Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ctrlaltdel - ustaw dzialanie kombinacji Ctrl-Alt-Del

SK/LADNIA

    ctrlaltdel hard | soft

OPIS

    Po obejrzeniu kodu z linux/kernel/sys.c, okazalo si, e istniej dwie
    funkcje, ktorych moe dokona Ctrl-Alt-Del: twardy (hard) reset, ktory
    natychmiast przeladowuje komputer, nie wolajc sync (2) i nie dokonujc
    innych przygotowa; oraz mikki (soft) reset, ktory wysyla procesowi init
    sygnal SIGINT (przerwania). Jeli uyta jest ta opcja, program init (8)
    musi obslugiwa t wlaciwo. Poniewa w chwili obecnej istnieje w rodowisku
    linuksowym kilka programow init (8), musisz sprawdzi to w dokumentacji
    swojej wersji.

    ctrlaltdel jest zazwyczaj uywany w pliku /etc/rc.local.

PLIKI

    /etc/rc.local

ZOBACZ TAKE

    simpleinit(8), init(8)

AUTOR

    Peter Orbaek (poe@daimi.aau.dk)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.