Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    dumpe2fs - wyrzuć dane o systemie plików

SKŁADNIA

    dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob superblok ] [ -oB rozmiar-bloku ] urządzenie

OPIS

    dumpe2fs drukuje superblok i dane grupy bloków systemu plików znajdującego się na
    urządzeniu device.

    dumpe2fs jest podobny do Berkeley'owskiego dumpfs dla systemu plików BSD Fast.

OPCJE

    -b   Wypisz bloki, które są zaznaczone jako uszkodzone.

    -ob superblok
       użyj bloku superblok podczas badania systemu plików. Ta opcja zwykle nie jest
       potrzebna z wyjątkiem czarodzieja systemu plików (filesystem wizard), który bada
       resztki po mocno zniszczonym systemie plików.

    -oB rozmiar-bloku
       użyj bloków o rozmiarze blocksize bajtów podczas badania systemu plików. Ta opcja
       zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem czarodzieja systemu plików (filesystem
       wizard), który bada resztki po mocno zniszczonym systemie plików.

    -f   zmuś dumpe2fs aby wyświetlał system plików nawet wtedy, gdy może on mieć ustawione
       flagi, których dumpe2fs nie rozumie (i które mogą powodować to, że dumpe2fs nie
       chce ich wyświetlać).

    -h   wyświetl tylko informacje na temat superbloku bez szczegółów o deskryptorach grup
       bloków.

    -i   wyświetl dane systemu plików z obrazu znajdującego się w pliku, utworzonego przez
       e2image, używając urządzenie jako ścieżkę do pliku z obrazem.

    -x   wyświetl szczegółowe informacje na temat grupy bloków w formie szesnastkowej

    -V   wypisz numer wersji dumpe2fs i zakończ działanie.

BŁĘDY

    Musisz znać strukturę fizyczną systemu pliku by zrozumieć wyjście.

AUTOR

    dumpe2fs został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

DOSTĘPNOŚĆ

    dumpe2fs  jest  częścią  pakietu  e2fsprogs  i  jest  dostępny  na  stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.