Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    depmod - obsługa opisu zależności pomiędzy modułami jądra

SKŁADNIA

    depmod  -[aA] [-enqsvVru] [-C plikkofiguracyjny] [-F symbolejądra] [-b katalogbazowy]
    [wymuszona_wersja]
    depmod [-enqsvru] [-F symbolejądra] moduł1.o moduł2.o ...

OPCJE

    -a   Poszukuje modułów we wszystkich katalogach wymienionych w (opcjonalnym) pliku
       kofiguracyjnym /etc/modules.conf.

    -A   Porównuje znaczniki czasowe plików i, jeśli trzeba, działa jak depmod -a. Ta opcja
       aktualizuje zależności jedynie, gdy coś się zmieniło.

    -e   Pokazuje wszystkie nierozwiązane symbole dla poszczególnych modułów.

    -n   Wypisuje plik zależności na standardowe wyjście, zamiast do drzewa /lib/modules.

    -s   Wypisuje komunikaty o błędach za pośrednictwem demona syslog,  zamiast  na
       standardową diagnostykę.

    -v   Wypisuje nazwy poszczególnych modułów podczas ich przetwarzania.

    -q   Każe depmodowi zamilknąć i nie narzekać na brakujące symbole.

    -V   Wypisuje numer wersji programu depmod

    -r   Niektórzy użytkownicy kompilują moduły jako użytkownik inny niż root, a następnie
       instalują je jako root. W wyniku tego właścicielem modułów nie będzie root, nawet
       jeśli jest on właścicielem katalogu modułów. Jeśli dopuści się innego użytkownika
       niż root jako właściciela modułów, umożliwi się nieproszonemu gościowi nadpisanie
       istniejących  modułów  będących  własnością tego użytkownika i wykorzystanie
       załadowania go do uzyskania uprawnień roota.

       Domyślnie, modutils odrzucą próbę załadowania modułu nie należącego do root-a.
       Podanie -r zniesie błąd i pozwoli root-owi załadować moduły, które nie są jego
       własnością.

       Używanie -r jest poważnym naruszeniem bezpieczeństwa i nie jest zalecane.

    -u   depmod 2.4 nie ustawia kodu powrotu, gdy występują nierozwiązane symbole. Następna
       główna wersja modutils (2.5) będzie to robić. Niektóre dystrybucje wymagają
       niezerowego kodu powrotu przy nierozwiązanych symbolach, ale taka zmiana mogłaby
       spowodować problemy u użytkowników oczekujących starego zachowania. Jeśli niezerowy
       kodu powrotu jest potrzebny w depmod 2.4, należy podać -u.  depmod 2.5 będzie
       milcząco ignorować flagę -u i będzie zawsze zwracać niezerowy kodu powrotu przy
       nierozwiązanych symbolach.

    Następujące opcje są przydatne dla osób zarządzających dystrybucjami:

    -b katalogbazowy
       Jeśli drzewo katalogów /lib/modules zawierające poddrzewa  modułów  zostanie
       przeniesione gdzie indziej, aby obsługiwać moduły w innym środowisku, opcja
       katalogbazowy mówi depmodowi,  gdzie  szukać  przeniesionego  obrazu  drzewa
       /lib/modules.  Odwołania do plików w pliku wynikowym depmoda, modules.dep, który
       zostanie utworzony nie będą zawierać ścieżki katalogbazowy.  Oznacza to, że gdy
       drzewo plików zostanie przeniesione z powrotem z katalogbazowy/lib/modules do
       /lib/modules w ostatecznej dystrybucji, wszystkie odwołania będą poprawne.

    -C plikkofiguracyjny
       Każe korzystać z pliku plikkofiguracyjny zamiast /etc/modules.conf.
       Do wybrania innego pliku konfiguracyjnego niż domyślny /etc/modules.conf (lub
       /etc/conf.modules (przestarzałe)) można również wykorzystać zmienną środowiska
       MODULECONF.

