Provided by: rlinetd_0.8-1_amd64 bug

NAZWA

    inetd2rlinetd - konwerter plików konfiguracyjnych

SKŁADNIA

    inetd2rlinetd [--force-overwrite] [--print-file-names] [--add-from-comment] [-f plik] [-l
    wpis] [katalog]

OPIS

    inetd2rlinetd jest skryptem służącym do konwertowania typowego pliku konfiguracyjnego w
    formacie inetd.conf(5) do plików konfiguracyjnych w formacie rlinetd.conf(5).

OPCJE

    -f plik
       Plik, w formacie inetd.conf(5), do skonwertowania. Domyślnie - standardowe wejście.

    -l wpis
       Linia z pliku w formacie inetd.conf(5). Tylko ta linia zostanie skonwertowana. W
       systemach Debiana,  opcja  ta  jest  używana  wewnętrznie  przez  polecenie
       update-inetd(8).

    katalog
       Katalog plików wyjściowych. Domyślnie jest to /etc/rlinetd.d.

    --force-overwrite
       Wymusza nadpisywanie istniejących plików ich nową wersją.

    --print-file-names
       Wypisuje na standardowe wyjście listę wygenerowanych plików.

    --add-from-comment
       Dodaje przed każdą skonwertowaną usługą komentarz zawierający oryginalną linię w
       formacie inetd.conf(5) .

  UWAGA
    Nie można użyć jednocześnie opcji -f oraz -l.

ZOBACZ TAKŻE

    rlinetd.conf(5), inetd.conf(5), inetd(8), rlinetd(8)

AUTOR

    Ten podręcznik ekranowy napisał Mikolaj J. Habryn <dichro-doc@rcpt.to>, a zmodyfikował
    Robert Luberda <robert@debian.org>.