Provided by: rlinetd_0.8-1_i386 bug

NAZWA

    inetd2rlinetd - konwerter plików konfiguracyjnych

SKŁADNIA

    inetd2rlinetd     [--force-overwrite]     [--print-file-names]
    [--add-from-comment] [-f plik] [-l wpis] [katalog]

OPIS

    inetd2rlinetd jest skryptem służącym do konwertowania typowego pliku
    konfiguracyjnego w formacie inetd.conf(5) do plików konfiguracyjnych w
    formacie rlinetd.conf(5).

OPCJE

    -f plik
       Plik, w formacie inetd.conf(5), do skonwertowania. Domyślnie -
       standardowe wejście.

    -l wpis
       Linia z pliku w formacie inetd.conf(5). Tylko ta linia zostanie
       skonwertowana. W systemach Debiana, opcja ta jest używana
       wewnętrznie przez polecenie update-inetd(8).

    katalog
       Katalog plików wyjściowych. Domyślnie jest to /etc/rlinetd.d.

    --force-overwrite
       Wymusza nadpisywanie istniejących plików ich nową wersją.

    --print-file-names
       Wypisuje na standardowe wyjście listę wygenerowanych plików.

    --add-from-comment
       Dodaje przed każdą skonwertowaną usługą komentarz zawierający
       oryginalną linię w formacie inetd.conf(5) .

  UWAGA
    Nie można użyć jednocześnie opcji -f oraz -l.

ZOBACZ TAKŻE

    rlinetd.conf(5), inetd.conf(5), inetd(8), rlinetd(8)

AUTOR

    Ten podręcznik ekranowy napisał Mikolaj J. Habryn <dichro-doc@rcpt.to>,
    a zmodyfikował Robert Luberda <robert@debian.org>.