Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    httpd - serwer http Apache

SKŁADNIA

    httpd [ -vX? ] [ -d serverroot ] [ -f config ]

OPIS

    httpd jest serwerem HTTP Apache. Serwer może być wywoływany przez
    demona internetowego inetd(1M) za każdym razem,  gdy  zaistnieje
    połączenie HTTP, lub w innym wypadku działać jako demon.

OPCJE

    -d serverroot
          Ustaw początkową wartość zmiennej ServerRoot na serverroot.
          Może to być przedefiniowane przez komendę ServerRoot w
          pliku konfiguracyjnym. Domyślnym jest /etc/httpd.

    -f config  Wywołaj na starcie komendy z pliku config. Jeśli config nie
          zaczyna się od /, to jest uznawany za relatywny w ścieżce
          do ServerRoot. Domyślnym jest conf/httpd.conf.

    -X     Pracuj w trybie pojedynczo procesowym, jedynie w celach
          wewnętrzno debuggowych; demon nie odłącza się od terminala
          ani nie robi żadnych dzieci ;) (forkuje to znaczy ;). NIE
          używaj tego trybu do udostępniania zwykłych usług WWW.

    -v     Wydrukuj wersję httpd i zakończ.

    -?     Wydrukuj listę opcji httpd i zakończ.

PLIKI

    /etc/httpd/conf/httpd.conf
    /etc/httpd/conf/srm.conf
    /etc/httpd/conf/access.conf
    /etc/httpd/conf/mime.types
    /var/log/httpd/error_log
    /var/log/httpd/access_log
    /var/run/httpd.pid

ZOBACZ TAKŻE

    inetd(1m).

    Dokumentacja serwera Apache jest dostępna z http://www.apache.org/

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                Październik 1995            httpd(8)