Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAZWA

    dpkg-statoverride - nadpisywanie właściciela i praw plików

SKŁADNIA

    dpkg-statoverride [option...] command

OPIS

    Nadpisania stanu są sposobem nakazania programowi dpkg(1) użycie innego właściciela i
    trybu pliku podczas instalacji pakietu. (Uwaga: użyłem tu słowa "plik", ale tak naprawdę
    może to być dowolny obiekt systemu plików, którym zarządza dpkg, np. katalogi czy
    urządzenia). Można ich użyć do zmuszenia programów, które są zazwyczaj instalowane z flagą
    setuid, by były zainstalowane bez tej flagi lubby były możliwe do wykonania tylko przez
    pewną grupę użytkowników.

    dpkg-statoverride jest narzędziem użytkowym do zarządzania listą nadpisań stanu. Ma trzy
    podstawowe funkcje: dodawania, usuwania i wyświetlania listy takich nadpisań.

POLECENIA

    --add użytkownik grupa tryb plik
       Dodaje nadpisanie dla pliku. Sam plik nie musi istnieć w czasie wykonania tego
       polecenia, nadpisanie będzie przechowane i użyte później. Użytkowników i grupy
       można podawać używając albo ich nazw (na przykład root lub nobody), albo ich numeru
       poprzedzonego znakiem "#" (na przykład #0 lub #65534). Natomiast tryb musi być
       podany jako liczba ósemkowa.

       Jeżeli podano opcję --update i plik istnieje, to nowy właściciel i prawa zostaną od
       razu ustawione.

    --remove plik
       Usuwa nadpisanie pliku. Polecenie to nie zmienia stanu pliku.

    --list [wzorzec-glob]
       Wyświetla wszystkie napisania. Jeżeli podano wzorzec nazwy, to wyjściowa lista
       będzie zawierać tylko nadpisania pasujące do tego wzorca. Jeżeli nie ma żadnych
       nadpisań lub żadne nadpisanie nie pasuje do wzorca, to dpkg-statoverride zakończy
       działanie z kodem błędu 1.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --admindir katalog
       Zmienia  katalog bazy danych dpkg, w którym także jest przechowywany plik
       statoverride. Domyślnie jest to /var/lib/dpkg.

    --force
       Wymusza podaną akcję, nawet jeżeli sprawdzenia dokonywane przez program by tego
       zabroniły. Jest to potrzebne, aby nadpisać istniejące nadpisanie.

    --update
       Od razy próbuje zmienić właściciela i prawa pliku, jeżeli ten plik istnieje.

    --quiet
       Wyświetla mniej komunikatów o podejmowanych przez program akcjach.

ŚRODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will be used as the
       dpkg data directory.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/statoverride
       Plik zawierający obecną listę nadpisań stanu w systemie. Zlokalizowany jest w
       katalogu administracyjnym dpkg, łącznie z innymi plikami ważnymi dla dpkg, takimi
       jak "status" lub "available".
       Uwaga: przed zastąpieniem pliku nową wersją, dpkg-statoverride zachowuje starą
       kopię w pliku z rozszerzeniem "-old".

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1).

AUTOR

    Copyright © 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną Licencję Publiczną GNU w
    wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć się o warunkach dystrybucji.  Brak
    JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008