Provided by: deborphan_1.7.28.5_i386 bug

NAZWA

    editkeep - interfejs programu deborphan

SK/LADNIA

    editkeep [opcje]

OPIS

    editkeep  jest  interfejsem  programu deborphan wywietlajcym list
    osieroconych pakietow (wlcza -a wyszukujce we wszystkich sekcjach) i
    pakietow, ktore s oznaczone jako majce nie by nigdy wywietlane w
    okienkach programow dialog lub whiptail.

    Mona wybra pakiety do dodania do lub usunicia z listy zatrzymanych
    pakietow, tj. listy pakietow, ktorych deborphan nigdy nie zaproponuje
    do usunicia.

OPCJE

    -n wlcza tryb "mily". Patrz opis tej opcji na stronie podrcznika
    programu deborphan.

ZOBACZ TAKE

    deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8)