Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    e2label - zmie etykiet systemu plikow ext2

SK/LADNIA

    e2label urzdzenie [nowa_etykieta]

OPIS

    e2label wywietla lub zmienia etykiet (label) systemu plikow typu ext2
    poloonego na danym urzdzeniu.

    Jeli brak jest opcjonalnego argumentu nowa_etykieta, to  e2label
    wywietli po prostu biec etykiet systemu plikow.

    Jeli podano argument nowa_etykieta, to e2label ustawi etykiet systemu
    plikow na t warto. Etykiety systemu plikow typu ext2 mog mie co najwyej
    16 znakow. Jeeli nowa_etykieta jest dlusza ni 16 znakow, to e2label
    obetnie j i wydrukuje komunikat ostrzegawczy.

    Mona rownie ustawi etykiet systemu plikow przy pomocy opcji -L
    polecenia tune2fs(8).

AUTOR

    e2label zostalo napisane przez Andriesa Brouwer (aeb@cwi.nl).

DOSTPNO

    e2label jest czci pakietu e2fsprogs i jest dostpne przez anonimowe ftp
    z serwera tsx-11.mit.edu z katalogu /pub/linux/packages/ext2fs.

ZOBACZ TAKE

    mke2fs(8), tune2fs(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.