Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAZWA

       dpkg-statoverride - nadpisywanie właściciela i praw plików

SKŁADNIA

       dpkg-statoverride [option...] command

OPIS

       Nadpisania stanu są sposobem nakazania programowi dpkg(1) użycie innego
       właściciela i trybu pliku podczas instalacji pakietu. (Uwaga: użyłem tu
       słowa  "plik",  ale  tak  naprawdę  może  to być dowolny obiekt systemu
       plików, którym zarządza dpkg, np. katalogi czy urządzenia).  Można  ich
       użyć  do  zmuszenia  programów,  które są zazwyczaj instalowane z flagą
       setuid, by były zainstalowane bez  tej  flagi  lubby  były  możliwe  do
       wykonania tylko przez pewną grupę użytkowników.

       dpkg-statoverride   jest  narzędziem  użytkowym  do  zarządzania  listą
       nadpisań stanu. Ma  trzy  podstawowe  funkcje:  dodawania,  usuwania  i
       wyświetlania listy takich nadpisań.

POLECENIA

       --add uytkownik grupa tryb plik
              Dodaje  nadpisanie dla pliku. Sam plik nie musi istnieć w czasie
              wykonania tego polecenia, nadpisanie będzie przechowane i  użyte
              później.  Użytkowników  i  grupy można podawać używając albo ich
              nazw  (na  przykład  root   lub   nobody),   albo   ich   numeru
              poprzedzonego znakiem "#" (na przykład #0 lub #65534). Natomiast
              tryb musi być podany jako liczba ósemkowa.

              Jeżeli podano opcję --update i plik istnieje, to nowy właściciel
              i prawa zostaną od razu ustawione.

       --remove plik
              Usuwa nadpisanie pliku. Polecenie to nie zmienia stanu pliku.

       --list [wzorzec-glob]
              Wyświetla  wszystkie  napisania. Jeżeli podano wzorzec nazwy, to
              wyjściowa lista będzie zawierać  tylko  nadpisania  pasujące  do
              tego wzorca. Jeżeli nie ma żadnych nadpisań lub żadne nadpisanie
              nie pasuje do wzorca, to dpkg-statoverride zakończy działanie  z
              kodem błędu 1.

       --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

       --version
              Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

       --admindir katalog
              Zmienia   katalog   bazy   danych  dpkg,  w  którym  także  jest
              przechowywany   plik    statoverride.    Domyślnie    jest    to
              /var/lib/dpkg.

       --force
              Wymusza  podaną akcję, nawet jeżeli sprawdzenia dokonywane przez
              program by tego  zabroniły.  Jest  to  potrzebne,  aby  nadpisać
              istniejące nadpisanie.

       --update
              Od  razy  próbuje  zmienić właściciela i prawa pliku, jeżeli ten
              plik istnieje.

       --quiet
              Wyświetla  mniej  komunikatów  o  podejmowanych  przez   program
              akcjach.

ŚRODOWISKO

       DPKG_ADMINDIR
              If set and the --admindir option has not been specified, it will
              be used as the dpkg data directory.

PLIKI

       /var/lib/dpkg/statoverride
              Plik  zawierający  obecną  listę  nadpisań  stanu  w   systemie.
              Zlokalizowany  jest  w katalogu administracyjnym dpkg, łącznie z
              innymi  plikami  ważnymi  dla  dpkg,  takimi  jak  "status"  lub
              "available".
              Uwaga:  przed  zastąpieniem pliku nową wersją, dpkg-statoverride
              zachowuje starą kopię w pliku z rozszerzeniem "-old".

ZOBACZ TAKŻE

       dpkg(1).

AUTOR

       Copyright © 2000 Wichert Akkerman

       Niniejszy  program  jest  oprogramowaniem  wolnym,  sprawdź  Powszechną
       Licencję  Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
       się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

       Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
       Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
       Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
       Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008