Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ifconfig - konfiguruj interfejs sieciowy

SKŁADNIA

    ifconfig [interface]
    ifconfig interface [aftype] options | address ...

OPIS

    Ifconfig jest używany do konfigurowania (a później opiekowania się)
    rezydującymi w jądrze interfejsami sieciowymi. Jest używany podczas
    bootowania do skonfigurowania większości z nich do stanu pracy. Później
    jest zwykle potrzebny tylko przy debuggowaniu lub tuningowaniu systemu.

    Jeśli nie poda się argumentów, ifconfig po prostu wyświetli status
    aktywnych interfejsów. Jeśli podany jest pojedynczy argument interface,
    to wyświetla on status podanego interfejsu. Jeżeli użyto pojedynczego
    argumentu -a, to wyświetlony zostanie status wszystkich interfejsów,
    nawet tych, które są nieaktywne.  W przeciwnym wypadku zakłada, że
    trzeba coś skonfigurować.

Rodziny Adresów

    Jeśli pierwszy argument po nazwie interfejsu jest rozpoznany jako nazwa
    wspieranej rodziny adresów, to ta rodzina adresów jest używana do
    dekodowania i wyświetlania wszystkich adresów protokołowych. Obecnie
    wspierane rodziny adresów to inet (TCP/IP, domyślne), inet6 (IPv6),
    ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) i
    netrom (AMPR Packet radio).

OPCJE

    interface
       Nazwa interfejsu sieciowego. Jest to zwykle nazwa sterownika, za
       którą następuje numer jednostki, na przykład eth0 oznacza
       pierwszy interfejs Ethernet.

    up   Flaga ta powoduje aktywację interfejsu. Jest pośrednio włączana,
       gdy interfejsowi nadano nowy adres.

    down  Flaga ta powoduje wyłączenie sterownika tego interfejsu.

    [-]arp Włącza lub wyłącza używanie protokołu ARP na tym interfejsie.

    [-]promisc
       Włącza lub wyłącza tryb promiscous na tym interfejsie. Jeżeli
       włączony, to wszystkie pakiety w sieci będą przechwytywane przez
       ten interfejs.

    [-]allmulti
       Włącza lub wyłącza tryb all-multicast.  Jeżeli włączony, to
       wszystkie pakiety multicast w sieci będą odbierane  przez
       interfejs.

    metric N
       Parametr ten ustawia metric interfejsu.

    mtu N Parametr ten ustawia maksymalną jednostkę transferu (Maximum
       Transfer Unit) interfejsu.

    dstaddr addr
       Ustawia adres IP "drugiego końca" w przypadku połączenia point-
       to-point ( takiego jak PPP). Słowo to jest przedawnione, gdyż
       istnieje nowe słowo, pointopoint

    netmask addr
       Ustawia maskę sieciową IP dla tego interfejsu. Wartość domyślnie
       przybiera wartość zwykłej maski sieciowej klasy A, B lub C (jak
       to wynika z adresu IP interfejsu), lecz może być ustawiona na
       dowolną wartość.

    add addr/prefixlen
       Dodaje adres IPv6 do interfejsu.

    del addr/prefixlen
       Usuwa adres Ipv6 z interfejsu.

    tunnel aa.bb.cc.dd
       Tworzy nowe urządzenie SIT (IPv6-in-IPv4), tworząc tunel do
       podanego adresu docelowego.

    irq addr
       Ustawia linię przerwań używaną przez to  urządzenie.  Nie
       wszystkie urządzenia wspierają dynamiczne ustawianie IRQ.

    io_addr addr
       Ustawia początkowy adres w przestrzeni adresowej I/O używany
       przez to urządzenie.

    mem_start addr
       Ustawia początkowy adres pamięci dzielonej używany przez to
       urządzenie. Tylko kilka urządzeń potrzebuje tej opcji.

    media type
       Ustawia fizyczny port lub typ nośnika, który ma być używany
       przez urządzenie. Nie wszystkie urządzenia mogą zmienić to
       ustawianie, a te które mogą, różnią się wartościami, które
       obsługują. Typowe wartości parametru typ są następujące: 10base2
       (cienki Ethernet), 10baseT (oparty na skrętce 10Mbps Ethernet),
       AUI (external transceiver) i tak dalej. Specjalny typ auto może
       być użyty do automatycznego ustawienia nośnika. Jednakże nie
       wszystkie urządzenia to potrafią.

    [-]broadcast [addr]
       Jeśli podano także argument adresu, ustaw adres broadcastowy
       protokołu na ten interfejs. W przeciwnym wypadku ustawia to
       tylko flagę IFF_BROADCAST na interfejsie.

    [-]pointopoint [addr]
       To słowo kluczowe włącza tryb point-to-point interfejsu, który
       oznacza,  że jest to bezpośrednie połączenie między dwoma
       maszynami, których nikt inny nie podsłuchuje.
       Jeśli podano także argument adresu, ustaw adres protokołowy
       drugiej strony połączenia, tak jak w przedawnionym dstaddr. W
       przeciwnym wypadku  ustawia  lub  usuwa  to  tylko  flagę
       IFF_POINTOPOINT interfejsu.

    hw   Ustaw adres sprzętowy interfejsu, jeśli sterownik wspiera taką
       operację. Za słowem tym musi występować nazwa klasy sprzętowej
       i  odczytywalnym  w ASCII ekwiwalentem adresu sprzętowego.
       Wspierane obecnie klasy sprzętowe to ether (Ethernet), ax25
       (AMPR AX.25), ARCnet i netrom (AMPR NET/ROM).

    multicast
       Włącza flagę multicast na interfejsie. Normalnie nie powinno być
       to potrzebne, gdyż sterowniki ustawiają tę flagę same.

    address
       Adres IP przypisany do interfejsu.

    txqueuelen length
       Ustawia długość kolejki transmisji dla danego  urządzenia.
       Użyteczne jest ustawienie tego parametru na małą wartość dla
       wolniejszych urządzeń  o  dużych  opóźnieniach  (połączenia
       modemowe,  ISDN),  aby zapobiec szybkim masowym transferom
       generowanym przez na przykład telnet.

UWAGI

    Od wersji jądra 2.2 nie są prowadzone statystyki  dla  aliasów
    interfejsów.  Statystyki  wyświetlane dla oryginalnego adresu są
    dzielone ze wszystkimi aliasami adresów na tym samym urządzeniu. Aby
    włączyć statystyki dla każdego adresu, należy wyraźnie określić reguły
    zliczania dla tego adresu za pomocą polecenia ipchains(8).

PLIKI

    /proc/net/socket
    /proc/net/dev
    /proc/net/if_inet6

BŁĘDY

    Podczas wyświetlania adresów appletalk DDP i IPX, nie można ich
    poprawiać tą komendą.

ZOBACZ TAKŻE

    route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ipchains(8)

AUTORZY

    Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
    Phil Blundell, <Philip.Blundell@pobox.com>
    Andi Kleen

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.