA

    atrun [-l load_avg] [-d]

OPIS

    atrun uruchamia zadania ustawiane w kolejce przez at(1). Jest to
    skrypt powloki zawierajcy wywolanie ${exec_prefix}/sbin/atd z opcj -s,
    dostarczony z uwagi na zapewnienie wstecznej zgodnoci ze starszymi
    instalacjami.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.