Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    fsck.minix - linuksowy kontroler spójności systemu plików

SKŁADNIA

    fsck.minix [-larvsmf] urzdzenie

OPIS

    fsck.minix  przeprowadza  kontrolę  spójności  linuksowego systemu
    plikowego MINIX. Obecna wersja obsługuje opcje 14- i 30-znakowych nazw
    plików.

    Program zakłada, że system plików jest unieruchomiony (nie pracuje).
    fsck.minix nie powinien być stosowany na zamontowanym urządzeniu, chyba
    że jesteś pewien, że nikt nań nie zapisuje (i pamiętaj, że jądro może
    zapisywać na nim gdy poszukuje plików).

    Urządzenie podane jest zwykle z poniższej postaci:
       /dev/hda[1-63] (1-szy dysk IDE)
       /dev/hdb[1-63] (2-gi dysk IDE)
       /dev/sda[1-15] (1-szy dysk SCSI)
       /dev/sdb[1-15] (2-gi dysk SCSI)

    Jeżeli system plików został zmieniony (np. naprawiony), to fsck.minix
    wyświetli "FILE SYSTEM HAS CHANGED" (SYSTEM PLIKÓW SIĘ ZMIENIŁ) i
    wykona trzykrotnie sync(2) przed zakończeniem pracy. Ponieważ Linux nie
    posiada obecnie surowych urządzeń (raw devices) nie ma obecnie potrzeby
    przeładowywania systemu [reboot] (w przeciwieństwie do systemów, które
    posiadaj urządzenia surowe).

OSTRZEŻENIE

    fsck.minix nie powinien być stosowany na zamontowanych systemach
    plików. Posługiwanie się fsck.minix na zamontowanym systemie plików
    jest bardzo niebezpieczne. Istnieje możliwość, że usunięte pliki są
    wciąż używane, z tego powodu może poważnie uszkodzić doskonale poprawny
    system plików!  Jeżeli koniecznie musisz uruchomić fsck.minix na
    zamontowanym systemie plików (tj.  na  korzeniu  (root)  systemu
    plikowego), upewnij się, że na dysk nic nie jest zapisywane i nie ma
    żadnych "uśpionych" ("zombies") plików oczekujących na usunięcie.

OPCJE

    -l   Pokazuje wszystkie nazwy plików

    -r   Wykonuje naprawy interaktywnie

    -a   Wykonuje naprawy automatycznie (opcja ta implikuje -r), i służy
       do udzielania domyślnej odpowiedzi na wszystkie pytania. Zauważ,
       że może to być niezwykle niebezpieczne w przypadku poważnego
       uszkodzenia systemu plików.

    -v   Tryb gadatliwy (verbose)

    -s   Wyświetla informację super-bloku

    -m   Aktywuje ostrzeżenia "mode not cleared" w stylu MINIX.

    -f   Wymuś kontrolę systemu plików, nawet jeśli system plików został
       oznakowany jako poprawny (znakowanie to wykonywane jest przez
       jądro gdy system plików jest odmontowywany).

ZOBACZ TAKŻE

    fsck(8),  fsck.ext(8),  fsck.ext2(8),  fsck.xiafs(8),  mkfs(8),
    mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8), reboot(8).

DIAGNOSTYKA

    Występuje wiele komunikatów diagnostycznych. Wymienione poniżej są
    najczęściej spotykanymi podczas zwykłego użytkowania.

    Jeżeli urządzenie nie istnieje, fsck.minix wyświetli "unable to read
    super block" (nie można odczytać super-bloku).  Jeśli urządzenie
    istnieje, ale nie jest miniksowym systemem plików, fsck.minix wyświetli
    "bad magic number in super-block" (błędna liczba magiczna w super-
    bloku).

KODY ZAKOŃCZENIA

    Kod zakończenia zwracany przez fsck.minix jest sumą poniższych:

    0   Bez błędów

    3   Poprawiono  błędy systemu plików, jeśli system plików był
       zamontowany, to system powinien zostać ponownie uruchomiony.

    4   Błędy systemu plików pozostały niepoprawione

    8   Błąd działania

    16   Błąd użycia (składni)

    De facto mogą zostać zwrócone tylko 0, 3, 4, 7, 8 i 16.

AUTOR

    Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi)
    Wartości kodów błędu: Rik Faith (faith@cs.unc.edu)
    Dodana obsługa flagi poprawności systemu plików:  Dr.  Wettstein
    (greg%wind.uucp@plains.nodak.edu)
    Dodana kontrola dla uniknięcia fsck na zamontowanym systemie plików:
    Daniel Quinlan (quinlan@yggdrasil.com)
    Obsługa Minix v2 fs: Andreas Schwab (schwab@issan.informatik.uni-
    dortmund.de), aktualizacja: Nicolai Langfeldt (janl@math.uio.no)
    Łata przenośności: Russell King (rmk@ecs.soton.ac.uk).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.