Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    fdisk - Obsługa tablicy partycji dla Linuksa

SKŁADNIA

    fdisk [-u] [-b rozmiar_sektora] urzdzenie

    fdisk -l [-u] [-b rozmiar_sektora] [urzdzenie ...]

    fdisk -s partycja ...

    fdisk -v

OPIS

    Dyski twarde mogą być podzielone na jeden lub więcej logicznych dysków
    zwanych partycjami. Podział ten jest zapisany w tablicy partycji
    znajdującej się w sektorze 0 dysku.

    W świecie BSD mówi się o tzw. "plastrach dyskowych" (`disk slices') i
    "etykiecie dysku" (`disklabel').

    Linux potrzebuje przynajmniej jednej partycji — mianowicie partycji
    przeznaczonej na główny system plików.  Może używać plików i/lub
    partycji wymiany, ale te drugie są bardziej wydajne. Tak więc,
    zazwyczaj  używana jest druga partycja linuksowa przeznaczona na
    partycję wymiany (tzw. swap). Na komputerach o architekturze zgodnej z
    Intelem, BIOS, używany do uruchamiania systemu, często ma dostęp tylko
    do pierwszych 1024 cylindrów dysku. Z tego powodu osoby mające duże
    dyski często tworzą trzecią partycję o rozmiarze kilku MB, zazwyczaj
    montowaną w katalogu /boot, która przechowuje obraz jądra i kilka
    dodatkowych plików potrzebnych w czasie uruchamiania systemu, żeby mieć
    pewność, że te rzeczy są dostępne dla BIOS-u.  Mogą być różne
    przyczyny, związane z bezpieczeństwem, ułatwieniem administrowania i
    tworzenia kopii zapasowych lub testowaniem, żeby używać większej liczby
    partycji niż to minimum.

    fdisk (w pierwszej wersji jego wywołania) to obsługiwany z pomocą menu
    program do działania na tablicy partycji dysku twardego.  Rozumie
    partycje DOS-owe oraz etykiety dysków typu BSD lub SUN-a.

    Urzdzenie jest zwykle jednym z:
       /dev/hda
       /dev/hdb
       /dev/sda
       /dev/sdb
    (/dev/hd[a-h] — to dyski IDE, /dev/sd[a-p] — dyski SCSI, /dev/ed[a-d] —
    dyski ESDI, /dev/xd[ab] — dyski XT). Nazwa urządzenia odnosi się do
    całego dysku.

    Partycja to nazwa urzdzenia, za którą następuje liczba. Na przykład,
    /dev/hda1 jest pierwszą partycją pierwszego dysku twardego IDE w
    systemie.  Dyski IDE mogą zawierać do 63 partycji, a dyski SCSI — do
    15. Zobacz także /usr/src/linux/Documentation/devices.txt.

    Etykieta dysku typu BSD/SUN może opisywać 8 partycji, z których trzecia
    powinna być specjalną partycją oznaczającą cały dysk. Partycji, która
    używa swojego pierwszego sektora (jak na przykład partycja wymiany) nie
    należy umieszczać w cylindrze 0, ponieważ zniszczy to etykietę dysku.

    Etykieta dysku typu IRIX/SGI może opisywać 16 partycji, z których
    jedenasta powinna być partycją całego "woluminu", natomiast dziewiąta
    powinna być tzw. "nagłówkiem woluminu".  Nagłówek woluminu także
    pokrywa całą tablicę partycji, tzn. zaczyna się  w bloku zerowym i
    domyślnie ciągnie się przez pięć cylindrów.  Pozostałe miejsce w
    nagłówku woluminu może być użyte przez wpisy głównych katalogów. Żadna
    partycja nie może nachodzić na nagłówek woluminu. Także, nie należy
    zmieniać typu nagłówka woluminu, ani tworzyć na nim systemu plików,
    ponieważ spowoduje to utratę tablicy partycji. Proszę używać tego typu
    etykiety dysku tylko podczas pracy z Linuksem na komputerach IRIX/SGI
    lub podczas pracy z dyskami IRIX/SGI pod Linuksem.

