Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    edquota - edycja kwot dla użytkowników

SKŁADNIA

    edquota [ -p wzorcowy-uytkownik ] [ -u | -g ] [ -r ] [ -F nazwa-
    formatu ] [ -f system-plikw ] uytkownik...

    edquota [ -u | -g ] [ -F nazwa-formatu ] [ -f system-plikw ] -t

OPIS

    edquota jest edytorem kwot. W linii polecenia można podać jednego lub
    więcej użytkowników lub grup. Dla każdego użytkownika lub grupy
    tworzony jest plik tymczasowy z określonymi w postaci ASCII obecnymi
    ograniczeniami kwot dyskowych użytkownika lub grupy. Po jego utworzeniu
    uruchamiany jest edytor. Można wówczas zmieniać kwoty, dodawać nowe,
    itd.  Ustawienie wartości zerowej kwoty oznacza, że nie zostanie
    narzucona żadna kwota.

    Użytkownikom wolno prekraczać ograniczenie miękkie na określony dla
    danego systemu plików czas ulgi. Po upłynięciu czasu ulgi, miękkie
    ograniczenie staje się twardym ograniczeniem.

    Informacje o aktualnym zużyciu znajdujące się w pliku pełnią rolę
    informacyjną. Zmienić można jedynie ograniczenia twarde i miękkie.

    Po wyjściu z edytora, edquota odczytuje plik tymczasowy i modyfikuje
    binarne pliki kwot, aby odzwierciedlić wprowadzone zmiany.

    Wywoływanym edytorem jest vi(1), chyba że  zdefiniowano  zmienną
    środowiskową EDITOR lub VISUAL które wskazują na coś innego.

    Zmiany kwot może dokonywać tylko superużytkownik.

OPCJE

    -r   Zmiana również kwot zdalnych za pomocą rpc.rquotad na zdalnym
       serwerze. OPcja -n jest jej równoważna i wspierana jedynie dla
       zachowanai zgodności z wcześniejszymi wersjami.

    -u   Edycja kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.

    -g   Edycja kwot grup.

    -p wzorcowy-uytkownik
       Powiela ustawienia kwot użytkownika wzorcowego dla wszystkich
       podanych  użytkowników.  Jest  to  normalny  mechanizm
       inicjalizowania udziałów dla grup użytkowników.

    -F nazwa-formatu
       Zmiana kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana
       autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów:
       vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na
       NFS), xfs (kwoty na systemie plików XFS)

    -f system-plikw
       Przeprowadza zadane operacje wyłacznie na podanym systemie
       plików  (domyślnym zachowaniem jest przeprowadzenie ich na
       wszystkich systemach plików obsługujących kwoty).

    -t   Zmiana czasów ważności miękkich ograniczeń dla poszczególnych
       systemów plików.  W starym formacie kwot, jeśli czasy ważności
       wynoszą  zero,  używane  są  domyślne  ograniczenia  z
       <linux/quota.h>.  W nowym formacie kwot, wartości muszą zostać
       podane (nie ma wartości domyślnych, ustawianych przez jądro).
       Rozumiane są następujące jednostki czasu: seconds (sekundy),
       minutes (minuty), hours (godziny), days (dni), weeks (tygodnie)
       i months (miesiące).  Czasy ważności są wypisywane w możliwie
       największych jednostkach takich, że wyrażona w nich wartość jest
       większa lub równa jedności.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu
              systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne
              niż XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu
              systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne
              niż XFS)
    /etc/mtab      domyślne systemy plików

ZOBACZ TAKŻE

    quota(1), vi(1), quotactl(2), quotacheck(8), quotaon(8), repquota(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                  EDQUOTA(8)