Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipchains-save - wypisuje lacuchy cianki ogniowej IP na stdout

SK/LADNIA

    ipchains-save [regula] [ -v ]

OPIS

    ipchains-save wypisuje lacuchy cianki ogniowej IP na standardowe wyjcie

OPCJE

    Opcje rozpoznawane przez ipchains-save to:

    -v   drukuje kad regul

    Opcjonalnie podana nazwa reguly oznacza, e zachowana bdzie tylko ta
    regula.

ZOBACZ TAKE

    ipchains(8), IPCHAINS HOWTO.

AUTOR

    Paul ``Rusty'' Russell <ipchains@rustcorp.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 8 lutego 1998        IPCHAINS-SAVE(8)