Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    chroot - uruchom polecenie lub powłokę interaktywną ze specjalnym
    katalogiem głównym

SKŁADNIA

    chroot [--help] [--version] katalog [polecenie...]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie chroot w wersji GNU.

    Normalnie nazwy plików szukane są od głównego katalogu (korzenia)
    struktury katalogów, tj. `/'. chroot zmienia katalog główny na zadany
    katalog (musi on istnieć) a następnie uruchamia polecenie z opcjonalnie
    podanymi argumentami. Jeżeli nie podano żadnego polecenia, to chroot
    uruchamia powłokę interaktywną. Zmienna środowiskowa `SHELL' określa
    program powłoki, domyślnie jest to /bin/sh, wywoływany z opcją `-i'.

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

UWAGI

    W wielu systemach tylko superużytkownik może zmieniać katalog główny.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.