Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    chpasswd - wsadowa aktualizacja haseł użytkowników

STRESZCZENIE

    chpasswd [opcje]

OPIS

    Polecenie chpasswd czyta pary danych (użytkownik i hasło) ze
    standardowego wejścia. Odczytane informacje wykorzystywane są do
    aktualizacji danych o grupie istniejących użytkowników. Każdy wiersz
    przekazywanych danych ma postać:

    nazwa_uytkownika:haso

    By default the passwords must be supplied in clear-text, and are
    encrypted by chpasswd. Also the password age will be updated, if
    present.

    By default, passwords are encrypted by PAM, but (even if not
    recommended) you can select a different encryption method with the -e,
    -m, or -c options.

    Except when PAM is used to encrypt the passwords, chpasswd first
    updates all the passwords in memory, and then commits all the changes
    to disk if no errors occured for any user.

    When PAM is used to encrypt the passwords (and update the passwords in
    the system database) then if a password cannot be updated chpasswd
    continues updating the passwords of the next users, and will return an
    error code on exit.

    Polecenie to przeznaczone jest do użytku w dużych systemach, gdzie
    aktualizuje się wiele kont naraz.

OPCJE

    Polecenie chpasswd posiada następujące opcje:

    -c, --crypt-method METHOD
      Use the specified method to encrypt the passwords.

      The available methods are DES, MD5, NONE, and SHA256 or SHA512 if
      your libc support these methods.

      By default, PAM is used to encrypt the passwords.

    -e, --encrypted
      Dostarczone na standardowe wejście hasła są traktowane jako już
      zakodowane.

    -S, --stdout
      Report encrypted passwords to stdout instead of updating password
      file.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -m, --md5
      Jeżeli dpostarczane hasła są w postaci jawnej użyj kodowania MD5
      zamiast domyślnego DES.

    -s, --sha-rounds ROUNDS
      Use the specified number of rounds to encrypt the passwords.

      The value 0 means that the system will choose the default number of
      rounds for the crypt method (5000).

      A minimal value of 1000 and a maximal value of 999,999,999 will be
      enforced.

      You can only use this option with the SHA256 or SHA512 crypt
      method.

      By default, the number of rounds is defined by the
      SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS and SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS variables in
      /etc/login.defs.

OSTRZEŻENIA

    Pamiętaj żeby zabezpieczyć przed odczytem plik przekazywany na
    standardowe wejście polecenia.

CONFIGURATION

    The following configuration variables in /etc/login.defs change the
    behavior of this tool:

    SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS (number), SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS (number)
      When ENCRYPT_METHOD is set to SHA256 or SHA512, this defines the
      number of SHA rounds used by the encryption algorithm by default
      (when the number of rounds is not specified on the command line).

      With a lot of rounds, it is more difficult to brute forcing the
      password. But note also that more CPU resources will be needed to
      authenticate users.

      If not specified, the libc will choose the default number of rounds
      (5000).

      The values must be inside the 1000-999999999 range.

      If only one of the SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS or SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS
      values is set, then this value will be used.

      If SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS > SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS, the highest value
      will be used.

      Note: This only affect the generation of group passwords. The
      generation of user passwords is done by PAM and subject to the PAM
      configuration. It is recommended to set this variable consistently
      with the PAM configuration.

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

    /etc/login.defs
      Konfiguracja pakietu shadow.

    /etc/pam.d/chpasswd
      PAM configuration for chpasswd.

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(1), newusers(8), login.defs(5), useradd(8).