Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    chroot - uruchom polecenie lub powłokę interaktywną ze specjalnym katalogiem głównym

SKŁADNIA

    chroot [--help] [--version] katalog [polecenie...]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie chroot w wersji GNU.

    Normalnie nazwy plików szukane są od głównego katalogu (korzenia) struktury katalogów, tj.
    `/'. chroot zmienia katalog główny na zadany katalog (musi on istnieć) a następnie
    uruchamia polecenie z opcjonalnie podanymi argumentami. Jeżeli nie podano żadnego
    polecenia, to chroot uruchamia powłokę interaktywną. Zmienna środowiskowa `SHELL' określa
    program powłoki, domyślnie jest to /bin/sh, wywoływany z opcją `-i'.

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

UWAGI

    W wielu systemach tylko superużytkownik może zmieniać katalog główny.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not
    even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji
    2.0.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.