Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    e2fsck - Sprawdź system plików ext2fs (second extended filesystem)

SKŁADNIA

    e2fsck [ -pacnyrdfvstFSV ] [ -b superblok ] [ -B rozmiar_bloku ] [
    -l|-L plik_zych_blokw ] [ -C fd ] [ -j zewntrzny_dziennik ]
    urzdzenie

OPIS

    e2fsck jest używany do sprawdzania systemu plików ext2fs. E2fsck
    obsługuje także systemy plików ext2 zawierające dziennik, znane również
    jako systemy plików ext3.

    urzdzenie
       jest  specjalnym  plikiem,  odpowiadającym  urządzeniu (np.
       /dev/hdc1).

OPCJE

    -a   Ta opcja robi to samo co opcja -p. Jest udostępniana jedynie ze
       względu  na kompatybilność wstecz; zaleca się używanie -p
       wszędzie tam, gdzie to możliwe.

    -b superblok
       Zamiast używać normalnego superbloku, użyj innego, podanego
       przez  superblok.  Ta opcja używana jest, gdy podstawowy
       superblok został  uszkodzony.  Położenie  kopii  zapasowej
       superbloku zależne jest od rozmiaru bloku w danym systemie
       plików. W systemach plików o rozmiarze bloku 1k, kopia zapasowa
       superbloku znajduje się w bloku 8193, dla systemów plików o
       rozmiarze bloku 2k, w bloku 16384, zaś dla systemów plików o
       rozmiarze bloku 4k, w bloku 32768.

       Położenie  dodatkowej  kopii zapasowej superbloku może być
       określone poprzez użycie programu mke2fs z opcją -n drukującą
       położenia superbloków. Opcja -b programu mke2fs, określająca
       rozmiar bloku dla systemu plików musi być podana w dokładnie
       takiej samej kolejności, w jakiej wypisane zostały położenia.

       Jeżeli podany jest alternatywny superblok, a system plików nie
       jest otwarty w trybie tylko do odczytu, e2fsck sprawdzi, czy
       podstawowy superblok jest uaktualniony.

    -B rozmiar_bloku
       Normalnie, e2fsck szuka superbloku w zmienianych rozmiarach
       bloku i próbuje znaleźć rozmiar odpowiedni. Ta technika czasem
       daje  się  ogłupić.  Dlatego  opcja ta wymusza na e2fsck
       wyszukiwanie superbloków o określonej wielkości bloku. Jeśli
       superblok nie zostanie znaleziony, e2fsck zakończy działanie z
       błędem krytycznym.

    -c   Opcja ta powoduje, że e2fsck uruchamia program badblocks(8) w
       celu znalezienie uszkodzonych bloków systemu plików. Bloki takie
       są następnie zaznaczane poprzez dodawanie  ich  do  inodu
       uszkodzonych bloków.  Jeżeli opcja ta podana jest dwa razy,
       wtedy  uszkodzone  bloki  będą  poszukiwane  przy  użyciu
       nie-destruktywnego testu.

    -C fd Ta opcja powoduje, że e2fsck wypisze kompletną informację do
       podanego deskryptoru pliku. Dzięki temu postęp sprawdzania
       systemu plików może być kontrolowany. Ta opcja jest używana
       przede wszystkim przez programu uruchamiające e2fsck.  Jeżeli
       jako deskryptor pliku podane jest 0, e2fsck wypisze pasek
       postępu w swoim stylu. To wymaga, aby e2fsck uruchomiony był na
       konsoli lub na terminalu.

    -d   Drukuj wyjście debuggowe (bezużyteczne, chyba że debuggujesz
       e2fsck).

    -f   Wymuś sprawdzanie, nawet jeśli system wydaje się być czysty.

    -F   Wypróżnij bufory systemu plików przed uruchomieniem programu.
       Przydatne właściwie tylko w czasowych próbach e2fsck.

    -j zewntrzny_dziennik
       Ustaw ścieżkę dostępu do zewnętrznego dziennika dla tego systemu
       plików.

    -l plik
       Dodaj podane przez plik bloki do listy bloków uszkodzonych.
       Format pliku jest taki sam jak ten utworzony przez program
       badblocks(8). Zauważ, że numery bloków bazują na rozmiarze
       bloku systemu plików. Dlatego badblocks(8) musi otrzymać rozmiar
       bloku systemu plików. Jednak dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze
       jest użycie opcji -c programu e2fsck, ponieważ zapewnia to
       przekazanie właściwych parametrów do programu badblocks.

