Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    httpd - serwer http Apache

SKŁADNIA

    httpd [ -vX? ] [ -d serverroot ] [ -f config ]

OPIS

    httpd jest serwerem HTTP Apache. Serwer może być wywoływany przez demona internetowego
    inetd(1M) za każdym razem, gdy zaistnieje połączenie HTTP, lub w innym wypadku działać
    jako demon.

OPCJE

    -d serverroot
          Ustaw początkową wartość zmiennej ServerRoot na serverroot. Może to być
          przedefiniowane przez komendę ServerRoot w pliku konfiguracyjnym.  Domyślnym
          jest /etc/httpd.

    -f config  Wywołaj na starcie komendy z pliku config. Jeśli config nie zaczyna się od /,
          to jest uznawany za relatywny w ścieżce do ServerRoot.  Domyślnym jest
          conf/httpd.conf.

    -X     Pracuj  w  trybie  pojedynczo  procesowym, jedynie w celach wewnętrzno
          debuggowych; demon nie odłącza się od terminala ani nie robi żadnych dzieci ;)
          (forkuje to znaczy ;). NIE używaj tego trybu do udostępniania zwykłych usług
          WWW.

    -v     Wydrukuj wersję httpd i zakończ.

    -?     Wydrukuj listę opcji httpd i zakończ.

PLIKI

    /etc/httpd/conf/httpd.conf
    /etc/httpd/conf/srm.conf
    /etc/httpd/conf/access.conf
    /etc/httpd/conf/mime.types
    /var/log/httpd/error_log
    /var/log/httpd/access_log
    /var/run/httpd.pid

ZOBACZ TAKŻE

    inetd(1m).

    Dokumentacja serwera Apache jest dostępna z http://www.apache.org/

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     Październik 1995                httpd(8)