Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    convertquota - konwersja starego formatu plików kwot na nowy

SKŁADNIA

    convertquota [ -ug ] [ -e | -f ] system-plikw

OPIS

    convertquota przetwarza na systemie plików system-plikw stare pliki
    kwot quota.user i quota.group na pliki aquota.user i aquota.group w
    nowym formacie, którego aktualnie używają jądra Linuksa 2.4.0-ac? i
    nowsze oraz jądra Linuksa z Red Hat.

    Nowy format plików umożliwia korzystanie z kwot dla 32-bitowych
    identyfokatorów użytkowników / grup, ustawianie kwot dla root-a,
    zliczanie używanej przestrzeni w bajtach (i wobec tego umożliwia
    korzystanie z kwot na ReiserFS) i jest niezależny od architektury.
    Format wprowadza drzewo podstawowe (Radix Tree - prostą  postać
    struktury drzewiastej) w pliku kwot.

OPCJE

    -u   konwersja pliku kwot dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie
       domyślne.

    -g   konwersja pliku kwot dyskowych grup.

    -f   konwersja ze starego formatu pliku na nowy. Jest to zachowanie
       domyślne.

    -e   konwersja nowego formatu pliku z grubokońcego (big endian) do
       ostrokońcego (little endian).

    -V   wypisanie informacji o wersji.

PLIKI

    aquota.user     nowy plik kwot dyskowych użytkowników

    aquota.group    nowy plik kwot dyskowych grup

ZOBACZ TAKŻE

    quota(1),  setquota(8),  edquota(8),  quotacheck(8),  quotaon(8),
    repquota(8)

AUTOR

    Jan Kara <jack@suse.cz>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.