    -L plik
       Ustaw listę uszkodzonych bloków na listę bloków określoną przez
       plik.  (Opcja ta jest identyczna z -l, poza tym, że przed
       dodaniem listy bloków z pliku, stara lista uszkodzonych bloków
       jest czyszczona).

    -n   Otwórz system plików w trybie tylko do odczytu i załóż odpowiedź
       ``nie'' na wszystkie pytania. Umożliwia to użycie e2fsck w
       trybie nieinteraktywnym. (Zauważ: jeśli podano opcje -c, -l lub
       -L w połączeniu z -n, to system plików zostanie otworzony w
       trybie  odczytu i zapisu, aby umożliwić odświeżenie listy
       uszkodzonych bloków. Inne zmiany nie będą dokonywane).

    -p   Napraw automatycznie system plików bez żadnych pytań.

    -r   Ta opcja nie robi nic; jest udostępniona dla kompatybilności
       wstecznej.

    -s   Ta opcja wykona zamianę bajtów w systemie plików, tak aby były
       one w standardowej kolejności (czyli i386 lub little endian).
       Jeżeli bajty są już w takiej kolejności, e2fsck nic nie zrobi.

    -S   Ta opcja wykona zamianę bajtów w systemie plików niezależnie od
       ich aktualnej kolejności.

    -t   Drukuj statystyki czasowe dla e2fsck. Jeśli opcja ta jest użyta
       dwukrotnie, to drukowane są dodatkowe statystyki czasowe.

    -v   Tryb gadatliwy (verbose).

    -V   Drukuj informację o wersji i zakończ.

    -y   Załóż odpowiedź ``yes'' na wszystkie pytania; umożliwia użycie
       e2fsck w trybie nieinteraktywnym.

KOD WYJŚCIA

    Kod wyjścia zwracany przez e2fsck jest sumą następujących warunków:
      0  - Bez błędów
      1  - Błędy systemu plików są poprawione
      2  - Błędy systemu plików są poprawione, system powinien
          być przeładowany, jeśli filesystem był zamontowany
      4  - Błędy systemu plików nie zostały poprawione
      8  - Błąd operacyjny
      16  - Błąd w skłani lub użyciu
      128 - Błąd biblioteki dzielonej

SYGNAŁY

    Następujące sygnały mają następujący efekt, gdy zostaną wysłane do
    e2fsck.

    SIGUSR1
       Ten sygnał powoduje, że e2fsck wyświetli pasek postępu. (Zobacz
       opis opcji -C).

    SIGUSR2
       Ten sygnał powoduje, że e2fsck przestanie wyświetlać pasek
       postępu.

BŁĘDY

    Prawie  każdy program ma błędy. Jeśli znajdziesz system plików,
    powodujący pad programu e2fsck lub taki, którego e2fsck nie potrafi
    naprawić, zgłoś to autorowi.

    Załącz tyle informacji, ile da się załączyć w swoim zgłoszeniu błędu.
    Najlepiej, załącz kompletną transkrypcję uruchomienia e2fsck, tak bym
    mógł dokładnie widzieć, co się działo. Jeśli masz zapisywalny system
    plików, gdzie możesz tę transkrypcję zapisać, użyj programu script(1).

    Użyteczne może być też przesłanie wyjścia z dumpe2fs(8).  Jeśli
    określony inode lub ich grupa wydaje się sprawiać e2fsck kłopoty,
    spróbuj uruchomić komendę debugfs(8) i wysłać wyjście komendy stat(1u)
    na dotkniętych inode. Jeśli inode jest katalogiem, komenda debugfs o
    nazwie dump umożliwi ekstrakcję zawartości inode katalogu, którą możesz
    mi przysłać po zakodowaniu jej programem uuencode(1).

    Zawsze załączaj też pełny tekst wersji, wyświetlany przez e2fsck
    podczas pracy.

AUTOR

    Ta wersja e2fsck jest napisana przez Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.

ZOBACZ TAKŻE

    mke2fs(8), tune2fs(8), dumpe2fs(8), debugfs(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.