Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    convertquota - konwersja starego formatu plikow kwot na nowy

SK/LADNIA

    convertquota [ -ug ] [ -e | -f ] system-plik'ow

OPIS

    convertquota przetwarza na systemie plikow system-plik'ow stare pliki
    kwot quota.user i quota.group na pliki aquota.user i aquota.group w
    nowym formacie, ktorego aktualnie uywaj jdra Linuksa 2.4.0-ac? i nowsze
    oraz jdra Linuksa z Red Hat.

    Nowy format plikow umoliwia korzystanie z kwot dla  32-bitowych
    identyfokatorow  uytkownikow / grup, ustawianie kwot dla root-a,
    zliczanie uywanej przestrzeni w bajtach (i wobec tego  umoliwia
    korzystanie z kwot na ReiserFS) i jest niezaleny od architektury.
    Format wprowadza drzewo podstawowe (Radix Tree - prost posta struktury
    drzewiastej) w pliku kwot.

OPCJE

    -u   konwersja pliku kwot dyskowych uytkownikow. Jest to zachowanie
       domylne.

    -g   konwersja pliku kwot dyskowych grup.

    -f   konwersja ze starego formatu pliku na nowy. Jest to zachowanie
       domylne.

    -e   konwersja nowego formatu pliku z grubokocego (big endian) do
       ostrokocego (little endian).

    -V   wypisanie informacji o wersji.

PLIKI

    aquota.user     nowy plik kwot dyskowych uytkownikow

    aquota.group    nowy plik kwot dyskowych grup

ZOBACZ TAKE

    quota(1),  setquota(8),  edquota(8),  quotacheck(8),  quotaon(8),
    repquota(8)

AUTOR

    Jan Kara <jack@suse.cz>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.