Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    e2label - zmień etykietę systemu plików ext2

SKŁADNIA

    e2label urzdzenie [nowa_etykieta]

OPIS

    e2label wyświetla lub zmienia etykietę (label) systemu plików typu ext2
    położonego na danym urzdzeniu.

    Ježli brak jest opcjonalnego argumentu nowa_etykieta, to e2label
    wyświetli po prostu bieżącą etykietę systemu plików.

    Ježli podano argument nowa_etykieta, to e2label ustawi etykietę systemu
    plików na tę wartość. Etykiety systemu plików typu ext2 mogą mieć co
    najwyżej 16 znaków. Jeżeli nowa_etykieta jest dłuższa niż 16 znaków, to
    e2label obetnie ją i wydrukuje komunikat ostrzegawczy.

    Można również ustawić etykietę systemu plików przy pomocy opcji -L
    polecenia tune2fs(8).

AUTOR

    e2label zostało napisane przez Andriesa Brouwer (aeb@cwi.nl).

DOSTĘPNOŚĆ

    e2label jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępne przez anonimowe
    ftp z serwera tsx-11.mit.edu z katalogu /pub/linux/packages/ext2fs.

ZOBACZ TAKŻE

    mke2fs(8), tune2fs(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.