Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    fsck.minix - linuksowy kontroler spojnoci systemu plikow

SK/LADNIA

    fsck.minix [-larvsmf] urzdzenie

OPIS

    fsck.minix przeprowadza kontrol spojnoci linuksowego systemu plikowego
    MINIX. Obecna wersja obsluguje opcje 14- i 30-znakowych nazw plikow.

    Program zaklada, e system plikow jest unieruchomiony (nie pracuje).
    fsck.minix nie powinien by stosowany na zamontowanym urzdzeniu, chyba e
    jeste pewien, e nikt na nie zapisuje (i pamitaj, e jdro moe zapisywa na
    nim gdy poszukuje plikow).

    Urzdzenie podane jest zwykle z poniszej postaci:
       /dev/hda[1-63] (1-szy dysk IDE)
       /dev/hdb[1-63] (2-gi dysk IDE)
       /dev/sda[1-15] (1-szy dysk SCSI)
       /dev/sdb[1-15] (2-gi dysk SCSI)

    Jeeli system plikow zostal zmieniony (np. naprawiony), to fsck.minix
    wywietli "FILE SYSTEM HAS CHANGED" (SYSTEM PLIKOW SI ZMIENIL) i wykona
    trzykrotnie sync(2) przed zakoczeniem pracy. Poniewa Linux nie posiada
    obecnie surowych urzdze (raw devices) nie ma  obecnie  potrzeby
    przeladowywania systemu [reboot] (w przeciwiestwie do systemow, ktore
    posiadaj urzdzenia surowe).

OSTRZEENIE

    fsck.minix nie powinien by stosowany na zamontowanych systemach plikow.
    Poslugiwanie si fsck.minix na zamontowanym systemie plikow jest bardzo
    niebezpieczne. Istnieje moliwo, e usunite pliki s wci uywane, z tego
    powodu moe powanie uszkodzi doskonale poprawny system plikow! Jeeli
    koniecznie musisz uruchomi fsck.minix na zamontowanym systemie plikow
    (tj. na korzeniu (root) systemu plikowego), upewnij si, e na dysk nic
    nie jest zapisywane i nie ma adnych "upionych" ("zombies") plikow
    oczekujcych na usunicie.

OPCJE

    -l   Pokazuje wszystkie nazwy plikow

    -r   Wykonuje naprawy interaktywnie

    -a   Wykonuje naprawy automatycznie (opcja ta implikuje -r), i sluy
       do udzielania domylnej odpowiedzi na wszystkie pytania. Zauwa, e
       moe  to  by  niezwykle niebezpieczne w przypadku powanego
       uszkodzenia systemu plikow.

    -v   Tryb gadatliwy (verbose)

    -s   Wywietla informacj super-bloku

    -m   Aktywuje ostrzeenia "mode not cleared" w stylu MINIX.

    -f   Wymu kontrol systemu plikow, nawet jeli system plikow zostal
       oznakowany jako poprawny (znakowanie to wykonywane jest przez
       jdro gdy system plikow jest odmontowywany).

ZOBACZ TAKE

    fsck(8),  fsck.ext(8),  fsck.ext2(8),  fsck.xiafs(8),  mkfs(8),
    mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8), reboot(8).

DIAGNOSTYKA

    Wystpuje  wiele  komunikatow diagnostycznych. Wymienione poniej s
    najczciej spotykanymi podczas zwyklego uytkowania.

    Jeeli urzdzenie nie istnieje, fsck.minix wywietli "unable to read super
    block" (nie mona odczyta super-bloku). Jeli urzdzenie istnieje, ale
    nie jest miniksowym systemem plikow, fsck.minix wywietli "bad magic
    number in super-block" (bldna liczba magiczna w super-bloku).

KODY ZAKOCZENIA

    Kod zakoczenia zwracany przez fsck.minix jest sum poniszych:

    0   Bez bldow

    3   Poprawiono  bldy  systemu  plikow, jeli system plikow byl
       zamontowany, to system powinien zosta ponownie uruchomiony.

    4   Bldy systemu plikow pozostaly niepoprawione

    8   Bld dzialania

    16   Bld uycia (skladni)

    De facto mog zosta zwrocone tylko 0, 3, 4, 7, 8 i 16.

AUTOR

    Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi)
    Wartoci kodow bldu: Rik Faith (faith@cs.unc.edu)
    Dodana obsluga flagi poprawnoci systemu  plikow:  Dr.  Wettstein
    (greg%wind.uucp@plains.nodak.edu)
    Dodana kontrola dla uniknicia fsck na zamontowanym systemie plikow:
    Daniel Quinlan (quinlan@yggdrasil.com)
    Obsluga Minix v2 fs: Andreas Schwab (schwab@issan.informatik.uni-
    dortmund.de), aktualizacja: Nicolai Langfeldt (janl@math.uio.no)
    Lata przenonoci: Russell King (rmk@ecs.soton.ac.uk).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.