    -F symbolejądra
       Podczas budowania pliku zależności dla innego jądra niż aktualnie działąjące ważne
       jest, aby depmod korzystał z właściwego zbioru symboli jądraa przy rozwiązywaniu
       odwołań do jądra z poszczególnych modułów. Symbole te mogą być kopią albo kopią
       pliku System.map z właściwego jądra, albo kopią zawartości /proc/ksyms. Jeśli
       jądro używa a wersjonowanych symboli, najlepiej korzystać z kopii zawartości
       /proc/ksyms, gdyż plik ten zawiera wersje symboli jądra. Jednakże, nawet z
       wersjonowanymi symbolami, można używać System.map.

OPIS

    Programy narzędziowe depmod i modprobe służą do zarządzania zmodularyzowanym jądrem
    Linuksa przez zwykłych użytkowników, administratorów i twórców dystrybucji.

    depmod tworzy podobny do "Makefile" plik z zależnościami, oparty na symbolach, które
    znajdzie w zbiorze modułów podanych w linii poleceń lub w katalogach wymienionych w pliku
    konfiguracyjnym.  Plik zależności może być potem wykorzystany przez modprobe w celu
    automatycznego ładowania odpowiednich modułów lub zestawów modułów.

    Typowe użycie depmod polega na umieszczeniu linii /sbin/depmod -a gdzieś w skryptach
    startowych w /etc/rc.d tak, aby odpowiednie powiązania modułów były dostępne zaraz po
    uruchomieniu się systemu. Należy zauważyć, że parametr -a jest obecnie opcjonalny.  Dla
    stosowania podczas startu systemu opcja -q może być bardziej właściwa, gdyż wycisza ona
    depmoda w kwestii nierozwiązanych symboli.

    Istnieje także możliwość utworzenia pliku zależności zaraz po skompilowaniu nowego jądra.
    Wydanie polecenia "depmod -a 2.2.99" po wcześniejszej kompilacji jądra 2.2.99 i jego
    modułów po raz pierwszy, używając wciąż jądra 2.2.98, spowoduje utworzenie pliku we
    właściwym miejscu.  Jednakże w tym przypadku, wygenerowane zależności mogą nie być
    poprawne. Zobacz opis opcji -F, -C i -b powyżej aby uzyskać więcej informacji na temat
    obsługi tej sytuacji.

    Podczas tworzenia związków pomiędzy modułami i symbolami udostępnionymi przez inne moduły
    depmod nie bierze pod uwagę stosunku modułu lub udostępnionych syboli do licencji GPL. To
    znaczy, depmod nie zgłosi błędu jeśli moduł na licencji niezgodnej z GPL będzie się
    odwoływać to symboli zastrzeżonych dla GPL (EXPORT_SYMBOL_GPL w jądrze). Jednakże, insmod
    odmówi rozwiązania symboli zastrzeżonych dla GPL dla modułów nie-GPL, więc modułu nie uda
    się załadować.

KONFIGURACJA

    Zachowanie się depmod i modprobe może być dostosowane  przez  (opcjonalny)  plik
    konfiguracyjny /etc/modules.conf.
    Zajrzyj do modprobe(8) i modules.conf(5) po pełny opis.

STRATEGIA

    Za każdym razem podczas kompilacji nowego jądra, polecenie make modules_install stworzy
    nowy katalog, ale nie zmieni katalogu domyślnego.

    Kiedy otrzyma się moduł nie związany z konkretnym jądrem należy go umieścić w jednym z
    katalogów nie zależnych od wersji jądra w /lib/modules.

    Takie jest standardowe zachowanie, które jednakże może być zmienione poprzez odpowiednie
    wpisy do /etc/modules.conf.

PLIKI

    /etc/modules.conf (alternatywnie, przestarzały /etc/conf.modules)
    /lib/modules/*/modules.dep,
    /lib/modules/*

ZOBACZ TAKŻE

    modules.conf(5), modprobe(8), modinfo(8), lsmod(8), ksyms(8)

AUTOR

    Jacques Gelinas (jack@solucorp.qc.ca)
    Bjorn Ekwall (bj0rn@blox.se)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.