Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipsec - wywołuje narzędzia IPSEC

SKŁADNIA

    ipsec komenda [argument...]

    ipsec --help

    ipsec --version

OPIS

    Ipsec służy do wywoływania różnych narzędzi służących do zarządzania
    systemem szyfrowania/autentykacji IPSEC, poprzez uruchomienie podanej
    komendy z podanym(i) argumentem(ami) tak, jakby była ona wywołana
    bezpośrednio. To w większości eliminuje możliwe kolizje nazw z innym
    oprogramowaniem, pozwala także w pewien sposób scentralizować usługi.
    W szczególnych przypadkach, ipsec dopuszcza wołaną komend z ustawioną
    odpowiednio zmienną środowiskową PATH, wspiera też zmienną środowiskową
    IPSECDIR zawierającą pełną nazwę ścieżkową katalogu, w którym trzymane
    są narzędzia IPSEC.

    ipsec --help wyświetla dostępne polecenia. Większość z nich ma własne
    strony podręcznika ekranowego, np.: ipsec_manual(8) dla manual.

    ipsec --version podaje numer wersji Linux FreeS/WAN, i szczegóły
    dotyczące kopiowania.

PLIKI

    /usr/local/lib/ipsec   katalog narzędzi (położenie domyślne)

ZOBACZ TAKŻE

    ipsec_manual(8), ipsec_auto(8), ipsec_klipsdebug(8), ipsec_barf(8)

HISTORIA

    Napisano    dla    Linuksowego    projektu    FreeS/WAN
    <http://www.xs4all.nl/~freeswan/> przez Henry'ego Spencera.

UWAGI

    Zarządzanie usługami w sposób scentralizowany to odpowiedni kompromis
    między wywoływaniem wszystkich narzędzi bezpośrednio a przy użyciu
    ipsec.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                7 listopada 1999            IPSEC(8)