    Tablica partycji typu DOS może opisać nieograniczoną liczbę partycji. W
    sektorze 0 jest miejsce na opis 4 partycji (zwanych podstawowymi —
    `primary'). Jedna z nich może być partycją rozszerzoną; jest ona jakby
    pudełkiem zawierającym partycje logiczne, których deskryptory można
    znaleźć  w  wiązanej liście sektorów, z których każdy poprzedza
    odpowiadającą  partycję  logiczną.  Cztery  podstawowe  partycje,
    niezależnie od tego czy są obecne, czy nie, otrzymują numery od 1 do 4.
    Numery partycji logicznych zaczynają się od 5.

    W tablicy partycji typu DOS początkowe przesunięcie (`offset') i
    rozmiar każdej partycji przechowywany jest na dwa sposoby: jako
    bezwzględna liczba sektorów (zapisywana na 32 bitach) i jako trójka
    Cylindry/Głowice/Sektory  (Cylinders/Heads/Sectors)  (zapisywana  na
    10+8+6 bitach). Pierwszy zapis jest w porządku - przy 512-bajtowych
    sektorach będzie działał aż do 2 TB. W przypadku drugiego zapisu
    występują dwa małe problemy. Przede wszystkim pola C/H/S mogą być
    wypełnione tylko wtedy, gdy znana jest liczba głowic oraz liczba
    sektorów na ścieżce. Po drugie, nawet jeżeli te liczby są znane, to te
    24 bity, które są dostępne, nie wystarczają. DOS używa tylko C/H/S,
    Windows — obu, a Linux nigdy nie używa C/H/S.

    Jeśli jest to możliwe, fdisk automatycznie uzyska informacje  o
    geometrii dysku.  Niekoniecznie musi to być fizyczna geometria dysku
    (co więcej, nowoczesne dyski w rzeczywistości nie mają czegoś takiego
    jak fizyczna geometria, a w każdym razie nie mają niczego, co mogłoby
    być opisane w  prostej  postaci  cylindry/głowice/sektory),  lecz
    geometria, której używa MS-DOS dla tablicy partycji.

    Zazwyczaj wszystko idzie dobrze i nie ma żadnych problemów, jeżeli
    Linux jest jedynym systemem na dysku. Jednakże, jeśli dysk będzie
    dzielony z innymi systemami operacyjnymi, to dobrym pomysłem jest
    utworzenie co najmniej jednej partycji fdiskiem pochodzącym z innego
    systemu operacyjnego. Linux, podczas uruchamiania, przegląda tablicę
    partycji i stara się wywnioskować, jaka (fałszywa) geometria dysku jest
    wymagana, żeby mógł dobrze współpracować z innymi systemami.

    Gdy drukowana jest tablica partycji, dokonywane jest sprawdzenie
    konsystencji wpisów tablicy. Sprawdzane jest, czy fizyczne i logiczne
    punkty startowe i końcowe są takie same, oraz czy partycja rozpoczyna
    się i kończy w granicach cylindrów (poza pierwszą partycją).

    Niektóre wersje MS-DOS tworzą pierwszą partycję, która nie rozpoczyna
    się na granicy cylindra, lecz na 2 sektorze pierwszego cylindra.
    Partycje rozpoczynające się na cylindrze 1 nie mogą rozpoczynać się na
    granicy cylindra, lecz raczej nie powinno to sprawiać problemów, chyba
    że używasz OS/2.

    Funkcje sync() i ioctl() BLKRRPART są wywoływane (o ile zmieniono
    tablicę partycji) przed wyjściem, kiedy tablica partycji zostanie już
    zaktualizowana.  Dawno temu było konieczne przeładowanie  systemu
    (reboot) po użyciu fdiska. Teraz nie powinno być takiej potrzeby; co
    więcej, zbyt szybkie przeładowanie systemu może spowodować utratę
    jeszcze nie zapisanych danych. Proszę zauważyć, że zarówno jądro, jak i
    dysk mogą buforować dane.

