Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    autolog - wyloguj nieaktywnych użytkowników

SKŁADNIA

    autolog [opcje]

OPIS

    Program ten czyta plik utmp, pozycja po pozycji. Nazwa użytkownika dla
    każdego z procesów użytkowników porównywana jest z zapisami w pliku
    konfiguracyjnym autolog.conf.  Pierwszy zapis pasujący zarówno do
    nazwy, grupy jak i linii terminalowej posłuży do przeprowadzenia
    automatycznego zakończenia sesji pracy użytkownika (wylogowania).

OPCJE

    -a   (all processes - wszystkie procesy) Pokazuje informację o
       WSZYSTKICH zapisach utmp -- nie tylko procesach użytkowników.

    -d   (debug) Pomocne przy regulowaniu pliku konfiguracyjnego. Program
       działa w tle zamiast rozwidlania (fork) i podaje szczegółowe
       komunikaty o tym, co robi.

    -n   (nokill) Użyj jej do zapobieżenia faktycznemu "ubijaniu" przez
       autolog kogokolwiek. Posłuż się łącznie opcjami -d i -n przy
       regulowaniu nowego pliku konfiguracyjnego.

    -f nazwa_pliku_konfiguracyjnego
       Unieważnia  domyślne  ustawienie  pliku  konfiguracyjnego:
       /etc/autolog.conf

    -l nazwa_pliku_logu
       Unieważnia   domyślne  ustawienie  nazwy  pliku  logu:
       /var/log/autolog.log. Zauważ, że jeśli plik ten nie istnieje,
       to nie nastąpi rejestrowanie do logu. Utwórz plik (przy pomocy
       touch) by włączyć rejestrowanie działań.

    -t idle_time
       Unieważnia wewnętrzny domyślny czas nieaktywności (w minutach).

    -g grace_period
       Unieważnia wewnętrzny domyślny okres karencji (w sekundach).

    -m yes/no
       Unieważnia wewnętrzny przełącznik wysyłania poczty. Ustawienie
       "yes" powoduje, że program będzie wysyłał pocztę do użytkowników
       zaraz po ich "ubiciu".

    -c yes/no
       Unieważnia wewnętrzny przełącznik "pre-clear". Ustawienie "yes"
       powoduje, że program będzie czyścił ekran terminala przed
       ostrzeżeniem użytkownika.

    -w yes/no
       Wylicza czasy oczekiwania w oparciu o całkowity czas sesji pracy
       -- nie czas nieaktywności. (ciężkie)

    -L yes/no
       Jeśli ustawiona na "yes", to działania będą rejestrowane w pliku
       logu, jeśli takowy istnieje.

ZOBACZ TAKŻE

    autolog.conf(5)

AUTOR

    Kyle Bateman <kyle@actarg.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.