Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipsec - wywoluje narzdzia IPSEC

SK/LADNIA

    ipsec komenda [argument...]

    ipsec --help

    ipsec --version

OPIS

    Ipsec sluy do wywolywania ronych narzdzi slucych do zarzdzania systemem
    szyfrowania/autentykacji IPSEC, poprzez uruchomienie podanej komendy z
    podanym(i) argumentem(ami) tak, jakby byla ona wywolana bezporednio.
    To w wikszoci eliminuje moliwe kolizje nazw z innym oprogramowaniem,
    pozwala take w pewien sposob scentralizowa uslugi. W szczegolnych
    przypadkach, ipsec dopuszcza wolan komend z ustawion odpowiednio zmienn
    rodowiskow PATH, wspiera te zmienn rodowiskow IPSECDIR zawierajc peln
    nazw ciekow katalogu, w ktorym trzymane s narzdzia IPSEC.

    ipsec --help wywietla dostpne polecenia.  Wikszo z nich ma wlasne
    strony podrcznika ekranowego, np.: ipsec_manual(8) dla manual.

    ipsec --version podaje numer wersji Linux FreeS/WAN, i szczegoly
    dotyczce kopiowania.

PLIKI

    /usr/local/lib/ipsec   katalog narzdzi (poloenie domylne)

ZOBACZ TAKE

    ipsec_manual(8), ipsec_auto(8), ipsec_klipsdebug(8), ipsec_barf(8)

HISTORIA

    Napisano    dla    Linuksowego    projektu    FreeS/WAN
    <http://www.xs4all.nl/~freeswan/> przez Henry'ego Spencera.

UWAGI

    Zarzdzanie uslugami w sposob scentralizowany to odpowiedni kompromis
    midzy wywolywaniem wszystkich narzdzi bezporednio a przy uyciu ipsec.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                7 listopada 1999            IPSEC(8)