Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    clock - obsłuż zegar CMOS

SKŁADNIA

    /sbin/clock [ -u ] -r
    /sbin/clock [ -u ] -w
    /sbin/clock [ -u ] -s
    /sbin/clock [ -u ] -a

OPIS

    clock obsługuje na różne sposoby zegar CMOS, umożliwiając jego odczyt lub zapis oraz
    synchronizację między zegarem CMOS i jądrem.

OPTIONS

    -u   Wskazuje, że zegar CMOS jest ustawiony na Czas Uniwersalny (Universal Time).

    -r   Odczytaj zawartość zegara CMOS i wydrukuj na stdout.

    -w   Zapisz czas systemowy do zegara CMOS.

    -s   Ustaw czas systemowy z zegara CMOS.

    -a   Ustaw czas systemowy z zegara CMOS, poprawiając czas dla błędu systematycznego na
       prawidłowy i zapisując go z powrotem do CMOS.

       Opcja ta używa /etc/adjtime do określenia zmian zegara. Zawiera to trzy liczby:
       Pierwsza liczba jest poprawką w sekundach na dzień (np. jeśli twój zegar
       przyspiesza codziennie o 5 sekund, pierwsza liczba powinna być -5.0).

       Następna liczba mówi, kiedy clock był ostatnio użyty, licząc w sekundach od
       1/1/1970.

       Trzecia liczba to liczba sekund, która pozostała po ostatniej poprawce.

       Następujące instrukcje są z kodu źródłowego:

       a)   utwórz plik /etc/adjtime zawierający w pierwszej i jedynej linii: '0.0 0
           0.0'

       b)   uruchom clock -au lub clock -a, zależnie od tego, czy twój CMOS jest w
           czasie uniwersalnym, czy lokalnym. Poprawia to liczbę sekund.

       c)   ustaw czas systemowy przy użyciu komendy date.

       d)   odśwież swój czas CMOS przy użyciu clock -wu lub clock -w

       e)   Zamień pierwszą liczbę z /etc/adjtime swoją poprawką.

       f)   wstaw komendę clock -au lub clock -a do swojego /etc/rc.local, lub nakaż jej
           uruchamianie programowi cron(8).

PLIKI

    /etc/adjtime
    /etc/rc.local

AUTORZY

    V1.0  Charles Hedrick, hedrick@cs.rutgers.edu, kwiecień 1992

    V1.1  Zmodyfikowane dla poprawek zegara, Rob Hooft, hooft@chem.ruu.nl, listopad 1992

    V1.2  Łaty Haralda Koeniga, koenig@nova.tat.physik.uni-tuebingen.de, dodane przez Roba
       Hoofta, hooft@EMBL-Heidelberg.DE, wrzesień 1993

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.