Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    halt, reboot, poweroff - zatrzymanie systemu

SKŁADNIA

    /sbin/halt [-n] [-w] [-d] [-f] [-i] [-p]
    /sbin/reboot [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]
    /sbin/poweroff [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]

OPIS

    Halt zaznacza w pliku /var/log/wtmp, że system jest zamykany, a
    następnie zleca jądru zatrzymanie systemu, jego restart lub wyłączenie
    komputera. Jeśli podczas wywołania polecenia halt lub reboot system nie
    znajduje się w trybie pracy (runlevel) 0 ani 6, to zamiast tego
    zostanie wywołany shutdown (z parametrem -h lub -r).

OPCJE

    -n   Nie wykonuje sync (opróżniania buforów na dysk) przed restartem
       lub zatrzymaniem.

    -w   Nie restartuje ani nie zatrzymuje systemu naprawdę,  lecz
       zapisuje tylko rekord wtmp (w pliku /var/log/wtmp).

    -d   Nie zapisuje rekordu wtmp. Opcja -n implikuje \-d.

    -f   Wymusza zatrzymanie lub restart, nie wywołuje shutdown(8).

    -i   Bezpośrednio przed zatrzymaniem systemu lub restartem wyłącza
       wszystkie interfejsy sieciowe.

    -p   W przypadku zatrzymywania systemu wyłącza komputer. Jest to
       domyślne zachowanie, gdy halt jest wołany jako poweroff.

DIAGNOSTYKA

    Użytkownik nie będący superużytkownikiem otrzyma komunikat `must be
    superuser' (trzeba być superużytkownikiem).

UWAGI

    We wcześniejszych wersjach sysvinit, ani reboot ani halt nie powinny
    być wywoływane bezpośrednio. Począwszy od wersji 2.74, polecenia halt i
    reboot wywołują shutdown, o ile system nie znajduje się w trybie 0 ani
    6. Oznacza to, że jeżeli halt lub reboot nie będą mogły określić
    aktualnego trybu pracy (na przykład, gdy nie zostanie prawidłowo
    zainicjalizowany /var/run/utmp), to zostanie wywołany shutdown. Takie
    zachowanie może różnić się od oczekiwanego. W celu uzyskania twardego
    halt lub reboot, należy użyć opcji -f.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE

    shutdown(8), init(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                24 sierpnia 1999            HALT(8)