Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAZWA

    dpkg-statoverride - nadpisywanie wlaciciela i praw plikow

SK/LADNIA

    dpkg-statoverride [option...] command

OPIS

    Nadpisania stanu s sposobem nakazania programowi dpkg(1) uycie innego
    wlaciciela i trybu pliku podczas instalacji pakietu. (Uwaga: uylem tu
    slowa "plik", ale tak naprawd moe to by dowolny obiekt systemu plikow,
    ktorym zarzdza dpkg, np. katalogi czy urzdzenia). Mona ich uy do
    zmuszenia programow, ktore s zazwyczaj instalowane z flag setuid, by
    byly zainstalowane bez tej flagi lubby byly moliwe do wykonania tylko
    przez pewn grup uytkownikow.

    dpkg-statoverride jest narzdziem uytkowym do zarzdzania list nadpisa
    stanu. Ma trzy podstawowe funkcje: dodawania, usuwania i wywietlania
    listy takich nadpisa.

POLECENIA

    --add uytkownik grupa tryb plik
       Dodaje nadpisanie dla pliku. Sam plik nie musi istnie w czasie
       wykonania tego polecenia, nadpisanie bdzie przechowane i uyte
       poniej. Uytkownikow i grupy mona podawa uywajc albo ich nazw (na
       przyklad root lub nobody), albo ich numeru poprzedzonego znakiem
       "#" (na przyklad #0 lub #65534). Natomiast tryb musi by podany
       jako liczba osemkowa.

       Jeeli podano opcj --update i plik istnieje, to nowy wlaciciel i
       prawa zostan od razu ustawione.

    --remove plik
       Usuwa nadpisanie pliku. Polecenie to nie zmienia stanu pliku.

    --list [wzorzec-glob]
       Wywietla wszystkie napisania. Jeeli podano wzorzec nazwy, to
       wyjciowa lista bdzie zawiera tylko nadpisania pasujce do tego
       wzorca. Jeeli nie ma adnych nadpisa lub adne nadpisanie nie
       pasuje do wzorca, to dpkg-statoverride zakoczy dzialanie z kodem
       bldu 1.

    --help Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

OPCJE

    --admindir katalog
       Zmienia  katalog  bazy  danych  dpkg, w ktorym take jest
       przechowywany plik statoverride. Domylnie jest to /var/lib/dpkg.

    --force
       Wymusza podan akcj, nawet jeeli sprawdzenia dokonywane przez
       program by tego zabronily. Jest to potrzebne, aby nadpisa
       istniejce nadpisanie.

    --update
       Od razy probuje zmieni wlaciciela i prawa pliku, jeeli ten plik
       istnieje.

    --quiet
       Wywietla  mniej  komunikatow o podejmowanych przez program
       akcjach.

RODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will
       be used as the dpkg data directory.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/statoverride
       Plik  zawierajcy  obecn  list  nadpisa  stanu w systemie.
       Zlokalizowany jest w katalogu administracyjnym dpkg, lcznie z
       innymi  plikami wanymi dla dpkg, takimi jak "status" lub
       "available".
       Uwaga: przed zastpieniem pliku now wersj, dpkg-statoverride
       zachowuje star kopi w pliku z rozszerzeniem "-old".

ZOBACZ TAKE

    dpkg(1).

AUTOR

    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008