Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    cron - daemon do wywolywania odloonych komend

SK/LADNIA

    cron

OPIS

    Cron powinien by uruchamiany z /etc/rc lub /etc/rc.local. Wyjdzie on
    natychmiast, wic nie musisz uruchamia go z '&'.

    Cron przeglda /var/spool/cron/crontabs w poszukiwaniu plikow-tabel
    (crontab), nazywanych wedlug kont w /etc/passwd; znalezione tabele
    laduje do pamici. Cron szuka rownie /etc/crontab, ktore jest w innym
    formacie (zobacz crontab(5)).  Nastpnie Cron budzi si co minut,
    sprawdzajc wszystkie zapisane tabele, czy przypadkiem jaka komenda w
    tej minucie nie powinna by wywolana. Podczas wywolywania komend,
    wszelkie ich wyjcie jest przesylane poczt do wlaciciela tabeli (lub do
    uytkownika podanego w zmiennej rodowiskowej MAILTO w tabeli, jeli taki
    istnieje).

    Dodatkowo, cron co minut sprawdza czy czas modyfikacji (modtime) jego
    katalogu spool-owego (lub czas modyfikacji /etc/crontab) byl zmieniony,
    a jeli tak, to cron sprawdzi czasy modyfikacji tabel i przeladuje
    wszystkie te, ktore byly ostatnio zmienione.  Dlatego nie trzeba
    restartowa crona za kadym razem gdy zmodyfikuje si plik tabeli. Zauwa,
    e komenda Crontab(1) odwiea czas modyfikacji za kadym razem gdy zmieni
    tabel.

ZOBACZ TAKE

    crontab(1), crontab(5)

AUTOR

    Paul Vixie <paul@vix.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.