Provided by: rlinetd_0.8-1_i386 bug

NAZWA

    inetd2rlinetd - konwerter plikow konfiguracyjnych

SK/LADNIA

    inetd2rlinetd     [--force-overwrite]     [--print-file-names]
    [--add-from-comment] [-f plik] [-l wpis] [katalog]

OPIS

    inetd2rlinetd jest skryptem slucym do konwertowania typowego pliku
    konfiguracyjnego w formacie inetd.conf(5) do plikow konfiguracyjnych w
    formacie rlinetd.conf(5).

OPCJE

    -f plik
       Plik, w formacie inetd.conf(5), do skonwertowania. Domylnie -
       standardowe wejcie.

    -l wpis
       Linia z pliku w formacie inetd.conf(5). Tylko ta linia zostanie
       skonwertowana. W systemach Debiana, opcja ta jest  uywana
       wewntrznie przez polecenie update-inetd(8).

    katalog
       Katalog plikow wyjciowych. Domylnie jest to /etc/rlinetd.d.

    --force-overwrite
       Wymusza nadpisywanie istniejcych plikow ich now wersj.

    --print-file-names
       Wypisuje na standardowe wyjcie list wygenerowanych plikow.

    --add-from-comment
       Dodaje  przed  kad skonwertowan uslug komentarz zawierajcy
       oryginaln lini w formacie inetd.conf(5) .

  UWAGA
    Nie mona uy jednoczenie opcji -f oraz -l.

ZOBACZ TAKE

    rlinetd.conf(5), inetd.conf(5), inetd(8), rlinetd(8)

AUTOR

    Ten podrcznik ekranowy napisal Mikolaj J. Habryn <dichro-doc@rcpt.to>,
    a zmodyfikowal Robert Luberda <robert@debian.org>.