Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ifconfig - konfiguruj interfejs sieciowy

SKŁADNIA

    ifconfig [interface]
    ifconfig interface [aftype] options | address ...

OPIS

    Ifconfig jest używany do konfigurowania (a później opiekowania się) rezydującymi w jądrze
    interfejsami sieciowymi. Jest używany podczas bootowania do skonfigurowania większości z
    nich  do stanu pracy. Później jest zwykle potrzebny tylko przy debuggowaniu lub
    tuningowaniu systemu.

    Jeśli nie poda się argumentów, ifconfig po prostu wyświetli status aktywnych interfejsów.
    Jeśli podany jest pojedynczy argument interface, to wyświetla on status podanego
    interfejsu. Jeżeli użyto pojedynczego argumentu -a, to wyświetlony zostanie status
    wszystkich interfejsów, nawet tych, które są nieaktywne. W przeciwnym wypadku zakłada, że
    trzeba coś skonfigurować.

Rodziny Adresów

    Jeśli pierwszy argument po nazwie interfejsu jest rozpoznany jako nazwa wspieranej rodziny
    adresów, to ta rodzina adresów jest używana do dekodowania i wyświetlania wszystkich
    adresów protokołowych. Obecnie wspierane rodziny adresów to inet (TCP/IP, domyślne), inet6
    (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) i netrom (AMPR
    Packet radio).

OPCJE

    interface
       Nazwa interfejsu sieciowego. Jest to zwykle nazwa sterownika, za którą następuje
       numer jednostki, na przykład eth0 oznacza pierwszy interfejs Ethernet.

    up   Flaga ta powoduje aktywację interfejsu. Jest pośrednio włączana, gdy interfejsowi
       nadano nowy adres.

    down  Flaga ta powoduje wyłączenie sterownika tego interfejsu.

    [-]arp Włącza lub wyłącza używanie protokołu ARP na tym interfejsie.

    [-]promisc
       Włącza lub wyłącza tryb promiscous na tym interfejsie. Jeżeli włączony, to
       wszystkie pakiety w sieci będą przechwytywane przez ten interfejs.

    [-]allmulti
       Włącza lub wyłącza tryb all-multicast.  Jeżeli włączony, to wszystkie pakiety
       multicast w sieci będą odbierane przez interfejs.

    metric N
       Parametr ten ustawia metric interfejsu.

    mtu N Parametr ten ustawia maksymalną jednostkę transferu (Maximum Transfer Unit)
       interfejsu.

    dstaddr addr
       Ustawia adres IP "drugiego końca" w przypadku połączenia point-to-point ( takiego
       jak PPP). Słowo to jest przedawnione, gdyż istnieje nowe słowo, pointopoint

    netmask addr
       Ustawia maskę sieciową IP dla tego interfejsu. Wartość domyślnie przybiera wartość
       zwykłej maski sieciowej klasy A, B lub C (jak to wynika z adresu IP interfejsu),
       lecz może być ustawiona na dowolną wartość.

    add addr/prefixlen
       Dodaje adres IPv6 do interfejsu.

    del addr/prefixlen
       Usuwa adres Ipv6 z interfejsu.

    tunnel aa.bb.cc.dd
       Tworzy nowe urządzenie SIT (IPv6-in-IPv4), tworząc tunel do podanego adresu
       docelowego.

    irq addr
       Ustawia linię przerwań używaną przez to urządzenie. Nie wszystkie urządzenia
       wspierają dynamiczne ustawianie IRQ.

    io_addr addr
       Ustawia początkowy adres w przestrzeni adresowej I/O używany przez to urządzenie.

    mem_start addr
       Ustawia początkowy adres pamięci dzielonej używany przez to urządzenie.  Tylko
       kilka urządzeń potrzebuje tej opcji.

    media type
       Ustawia fizyczny port lub typ nośnika, który ma być używany przez urządzenie. Nie
       wszystkie urządzenia mogą zmienić to ustawianie, a te które mogą, różnią się
       wartościami, które obsługują. Typowe wartości parametru typ są następujące: 10base2
       (cienki Ethernet), 10baseT (oparty na skrętce 10Mbps Ethernet), AUI (external
       transceiver) i tak dalej. Specjalny typ auto może być użyty do automatycznego
       ustawienia nośnika. Jednakże nie wszystkie urządzenia to potrafią.

    [-]broadcast [addr]
       Jeśli podano także argument adresu, ustaw adres broadcastowy protokołu na ten
       interfejs.  W  przeciwnym  wypadku ustawia to tylko flagę IFF_BROADCAST na
       interfejsie.

    [-]pointopoint [addr]
       To słowo kluczowe włącza tryb point-to-point interfejsu, który oznacza, że jest to
       bezpośrednie połączenie między dwoma maszynami, których nikt inny nie podsłuchuje.
       Jeśli podano także argument adresu, ustaw adres protokołowy drugiej strony
       połączenia, tak jak w przedawnionym dstaddr.  W przeciwnym wypadku ustawia lub
       usuwa to tylko flagę IFF_POINTOPOINT interfejsu.

    hw   Ustaw adres sprzętowy interfejsu, jeśli sterownik wspiera taką operację. Za słowem
       tym musi występować nazwa klasy sprzętowej i odczytywalnym w ASCII ekwiwalentem
       adresu sprzętowego. Wspierane obecnie klasy sprzętowe to ether (Ethernet), ax25
       (AMPR AX.25), ARCnet i netrom (AMPR NET/ROM).

    multicast
       Włącza flagę multicast na interfejsie. Normalnie nie powinno być to potrzebne, gdyż
       sterowniki ustawiają tę flagę same.

    address
       Adres IP przypisany do interfejsu.

    txqueuelen length
       Ustawia długość kolejki transmisji dla danego urządzenia. Użyteczne jest ustawienie
       tego parametru na małą wartość dla wolniejszych urządzeń o dużych opóźnieniach
       (połączenia modemowe, ISDN), aby zapobiec szybkim masowym transferom generowanym
       przez na przykład telnet.

UWAGI

    Od wersji jądra 2.2 nie są prowadzone statystyki dla aliasów interfejsów.  Statystyki
    wyświetlane dla oryginalnego adresu są dzielone ze wszystkimi aliasami adresów na tym
    samym urządzeniu. Aby włączyć statystyki dla każdego adresu, należy wyraźnie określić
    reguły zliczania dla tego adresu za pomocą polecenia ipchains(8).

PLIKI

    /proc/net/socket
    /proc/net/dev
    /proc/net/if_inet6

BŁĘDY

    Podczas wyświetlania adresów appletalk DDP i IPX, nie można ich poprawiać tą komendą.

ZOBACZ TAKŻE

    route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ipchains(8)

AUTORZY

    Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
    Phil Blundell, <Philip.Blundell@pobox.com>
    Andi Kleen

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.