Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    dumpe2fs - wyrzu dane o systemie plikow

SK/LADNIA

    dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob superblok ] [ -oB rozmiar-bloku ] urzdzenie

OPIS

    dumpe2fs  drukuje  superblok i dane grupy blokow systemu plikow
    znajdujcego si na urzdzeniu device.

    dumpe2fs jest podobny do Berkeley'owskiego dumpfs dla systemu plikow
    BSD Fast.

OPCJE

    -b   Wypisz bloki, ktore s zaznaczone jako uszkodzone.

    -ob superblok
       uyj bloku superblok podczas badania systemu plikow. Ta opcja
       zwykle nie jest potrzebna z wyjtkiem czarodzieja systemu plikow
       (filesystem wizard), ktory bada resztki po mocno zniszczonym
       systemie plikow.

    -oB rozmiar-bloku
       uyj blokow o rozmiarze blocksize bajtow podczas badania systemu
       plikow.  Ta  opcja  zwykle nie jest potrzebna z wyjtkiem
       czarodzieja systemu plikow (filesystem wizard), ktory bada
       resztki po mocno zniszczonym systemie plikow.

    -f   zmu dumpe2fs aby wywietlal system plikow nawet wtedy, gdy moe on
       mie ustawione flagi, ktorych dumpe2fs nie rozumie (i ktore mog
       powodowa to, e dumpe2fs nie chce ich wywietla).

    -h   wywietl tylko informacje na temat superbloku bez szczegolow o
       deskryptorach grup blokow.

    -i   wywietl dane systemu plikow z obrazu znajdujcego si w pliku,
       utworzonego przez e2image, uywajc urzdzenie jako ciek do pliku z
       obrazem.

    -x   wywietl szczegolowe informacje na temat grupy blokow w formie
       szesnastkowej

    -V   wypisz numer wersji dumpe2fs i zakocz dzialanie.

B/LDY

    Musisz zna struktur fizyczn systemu pliku by zrozumie wyjcie.

AUTOR

    dumpe2fs zostal napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

DOSTPNO

    dumpe2fs jest czci pakietu e2fsprogs i jest dostpny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKE

    e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.