OSTRZEŻENIE DOS 6.x

    Komenda FORMAT z DOS 6.x szuka informacji w pierwszym sektorze obszaru
    danych partycji i traktuje je jako godniejsze zaufania niż informacje z
    tablicy partycji. Dosowy FORMAT oczekuje od dosowego FDISK-a, że ten
    wyczyści pierwsze 512 bajtów obszarów danych przy każdej zmianie
    rozmiarów. Dosowy FORMAT zajrzy do tych dodatkowych danych nawet z
    flagą /U -- uważamy to za błąd tych programów.

    Tak więc używając cfdiska lub fdiska do zmiany rozmiaru partycji
    dosowej, należy też użyć dd do wyzerowania pierwszych 512 bajtów tej
    partycji przed użyciem dosowego FORMAT. Na przykład, po utworzeniu
    dosowej partycji programem cfdisk, powinno się wykonać polecenie "dd
    if=/dev/zero of=/dev/hda1 bs=512 count=1", które zeruje pierwszych 512
    bajtów partycji.

    BĄDŹ NIEWYOBRAŻALNIE OSTROŻNY przy używaniu komendy dd, gdyż mała
    pomyłka może spowodować zniszczenie wszystkich danych z dysku.

    Dla najlepszych wyników, zawsze powinieneś używać fdiska specyficznego
    dla danego systemowi operacyjnemu. Na przykład, partycje  dosowe
    powinieneś tworzyć dosowym FDISK-iem, a linuksowe — linuksowym fdiskiem
    lub cfdiskiem.

OPCJE

    -b rozmiar_sektora
       Określa rozmiar sektora dysku. Możliwe wartości są następująca:
       512, 1024 lub 2048.  (Ostatnie jądra znają rozmiar sektora.
       Proszę używać tej opcji tylko dla starych jąder lub w celu
       nadpisania wartości podanej przez jądro).

    -l   Drukuje  tablice  partycji dla podanych urządzeń i kończy
       działanie. Jeżeli nie podano żadnych urządzeń, to używane są
       urządzenia wymienione w pliku /proc/partitions (o ile taki
       istnieje).

    -s partycja
       Wypisuje na standardowym wyjściu rozmiar partycji (blokach).

    -v   Drukuje numer wersji fdiska i kończy działanie.

BŁĘDY

    Istnieje kilka różnych programów *fdisk.  Każdy z nich ma swoje
    problemy i zalety. Prosimy wypróbować ich w następującej kolejności:
    cfdisk, fdisk, sfdisk.  (Istotnie, cfdisk jest pięknym programem,
    mającym surowe wymagania co do tablic partycji, które akceptuje,
    tworzącym tablice partycji wysokiej jakości. Należy go używać, jeżeli
    tylko jest taka możliwość. fdisk jest programem mającym wiele błędów,
    robiącym mętne rzeczy — zazwyczaj zdarza mu się dać sensowne wyniki.
    Jego pojedynczą zaletą jest obsługa etykiet dysków typu BSD i innych
    nie-DOS-owych tablic partycji. Należy go unikać, jeżeli tylko jest
    taka możliwość.  sfdisk jest programem tylko dla hakerów — interfejs
    użytkownika jest okropny, ale program jest poprawniejszy od fdiska i
    potężniejszy od zarówno fdiska, jak i cfdiska. Co więcej, może być
    używany nieinterakcyjnie).

    Etykiety dysku typu IRIX/SGI nie są jeszcze obsługiwane przez jądro.
    Co więcej,  katalogi główkowe (header directories) IRIX/SGI nie są
    jeszcze w pełni obsługiwane.

    Brak opcji "zapisz tablicę partycji do pliku".

ZOBACZ TAKŻE

    cfdisk(8), parted(8), sfdisk(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.