Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipsec manual - podnoszenie i opuszczanie ręcznie kluczowanych połączeń
    IPSEC

SKŁADNIA

    ipsec manual [--show] [--showonly] [--other]
       [--iam adres@interfejs] [--config plik_konf]
       operacja poczenie

    ipsec manual [opcje] --union operacja cz...

OPIS

    Manual manipuluje ręcznie kluczowanymi połączeniami FreeS/WAN IPSEC,
    powodując ich pojawianie się i znikanie, bazując na informacji z pliku
    konfiguracyjnego IPSEC. W przypadku normalnego użycia, poczenie jest
    nazwą połączenia wyspecyfikowanego w pliku konfiguracyjnym; operacja to
    --up, --down, --route, lub --unroute.  Manual tworzy  ustawienia
    (--route lub --up) lub też porzuca (--down lub --unroute) za pomocą
    odpowiednich komend przekazywanych do wykonania powłoce.

    Operacja --up ustanawia połączenie, włączając  w  to  ustawienie
    odpowiedniej trasy jeśli jest to konieczne.

    Operacja --route tylko ustawia pewną trasę dla połączenia. Dopóty,
    dopóki operacja --up nie jest zakończona pakiety kierowane tą trasą
    będą gubione.

    Operacja  --down  porzuca  wyszczególnione  połączenie, wyczajc
    informacje o trasie (pozostawia trasę na miejscu). Dopóty, dopóki nie
    jest zakończona operacja --unroute pakiety kierowane tą trasą są
    gubione. Pozwala to wytwarzać kolejne połączenie do tego samego
    miejsca przeznaczenia bez żadnego ``okna'', przez które pakiety mogą
    przechodzić bez szyfrowania.

    Operacja --unroute (i tylko operacja --unroute ) kasuje wszelkie trasy
    ustawione dla połączenia.

    W użyciu --union, każda cz jest nazwą cząstkowej specyfikacji
    połączenia w pliku konfiguracyjnym, i właśnie unia tychże cząstkowych
    specyfikacji jest używana jako pełna specyfikacja połączenia. Efekt
    jest uzyskany z połączenia w całość poszczególnych,  częściowych
    specyfikacji; ograniczenia wynikające z powielających się łańcuchów,
    itd., mają oczywiście wpływ na rezultat. (Ten sam efekt może teraz być
    osiągnięty w bardziej wyrafinowany sposób, przy użyciu parametru also w
    opisach połączeń; obejrzyj ipsec.conf(5), gdzie znajdziesz więcej
    szczegółów.)

    Opcja --show włącza opcję -x powłoki używanej do wykonywania poleceń,
    więc każda wykonywana komenda jest pokazywana.

    Opcja --showonly sprawia, że manual pokazuje na standardowym wyjściu
    komendy, które by uruchomił, ale nie czyni tego.

    Opcja --other sprawia, że manual udaje drugi koniec połączenia. Nie
    jest to zapewne użyteczne, chyba że w kombinacji z --showonly.

    Opcja --iam sprawia, że manual wierzy w to, że jest uruchomiony na
    hoście  z podanym adresem IP, a ponadto powinien użyć podanego
    interfejsu (zwykle wszystko to rozpoznaje automatycznie, bazując na
    informacjach o podniesionych interfejsach IPSEC i ich konfiguracji).

    Opcja   --config  określa  niestandardową  lokalizację  pliku
    konfiguracyjnego FreeS/WAN IPSEC (domyślnie /etc/ipsec.conf).

    W ipsec.conf(5) znajdziesz szczegóły dotyczące pliku konfiguracyjnego.

    Abstrahując od parametrów podstawowych, które określają punkty końcowe
    i trasowanie połączenia (left i right, plus możliwe leftsubnet,
    leftnexthop, leftfirewall, ich odpowiedniki right i być może type),
    połączenie typu non-passthrough polecenia manual potrzebuje parametru
    spi lub spibase i innych parametrów  określających  szyfrowanie,
    autentykację,  albo  obydwie te rzeczy na raz, najprościej esp,
    espenckey, i espauthkey.  Umiarkowanie bezpieczne klucze mogą być
    pozyskane przy użyciu ipsec_ranbits(8).  Przy wytwarzaniu połączeń
    ręcznie kluczowanych jest bardzo zalecane by klucze były trzymane w
    oddzielnym pliku (z prawami rw-------) używając mechanizmów include i
    also w pliku konfiguracyjnym (obejrzyj ipsec.conf(5)).

    Jeśli podano parametr spi to manual używa tej wartości jako numeru SPI
    dla wszystkich SAs (które są i tak w oddzielnych przestrzeniach
    numeracji). Jeśli zamiast tego podano parametr spibase to manual
    przypisuje wartości SPI zamieniając górną cyfrę tej wartości; SAs idący
    od lewej do prawej przyjmuje równe cyfry zaczynające się od 0, SAs
    idący od prawej do lewej przyjmuje cyfry nieparzyste zaczynające się od
    1.

PLIKI

    /etc/ipsec.conf      domyślny plik konfiguracyjny IPSEC
    /var/run/ipsec.info    informacja %defaultroute

ZOBACZ TAKŻE

    ipsec.conf(5), ipsec(8), ipsec_spi(8), ipsec_eroute(8), route(8)

HISTORIA

    Napisano dla projektu FreeS/WAN <http://www.xs4all.nl/~freeswan/> przez
    Henry'ego Spencera.

USTERKI

    Wykrywanie i raportowanie błędów wciąż nie jest takie jak być powinno.

    Nie jest zbyt dobrze i do końca opracowana składnia podsieci, adresów,
    itd. w zwykłych interfejsach użytkownika FreeS/WAN.  Dla wszystkich
    adresów musi być używana czteroskładnikowa notacja dziesiętno-kropkowa.
    Jednak jest wystarczająco sprawny by przekształcać maski sieci w
    postaci licznika bitów do formy dziesiętno-kropkowej.

    Jeśli specyfikacja połączenia zmienia się między --up i następującym
    później --down, to może wystąpić zamęt.

    Operacja --up nie jest wystarczająco mądra, by sprawdzać czy połączenie
    nie jest czasami już ustanowione.

    Manual  nie  jest wystarczająco mądry, by odrzucać niebezpieczne
    kombinacje algorytmów, np. szyfrowanie bez żadnej autentykacji.

    Każda trasa nie-IPSEC do drugiego końca, która jest zastępowana przy
    użyciu operacji --up lub --route nie będzie ponownie ustanowiona przez
    --unroute. Czy to jest udogodnienie czy usterka zależy już od twojego
    punktu widzenia.

    Opcjonalne parametry, które przesłaniają automatyczne, bazujące na
    spibase przypisanie SPI, są całkiem rozpierniczonym kawałkiem kodu i
    możliwe są błędy.

    Obsługa  ``Road  warrior''  i  innych  specjalnych form ustawień
    wymagających negocjacji pomiędzy dwiema bramami bezpieczeństwa niestety
    nie może być dokonana przez manual.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                12 grudnia 1999        IPSEC_MANUAL(8)