Provided by: deborphan_1.7.28.5_i386 bug

NAZWA

       editkeep - interfejs programu deborphan

SKŁADNIA

       editkeep [opcje]

OPIS

       editkeep  jest  interfejsem  programu  deborphan  wyświetlającym  listę
       osieroconych pakietów (włącza -a wyszukujące we wszystkich sekcjach)  i
       pakietów,  które  są  oznaczone jako mające nie być nigdy wyświetlane w
       okienkach programów dialog lub whiptail.

       Można wybrać pakiety do dodania do lub usunięcia z  listy  zatrzymanych
       pakietów,  tj.  listy pakietów, których deborphan nigdy nie zaproponuje
       do usunięcia.

OPCJE

       -n włącza tryb "miły". Patrz opis  tej  opcji  na  stronie  podręcznika
       programu deborphan.

ZOBACZ TAKŻE

       deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8)