Provided by: deborphan_1.7.28.5_amd64 bug

NAZWA

    editkeep - interfejs programu deborphan

SKŁADNIA

    editkeep [opcje]

OPIS

    editkeep jest interfejsem programu deborphan wyświetlającym listę osieroconych pakietów
    (włącza -a wyszukujące we wszystkich sekcjach) i pakietów, które są oznaczone jako mające
    nie być nigdy wyświetlane w okienkach programów dialog lub whiptail.

    Można wybrać pakiety do dodania do lub usunięcia z listy zatrzymanych pakietów, tj. listy
    pakietów, których deborphan nigdy nie zaproponuje do usunięcia.

OPCJE

    -n włącza tryb "miły". Patrz opis tej opcji na stronie podręcznika programu deborphan.

ZOBACZ TAKŻE

    deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8)