Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipchains-restore - przywraca łańcuchy zapory ogniowej IP wczytane ze stdin

SKŁADNIA

    ipchains-restore [ -f ] [ -v ]

OPIS

    ipchains-restore przywraca (wczytuje) łańcuchy reguł zapory ogniowej IP korzystając ze
    standardowego wejścia.

OPCJE

    Opcje rozpoznawane przez ipchains-restore to:

    -f   czyści łańcuchy bez żądania potwierdzenia

    -v   drukuje każdą regułę

    -p   tworzy każdy łańcuch, do którego reguły się odwołują, a który jeszcze nie istnieje
       (użyteczne, jeżeli ipchains-save było użyte do zachowania pojedynczego łańcucha).

ZOBACZ TAKŻE

    ipchains(8)

AUTOR

    Paul ``Rusty'' Russell <ipchains@rustcorp.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     8 lutego 1998            IPCHAINS-RESTORE(8)