Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipchains-restore - przywraca łańcuchy zapory ogniowej IP wczytane ze
    stdin

SKŁADNIA

    ipchains-restore [ -f ] [ -v ]

OPIS

    ipchains-restore przywraca (wczytuje) łańcuchy reguł zapory ogniowej IP
    korzystając ze standardowego wejścia.

OPCJE

    Opcje rozpoznawane przez ipchains-restore to:

    -f   czyści łańcuchy bez żądania potwierdzenia

    -v   drukuje każdą regułę

    -p   tworzy każdy łańcuch, do którego reguły się odwołują, a który
       jeszcze nie istnieje (użyteczne, jeżeli ipchains-save było użyte
       do zachowania pojedynczego łańcucha).

ZOBACZ TAKŻE

    ipchains(8)

AUTOR

    Paul ``Rusty'' Russell <ipchains@rustcorp.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 8 lutego 1998       IPCHAINS-RESTORE(8)