Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    autolog - wyloguj nieaktywnych użytkowników

SKŁADNIA

    autolog [opcje]

OPIS

    Program ten czyta plik utmp, pozycja po pozycji. Nazwa użytkownika dla każdego z procesów
    użytkowników porównywana jest z zapisami w pliku konfiguracyjnym autolog.conf.  Pierwszy
    zapis pasujący zarówno do nazwy, grupy jak i linii terminalowej posłuży do przeprowadzenia
    automatycznego zakończenia sesji pracy użytkownika (wylogowania).

OPCJE

    -a   (all processes - wszystkie procesy) Pokazuje informację o WSZYSTKICH zapisach utmp
       -- nie tylko procesach użytkowników.

    -d   (debug) Pomocne przy regulowaniu pliku konfiguracyjnego. Program działa w tle
       zamiast rozwidlania (fork) i podaje szczegółowe komunikaty o tym, co robi.

    -n   (nokill) Użyj jej do zapobieżenia faktycznemu "ubijaniu" przez autolog kogokolwiek.
       Posłuż się łącznie opcjami -d i -n przy regulowaniu nowego pliku konfiguracyjnego.

    -f nazwa_pliku_konfiguracyjnego
       Unieważnia domyślne ustawienie pliku konfiguracyjnego: /etc/autolog.conf

    -l nazwa_pliku_logu
       Unieważnia domyślne ustawienie nazwy pliku logu: /var/log/autolog.log. Zauważ, że
       jeśli plik ten nie istnieje, to nie nastąpi rejestrowanie do logu.  Utwórz plik
       (przy pomocy touch) by włączyć rejestrowanie działań.

    -t idle_time
       Unieważnia wewnętrzny domyślny czas nieaktywności (w minutach).

    -g grace_period
       Unieważnia wewnętrzny domyślny okres karencji (w sekundach).

    -m yes/no
       Unieważnia wewnętrzny przełącznik wysyłania poczty. Ustawienie "yes" powoduje, że
       program będzie wysyłał pocztę do użytkowników zaraz po ich "ubiciu".

    -c yes/no
       Unieważnia wewnętrzny przełącznik "pre-clear". Ustawienie "yes" powoduje, że
       program będzie czyścił ekran terminala przed ostrzeżeniem użytkownika.

    -w yes/no
       Wylicza czasy oczekiwania w oparciu o całkowity czas sesji pracy -- nie czas
       nieaktywności. (ciężkie)

    -L yes/no
       Jeśli ustawiona na "yes", to działania będą rejestrowane w pliku logu, jeśli takowy
       istnieje.

ZOBACZ TAKŻE

    autolog.conf(5)

AUTOR

    Kyle Bateman <kyle@actarg.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.