Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipchains-restore - przywraca lacuchy zapory ogniowej IP wczytane ze
    stdin

SK/LADNIA

    ipchains-restore [ -f ] [ -v ]

OPIS

    ipchains-restore przywraca (wczytuje) lacuchy regul zapory ogniowej IP
    korzystajc ze standardowego wejcia.

OPCJE

    Opcje rozpoznawane przez ipchains-restore to:

    -f   czyci lacuchy bez dania potwierdzenia

    -v   drukuje kad regul

    -p   tworzy kady lacuch, do ktorego reguly si odwoluj, a ktory
       jeszcze nie istnieje (uyteczne, jeeli ipchains-save bylo uyte do
       zachowania pojedynczego lacucha).

ZOBACZ TAKE

    ipchains(8)

AUTOR

    Paul ``Rusty'' Russell <ipchains@rustcorp.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 8 lutego 1998       IPCHAINS-RESTORE(8)