Provided by: deborphan_1.7.28.5_i386 bug

NAZWA

    editkeep - interfejs programu deborphan

SKŁADNIA

    editkeep [opcje]

OPIS

    editkeep jest interfejsem programu deborphan wyświetlającym listę
    osieroconych pakietów (włącza -a wyszukujące we wszystkich sekcjach) i
    pakietów, które są oznaczone jako mające nie być nigdy wyświetlane w
    okienkach programów dialog lub whiptail.

    Można wybrać pakiety do dodania do lub usunięcia z listy zatrzymanych
    pakietów, tj. listy pakietów, których deborphan nigdy nie zaproponuje
    do usunięcia.

OPCJE

    -n włącza tryb "miły". Patrz opis tej opcji na stronie podręcznika
    programu deborphan.

ZOBACZ TAKŻE

    deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8)